h

Miljoenentekort over het hoofd gezien?!

10 mei 2017

Miljoenentekort over het hoofd gezien?!

Vanavond bereikte de gemeenteraad schokkend nieuws dat er een tekort is van in totaal 12 miljoen euro op het sociaal domein. De zorg is niet in het geding zei de wethouder rap. Een boude uitspraak maar of ze die waar kan maken? Net zo belangrijk is nu de vraag hoe dit tekort ineens aan het licht kwam, wat er misging en hoe deze puinhoop op te lossen?

 

In plaats van dat de voorjaarsbegroting besproken zou worden las wethouder Tax (zorg, PvdA) aan het begin van de raadsvergadering een verklaring voor die insloeg als een bom. Er is een tekort van 12 miljoen euro op de begroting van Venlo ontdekt. ‘Ontdekt’, alsof het een verrassing was.
Hoe dit kon gebeuren en hoe nu verder wordt komende dagen onderzocht. Feit is wel dat alle geplande uitgaven voor projecten (o.a. Q4, tunnel Vierpaardjes) tot nader order in de ijskast verdwijnen. Venlo is per direct in een crisis beland.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Er werd rekening gehouden met een tekort van 4 miljoen op de zorg. Fors en ernstig maar dat dit ‘ineens’ een tekort van 12 miljoen is geworden is verbijsterend te noemen. Hoe kon dit gemist zijn, is het gemeentebestuur nu weer de regie kwijt, weer niet ‘in control’?

 

Heerschop: “Ik wil heel vlug weten hoe deze crash kon gebeuren! En wat dit gaat betekenen voor de mensen in Venlo.”
“Er is sprake van een ernstige situatie die vraagt om ernstige maatregelen. Is Venlo nu failliet en wat betekent dit voor alle plannen en sociale zaken?"
"Het gemeentebestuur heeft iets uit te leggen hoe ze de regie (alweer) kwijtraakte en hoe ze denkt dit tekort recht te breien!"

 

Het tekort zou zijn te herleiden als nasleep van de decentralisaties, waarbij de jeugdzorg, WMO en participatiewet van het Rijk naar de gemeenten werd overgeheveld. Dit ging gepaard met een bezuiniging, de gemeenten moesten het werk van het Rijk opknappen voor minder geld en elke gemeente mocht haar eigen beleid bepalen. Dit zorgde voor veel onrust en onduidelijkheid bij zorgvragers en zorgverleners. Of de zorg er uiteindelijk beter op geworden is..?

 

Venlo wist met die decentralisaties wat er op haar afkwam. Al vroeg werd geëxperimenteerd met lokale initiatieven. De toenmalig wethouder (Ramon Testroote, PvdA) sprak steeds zalvende woorden over een "zachte landing" en dat er geld achter de hand was om financiële problemen mee op te vangen. Ook nu zegt de gemeente dat mensen gewoon zorg blijven krijgen. Best een boude uitspraak als je geeneens weet of er nog wel geld voor is...

 

Heerschop: “Eigenlijk is het miljoenentekort geen verbazing. Per motie kreeg de SP al in 2013 afgedwongen om een extra reservepotje in te stellen met 10 miljoen euro om klappen te kunnen opvangen zodat de zorg gegarandeerd bleef mochten er tegenvallers optreden.”

“En maar goed ook want in november 2016 zei B&W dat dit reservepotje nagenoeg op was, maar er was nog "geen reden tot paniek", zei wethouder Vera Tax (zorg, PvdA) nog stellig. Ik neem aan dat die paniek nu toch wel is toegeslagen in het stadskantoor.”

 

Heerschop: “Als in enkele jaren al die miljoenen uitgegeven zijn, een tekort van maar liefst 4,5 miljoen euro verwacht werd voor alleen al 2017, en dan nu ineens 8 miljoen euro extra verlies aan het licht komt en de gemeente geen idee heeft hoe dit kon gebeuren, dan vraagt de SP zich af of B&W überhaupt wel zicht heeft waar ze mee bezig is. Het College heeft veel uit te leggen!”

 

Maar SP-fractievoorzitter Ton Heerschop wil nog geen conclusies trekken: "Eerst bepalen wat er precies aan de hand is, waar de oorzaak ligt, hoe dit voortaan te voorkomen en wat de oplossing moet zijn voordat er besluiten genomen kunnen worden. Maar dat er stevige conclusies getrokken gaan worden moge duidelijk zijn.”

 

Bekijk ook:

U bent hier