h

Buurt rondom kruispunt Kaldenkerkerweg komt in actie

24 juni 2017

Buurt rondom kruispunt Kaldenkerkerweg komt in actie

Foto: SP
Vrijdag houden buurtbewoners een actie op de kruising Kaldenkerkerweg/ Van Aragonstraat in Venlo-oost. Over de verkeerssituatie daar is namelijk al jaren gesteggel tussen de wijk en de gemeente. Omdat de SP 2x raadsvragen over deze kwestie indiende, vroegen buurtbewoners de SP de actie te ondersteunen en daar werken we graag aan mee. Alles om de verkeerssituatie veiliger en naar wens van de buurt te maken. De actie vrijdag start om 17:00 uur.

 

 

De buurt wil de verkeerslichten behouden, de gemeente gaat ze verwijderen en zou voor de bouwvak in juli de weg aanpassen met 'verkeersremmende maatregelen’. Dat is nog steeds niet gebeurd…

Dat de gemeente de wens van de buurt naast zich neerlegt, na een gehouden enquête en diverse informatieavonden, is de buurt een doorn in het oog. Dat er sinds 2014 nog steeds niets is veranderd aan het onoverzichtelijke en soms ronduit gevaarlijke kruispunt, dwingt enkele buurtbewoners nu om een actie te houden.

 

Een publieksactie in de hoop de gemeente aan de ene kant tot voortvarendheid te dwingen en aan de andere kant op andere gedachten te brengen en het kruispunt naar wens van de wijkbewoners in te richten. 

 

De SP is hierbij betrokken omdat de raadsfractie over deze kwestie als enige partij reageerde en enkele keren raadsvragen indiende. De buurtbewoners vroegen de SP de actie te ondersteunen aangezien de SP de nodige ervaring heeft met actievoeren.Meer informatie:

De wijkbewoners hebben dus geen vertrouwen meer in de gemeente Venlo en komen daarom in actie op het kruispunt Kaldenkerkerweg/ Kapelaan Nausstraat. Middels het uitdelen van flyers aan de verkeerdeelnemers wil men aandacht vragen voor de aanhoudende gevaarlijke verkeerssituatie. Start van de actie is om 17.00 uur.

 

In juli 2016 stelde de SP raadsvragen over de verkeerssituatie aan de kruising Kaldenkerkerweg/ Van Aragonstraat/ Kapelaan Nausstraat in Venlo. In een gemeentelijke enquête eind 2015/begin 2016 zei 95% van de wijkbewoners de stoplichten te willen houden. Tijdens diverse informatieavonden werd die wens meerdere malen herhaald maar de gemeente negeerde dat en kondigde andere (verkeersremmende) maatregelen aan, tegen het zere been van de wijk.

 

Intussen is er nog steeds niets gebeurd. Sinds eind 2014 knippert enkel het gele licht van de verkeerslichten, er wordt vaak (te) snel gereden wat het oversteken van de kruising tot een gevaarlijke onderneming maakt, ook gezien de vele (bijna)ongelukken. De SP stelde daarom in maart 2017 opnieuw raadsvragen.

De gemeente liet weten dat nog vóór de bouwvak de kruising aangepakt zou worden. Inmiddels is het eind juni maar van werkzaamheden is nog geen sprake.

Op 6 juli organiseert de gemeente weer een informatieavond voor de buurt maar die is het wachten en gedraal zat. Vandaar dat ze in actie komt en (omdat we de situatie aankaartten) de SP gevraagd heeft te ondersteunen.

 

SP-raadslid Petra Raijer stelde destijds de raadsvragen: "Ook de antwoorden van B&W (september 2016 en april 2017) op onze vragen van juli 2016 en maart 2017 roepen vooral meer vragen op, zeker nu we weer een hele tijd verder zijn en er aan betreffende verkeerssituatie nog niets is veranderd."

"De actie van de buurt gaat de SP zeker steunen al is het maar om een signaal af te geven zodat er nu eindelijk eens duidelijk het komt wat de gemeente gaat doen, per wanneer en of ze de wijk (alsnog) tegemoetkomt in haar wensen."

 

Hoe de actie exact vorm gaat krijgen is nog een verrassing. Dit kan door middel van ‘klaar-overs’ zijn, aan de tot stoppen gedwongen auto’s flyers uitdelen maar ook door een (gedeeltelijke) blokkade van de weg voor een bepaalde tijd.
Op 29 juni hebben enkele buurtbewoners nog een overleg met de gemeente waarin ook de actie verder vorm gegeven zal worden.
 
Bekijk ook:

U bent hier