h

Wordt kruispunt nog aangepast of...?

14 maart 2017

Wordt kruispunt nog aangepast of...?

In juli 2016 stelden we raadsvragen over de verkeerssituatie aan de kruising Kaldenkerkerweg/ Van Aragonstraat/ Kapelaan Nausstraat in Venlo. In een enquete zei de wijk de stoplichten te willen houden maar de gemeente negeerde dat. Intussen is er nog steeds niets gebeurd. Het antwoord van B&W op onze vragen en de niet veranderde situatie nu een half jaar later, is voor ons aanleiding om aanvullende vragen in te dienen.

 

SP-raadslid Petra Raijer: "Juli 2016 stelde de SP-fractie raadsvragen aan het gemeentebestuur over de verkeerssituatie aan de Kaldenkerkerweg in Venlo. Het verkeerslicht bij het kruispunt met de Van Aragonstraat en Kapelaan Nausstraat is al jaren feitelijk buiten werking, het knippert enkel oranje."

"Buurtbewoners klagen al die tijd over de snelheid van het verkeer op de Kaldenkerkerweg (en daarmee de verkeersveiligheid) maar net zo dat het oprijden van deze weg vanuit de zijstraten een moeilijke is, ergerniswekkend, en dat verkeersonveilig gedrag kan uitlokken."

"Buiten dat het verkeer (vooral auto’s en fietsers) vaak (onnodig) lang moet wachten (zeker richting centrum) totdat de weg zodanig vrij is dat het veilig genoeg is om de weg te kunnen oprijden."

De gemeente Venlo hield daarover een enquête en betrok de buurt actief om mee te denken over oplossingen. De wens van de buurt legde de gemeente echter naast zich neer en kwam met een plan voor een reeks alternatieve (vooral goedkopere) oplossingen voor de betreffende kruising.

Tot op heden is de situatie echter dezelfde, ook zit de buurt nog steeds te wachten op antwoorden op vragen die men (in juli 2015) stelde.

 

 

 

 

 

 

Raijer: "Ook de antwoorden van B&W (september 2016) op onze raadsvragen (juli 2016) roepen meer vragen op, zeker nu we weer een half jaar verder zijn en er aan betreffende verkeerssituatie nog niets is veranderd."

"Dit alles is voor de SP-fractie aanleiding voor aanvullende vragen om nu eindelijk eens duidelijk te krijgen wat de gemeente gaat doen, en of ze de wijk (alsnog) tegemoet komt."

 

Het gemeentebestuur moet onze vragen binnen 30 dagen beantwoorden.

 

Zie ook:

 

U bent hier