h

Het debat van de waarheid werd een politiek bloedbad, vragen blijven onbeantwoord

25 mei 2017

Het debat van de waarheid werd een politiek bloedbad, vragen blijven onbeantwoord

Op 24 mei ging de gemeenteraad in debat met het gemeentebestuur over het miljoenendebacle in het sociaal domein waar ‘ineens’ een tekort van in totaal 12 miljoen euro op vooral de jeugdzorg aan het licht kwam. Hoe kon dit gebeuren, wie is verantwoordelijkheid en hoe gaan we dit oplossen en nieuwe problemen voorkomen? Twee wethouders stapten op, de coalitie splijtte, maar hoe nu verder bleef onduidelijk.

 

Want daar waar was gerekend op een gat van 4,3 miljoen bleek nu door een systeemfout (volgens de eerste analyse door de gemeente) een boel facturen voor met name de jeugdzorg veel later te zijn binnengekomen en niet begroot. Hoe dat kon gebeuren en of de verantwoordelijke wethouders er mee weg komen, moest woensdagavond 24 mei blijken tijdens een spoeddebat. De spreektekst van SP-fractievoorzitter Ton Heerschop kun je hier lezen.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop blikt terug: “Hoe kon dit tekort ontstaan? Venlo deed zich steeds voor als het beste jongetje van de klas, Venlo wilde het voorbeeld zijn voor de rest van het land.”

“Sterker, in de verkiezingscampagne van 2014 werd toenmalig wethouder Testroote door PvdA-leider Samsom in haast elk tv-debat geprezen voor de wijze hoe goed hij het wel niet deed met de zorg in Venlo. Achteraf gezien kun je daar de nodige vragen bij stellen.”

“Want de puinhoop die nu is ontstaan is niet van alleen de afgelopen maanden. De controlesystemen waren eerder al niet toereikend, zo bleek uit de analyse van de gemeente.”

 

 

Wethouder Testroote is inmiddels opgevolgd door wethouder Tax en is daarmee verantwoordelijk voor de huidige situatie. Na een stevig debat trok Vera Tax (PvdA, zorg) de conclusie dat ze geen draagvlak en vertrouwen meer genoot van de stad en de gemeenteraad, en stapte op.

Na een zoveelste urenlange schorsing besloot ook wethouder Wim van den Beucken (VVD, financiën) de eer aan zichzelf te houden en stapte ook op.

Coalitiepartij PvdA liet daarop weten, nu ze haar boegbeeld verloren had, dat ze geen deel meer wenst uit te maken van die coalitie en stapte er uit.

Daarmee was het politieke bloedbad compleet. De andere wethouder die onder vuur lag (Hanno Lamers, CDA, welzijn) mocht blijven zitten, de overige coalitepartijen (VVD, CDA, VenLokaal) gaan samen verder.

 

Ton Heerschop wilde tijdens het debat weten waarom de CDA-fractie de eigen wethouder, Hanno Lamers, uit de wind probeert te houden: "Het CDA wilde eerder alleen 'zelfreflectie' van de andere twee wethouders, u doet aan oogkleppenpolitiek als het om uw eigen wethouder gaat.", wierp Heerschop het CDA kritisch toe dat daarop geen reactie gaf.

 

 

In zijn toespraak stelde Heerschop aan de raadsfracties en alle wethouders het nogmaals scherp: "Hoe kon dit tekort gebeuren? Een 8 miljoen extra tekort zie je niet over het hoofd! Kunnen degenen die verantwoordelijkheid dragen binnen deze gemeente hun verantwoordelijkheid wel aan? Het college heeft geen vermogen om te oordelen waar het structureel mis is. Waar is de regie, waar is de controle? Zijn ze niet in staat om leiding te geven aan de gemeentelijke organisatie? Welke gevolgen heeft dit voor de zorg?"

Heerschop sprak ook over de reflectie van de gemeentesecretaris van deze week die hij schreef naar aanleiding van het Venlose zorgdebacle: "De man is al ruim drie jaar in dienst van de gemeente en altijd was het credo: ‘We zijn goed bezig en van alles goeds aan het doen’. En dan nu stellen dat iedereen behalve hijzelf het verkeerd aan het doen was. En dan diep het mes planten in de rug van de eigen organisatie, het zal je baas maar wezen.”

“Je zult maar ambtenaar zijn van de gemeente Venlo en dan die reflectie lezen, dan voel je je toch gepakt lijkt me. En dat allemaal om een rookgordijn op te trekken voor het falen van de gemeente? Het zal niet lukken! De verantwoording ligt enkel en alleen bij het college van Venlo en nergens anders."

 

 

De SP stelde in het debat dat het college van B&W zo niet langer door kan: “Het college roept weer dat niet alles op een hoop moet worden geveegd. Maar na al die plotselinge toestanden zoals Q4, parkeren en nu het drama over tekorten bij de jeugdzorg, sluit het college wederom de ogen en denkt de gemeenteraad voor de gek te houden door alle dossiers separaat te zien.”

“Als onderzoeker van menig incident weet ik dat als je niet tot de basisoorzaak wilt doordringen je ook niets oplost. En dat is precies wat hier gebeurt. Hoelang blijft je geloofwaardigheid dan nog overeind?”

“Wat nu in Venlo gebeurt is geen crisismanagement meer. Dit is wegkijken van de werkelijke problematiek, namelijk jarenlange bezuinigingen op gemeentelijke ambtenaren in combinatie met een ambitie die groter is dan het college aankan.”

 

 

Ton Heerschop: “Ik ben van het eerst bepalen wat er aan de hand is voor ik een oordeel geef over de mogelijke gevolgen. Bijzonder is hoe vaak in de afgelopen dagen het woord crisis is gevallen. En ja, als deze gemeenteraad van Venlo weer zoete broodjes blijft bakken dan blijft het crisis.”

“Laten we eerlijk zijn, als je belangrijkste taak is het waarborgen van de overgang van zorg vanuit het Rijk en Provincie naar de gemeente en dit miljoenentekort is het resultaat, dan heb je gefaald. Want, of je hebt het niet gecontroleerd of je had geen idee wat er gebeurde. Hoe dan ook zijn burgemeester en wethouders hiervoor verantwoordelijk.”

“Zaak is nu om het lek te dichten en dan straks de discussie maar eens aangaan over de gevolgen. Maar dat het blunderend voorwaarts is bij de gemeente Venlo is inmiddels wel duidelijk en dat moet stoppen.”

 

 

Na de vele schorsingen en het opstappen van de twee wethouders mocht Ton Heerschop nog een keer de Raad toespreken: “Een politiek signaal was nodig. En het opstappen van wethouder Tax was wat dat betreft een moedig maar zonder twijfel ook moeilijk besluit. Het daarna opstappen van wethouder Van den Beucken is wat de SP betreft onvermijdelijk gebleken. We kunnen niet anders dan respect uitspreken wanneer mensen hun verantwoordelijkheid nemen en hier met ons het debat aangaan en daarna zeggen: Ik geniet geen vertrouwen meer, ik verdwijn, ik ga weg.”

“Laat helder zijn: Er zijn vanavond geen winnaars, er zijn alleen maar verliezers.”

“De enige die nog enigszins ongeschonden uit de strijd kwam was het CDA maar ook die partij mag zich aanrekenen wat er vanavond gebeurd is.”

 

 

Heerschop: “Belangrijkste opgave nu is om gezamenlijk een oplossing te zoeken om het tekort weg te werken en nieuwe tekorten te voorkomen. De rol van de raad gaat zodoende zwaarder worden. Dat betekent niet dat de SP haar kritische rol zal laten varen. Het kan nooit zo zijn dat onder het mom van ‘samen de stad besturen’ er geen kritiek mag zijn. Die zal er zijn, die zal opbouwend zijn, we zullen met alternatieven komen. Maar dat die rol zwaarder wordt is evident en we zullen daarin onze bijdrage leveren.”

 

Heerschop: “De SP hoopt dat de overgebleven drie coalitiepartijen zich goed bezinnen over hoe nu verder te gaan. Daar waar zij de hand reiken naar de oppositie zullen wij daar ook serieus naar kijken.”

“Maar laten we eerlijk zijn, ik denk dat het goed is wanneer bij de verkiezingen in maart de burger aan zet is en dan vertelt wat zij van deze avond hebben gevonden.”

 

Bekijk ook:

U bent hier