h

Museum VBVD niet zomaar loslaten

26 september 2013

Museum VBVD niet zomaar loslaten

gebouw_aanzicht_musuem Gisterenavond besprak de gemeenteraad de toekomst van Museum van Bommel van Dam, het museum met een schat aan moderne kunst maar ook een zorgenkindje is en stevig op de begroting drukt. Verzelfstandiging is een mogelijkheid maar voor het zover is wil de SP eerst alle mitsen en maren op tafel hebben.

De opdrachten die het Venlose Museum van Bommel van Dam (VBVD) kreeg zijn helder: verzelfstandigen, groter draagvlak krijgen onder de Venlose bevolking, samenwerken met andere musea en meer inkomsten genereren.
Uit een onderzoek blijkt dat het museum te weinig betalende bezoekers trekt en het geen binding heeft met de regio.

Raadslid Alexander Vervoort: “De gemeente Venlo betaalde vorig jaar Alexander_Vervoort ruim 1,2 miljoen euro om het tekort op te vangen terwijl het museum zelf 237 duizend euro ophaalde. Dit staat niet in verhouding met elkaar. De SP ziet graag een normale subsidierelatie met VBVD en wil ook eisen kunnen stellen aan de verstrekte subsidie.”

Verzelfstandiging van het museum op termijn wordt geadviseerd, maar VBVD geeft aan nog niet klaar te zijn voor volledige loskoppeling van de gemeente, de huidige verdiencapaciteit is daarvoor te gering. In die zin vindt de SP het verstandig om tijd in te lassen zodat er orde op zaken wordt gesteld op het gebied van huisvesting, collectiebeheer en bedrijfsvoering.
Van de gemeenteraad krijgt VBVD tot 2016 de tijd om werk te maken van de zwakke punten en zelfstandig verder te gaan.

Vervoort: “De SP vindt dat VBVD zeker ook op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen. We begrijpen dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. Daarom wil de SP ook VBVD best de tijd geven, ook als het wat langer gaat duren, want beter met een gedegen plan komen dan haastje-repje iets afraffelen. VBVD zegt dat ze in 2016 klaar is om zelfstandig verder te gaan. Dat is krap maar niet onmogelijk.”

tentoonstelling

VBVD denkt binnen twee jaar het juridisch proces afgerond te hebben, om alle contracten die nu nog afgesloten zijn met de gemeente omgezet te hebben voor het toekomstige verzelfstandigde VBVD.
Vervoort: “Ik weet dat er raadsfracties zijn die liefst morgen al van het museum af willen. Tegen hen zeg ik dat de gemeente ook na verzelfstandiging bestuurlijk en juridisch verantwoordelijk blijft voor de (eigen opgebouwde) kunstcollectie en de langdurige bruiklenen. Daar zijn we gewoonweg aan gebonden middels allerlei verplichtingen en gemaakte afspraken, recent en uit het verleden.”

Vervoort: “Ik heb me in het debat vooral gestoord aan de VVD die doet alsof de (sinds 1969 opgebouwde) kunstcollectie van ruim duizend werken zomaar van de hand kan. Dat is populistische prietpraat. Merendeels gaat het om schenkingen en daarnaast kreeg de gemeente deze collectie onder de voorwaarde dat ze die zou onderbrengen in een passend gebouw en 75 jaar lang de exploitatielasten op zich neemt. Daaraan voorbij gaan maakt de gemeente tot een onbetrouwbare partner. Misschien dat de VVD dat wil maar de SP zeker niet.”

De SP steunde het idee van de PvdA om – vooruitlopend op samenwerkingsverbanden – te bekijken of bijvoorbeeld personeel en overhead in 1 koepelorganisatie van meerdere musea (shared service) ondergebracht kunnen worden. Dat bespaart flink wat kosten en dubbele werkzaamheden. De wethouder zegde toe deze suggestie mee te nemen.

gebouw_VBVD LimburgsMuseum Links VBVD, rechts het Limburgs Museum, naaste buren van elkaar.

Het Limburgs Museum gaf te kennen mee te willen denken bij de knelpunten in de huisvesting maar hangt aan de provincie (eigenaar) en kan daardoor niet zomaar met een gemeentelijk museum in zee.
De SP kreeg de toezegging van de wethouder dat hij bij de provincie zal vragen welke mogelijkheden er zijn om beide musea (immers fysiek naaste buren) meer met elkaar samen te kunnen laten werken, en daarbij te kijken of beide gebouwen aaneen kunnen zodat er een directe verbinding is tussen de musea wat ook aantrekkelijker is voor publieksuitwisseling.

Vervoort: “Het is goed dat onderzocht wordt – als tussenstap naar verzelfstandiging – hoe het transitiescenario verder uitgewerkt kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek ziet de SP graag uiterlijk april 2014 tegemoet, met daarbij een concreet uitgewerkt ondernemingsplan, huisvestingsplan, plan voor collectiebeheer en een plan voor samenwerking met andere musea.”

Het gaat de SP om de kwaliteit en een redelijke zekerheid voor een goede en (financieel) gezonde toekomst. Vervoort: “We hebben de dure plicht te voorkomen dat het verzelfstandigde museum binnen afzienbare tijd in financiële problemen komt, enkel omdat de gemeenteraad er zo graag vanaf wil.”

27-09-2013: Omroep Venlo: Museum blij na besluit gemeenteraad
25-09-2013: Nieuw cultuurbeleid kent kansen maar ook gevaren
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier