h

Zorgtekort: Leg een claim bij het Rijk en pak intern de oorzaak aan

9 juni 2017

Zorgtekort: Leg een claim bij het Rijk en pak intern de oorzaak aan

Dan eindelijk sprak de gemeenteraad over de gevolgen en mogelijke oplossingen van de ontstane crisis. Een politieke crisis met het opstappen van de wethouders zorg en financiën nadat een tekort van in totaal 12 miljoen euro aan het licht kwam. Het werd opnieuw een verhit debat maar oplossingen of oorzaken laten nog lang op zich wachten.

 

Op donderdag 8 juni kon de gemeenteraad dan eindelijk in debat met het gemeentebestuur. Een debat dat de oppositiepartijen graag eerder hadden gevoerd maar na het terugtreden van de wethouders Tax (PvdA, zorg) en Van den Beucken (VVD, financiën) en daarop het uit de coalitie stappen van de PvdA, hadden de overgebleven coalitiepartijen (VVD, CDA, VenLokaal) behoefte aan een adempauze om intern de zaken op een rijtje te krijgen. 
Daarom kon er nu - twee weken later en een maand nadat bekend werd dat er in het sociaal domein (jeugd, zorg en welzijn) een financieel debacle was ontstaan die Venlo direct in een crisis stortte - pas gesproken worden over oorzaken en vooral het hoe nu verder.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop voerde het woord: “Nu het stof van de crisis wat is neergedaald komt het college van B&W met een raadsconsultatie over de oplossingen van de tekorten binnen het sociaal domein. Een consultatie die echter niet achteromkijkt hoe dit kon gebeuren. Als je de oorzaken niet kent, hoe wil je dan kunnen beginnen aan een oplossing?”

“Het zou ongeloofwaardig zijn als we binnen een maand een oplossing weten voor een enorme blinde vlek die vijf maanden bij niemand op het netvlies stond. Want eind 2016 werd ons verteld dat alles prima verliep maar er rekening gehouden moest worden met een ‘mogelijk klein negatief resultaat, hooguit 4,3 miljoen euro’. Dat werd ineens een tekort van 8 miljoen extra, die niemand zag aankomen? Het lek is nog lang niet boven en de basis van al deze ellende ligt bij het overhevelen van de zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeenten met een ontoereikend budget daarvoor.”

Net als andere fracties pleitte de SP ervoor dat B&W verhaal moet gaan halen in Den Haag en daar van het kabinet eist dat er een oplossing komt voor de problemen die tientallen gemeenten nu hebben door tegenvallende financiële resultaten in vooral de jeugdzorg.

Heerschop: “Namens de provincie Limburg heeft SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen de helpende hand uitgestoken en gaat zelf ook aan de bel trekken in Den Haag. Als alle gemeenten een claim gaan neerleggen bij het kabinet dan kan dat er niet meer omheen om haar eigen gecreëerde puinzooi te helpen oplossen.”

 

Tijdens het debat vroeg D66 om bij het Rijk zo'n claim neer te leggen van 25 miljoen euro. Pas nadat SP-fractievoorzitter Ton Heerschop daarop in de tweede termijn aandrong, zegde wethouder Aldewereld alsnog toe een miljoenenclaim neer te willen leggen bij de staatssecretaris.

 

 

Fracties kwamen met meer ideeën, sommige konden we steunen maar sommige absoluut niet. Heerschop: “De opvatting van de coalitiepartijen dat het tekort vooral binnen het sociaal domein opgelost moet worden en het instellen van budgetplafonds, is toewerken naar een volgende ramp in de zorg wanneer er geen geld meer is voor die zorg, wanneer wachtlijsten ontstaan en mensen zorg onthouden gaat worden. Zeer onwenselijk wat de SP betreft.”

 

Heerschop: “Ook het drastisch aanpassen van tarieven of het als politiek op de stoel gaan zitten van de arts, of nog erger, de vergelijking dat een aspirientje de gang naar een neuroloog kan voorkomen (voorstel VenLokaal) zijn erg naïef, dan hebben partijen het echt niet begrepen.”

“Alsof een arts voor de lol doorverwijst naar specialistische zorg?! Bemoei je niet met het werk van de zorgprofessionals. Het enkel redeneren op basis van financiële prikkels leidt tot slechtere zorg met alle gevolgen van dien. Dat neemt de SP niet voor haar rekening!”

 

 

Enkele partijen ijverden voor maandelijkse rapportages, grafieken en financiële overzichten. Heerschop: “Een conclusie van het ontstane tekort is dat de administratieve organisatie niet op orde was, systemen faalden, men zag het niet aankomen. De Raad dan nu overladen met tientallen pagina’s aan papier brengt een oplossing niet dichterbij.”

“Er zal eerst intern geanalyseerd moeten worden waar het mis ging en hoe dat voortaan te voorkomen. Tot het moment dat men de cijfers op orde heeft maken nieuwe bergen aan rapportages ons niets wijzer, het zorgt vooral voor nog meer mist.”

 

 

Ton Heerschop: “De SP zal kritisch bezien hoe B&W de zogenaamde ‘checks and balances’ in haar organisatie weer op orde gaat brengen. En focus op de lobby naar met name Den Haag. De verkeerde politieke besluiten zijn daar genomen en deze dossiers zijn van daaruit met fikse bezuinigingen over de schutting gegooid.  Daar mag, nee, moet B&W de regering op aanspreken.”

 

De SP blijft dit dossier zeer kritisch volgen. We wachten het plan van aanpak af en zullen dat inhoudelijk beoordelen. De crisissfeer mag dan wat gezakt zijn maar het financiële tekort op vooral de jeugdzorg blijft nog zeker maanden op de agenda staan.

 

Bekijk ook:

U bent hier