h

Buurt in actie bij gevaarlijk kruispunt

30 juni 2017

Buurt in actie bij gevaarlijk kruispunt

Foto: SP
Vandaag, 30 juni, voerden buurtbewoners samen met de SP actie op de kruising Kaldenkerkerweg/ Van Aragonstraat in Venlo-oost. Ruim twee jaar kijkt de wijk aan tegen een geel knipperend stoplicht en nu ook dat al maanden uit staat (als proef) is het kruispunt nog gevaarlijker geworden. De buurt is het zat en dus verzamelden tientallen wijkbewoners zich op het kruispunt, hielpen als klaar-over mensen met oversteken en hielden de kruising een tijdje bezet.

 

De buurt wil de verkeerslichten houden maar de gemeente Venlo wil ze weghalen omdat het te duur zou zijn. Er zou een wegversmalling komen (van 9 naar 6 meter breed) maar de grond die ze daarvoor nodig heeft is nog niet eens aangekocht. Met die versmalling wordt het niet veiliger en blijft het net zo moeilijk om tot oversteken te komen, zowel voor auto’s, fiets en voetgangers. Veel geld voor geen werkelijke verbetering.

 

De gemeente zegde eerder dat in juli de weg aangepast zou zijn met 'verkeersremmende maatregelen’ maar iedereen kan zien dat dat niet gaat lukken. Zeker nu er op dat kruispunt al een tijd aan de gasleidingen gewerkt wordt.

Al die toezeggingen, die steeds niet nagekomen worden, hangen de buurtbewoners de strot uit.

 

Videofilmpje als impressie van de gehouden actie.

 

Net als hoe de gemeente omspringt met de uitkomst van de gehouden enquête eind 2015/begin 2016, die de wijk vroeg naar hun wensen om het kruispunt veiliger te maken, waarbij 95% van de wijkbewoners liet weten de stoplichten te willen houden. Tijdens diverse informatieavonden werd die wens herhaald maar de gemeente trekt toch haar eigen plan. Waarom vraagt ze de omwonenden dan mee te denken?!

 

  Nog een videofilmpje van de actie.

 

Het vertrouwen in een goede afloop en in een beter, overzichtelijker en veiliger kruispunt is tot een dieptepunt gedaald. Als klap op de vuurpijl liet wethouder Aldewereld (VenLokaal, verkeer) deze week weten dat de verkeerslichten zeker niet meer teruggeplaatst worden omdat “mensen toch maar door rood licht rijden”…

Een nog slechter argument hebben we nog niet eerder gehoord. In feite zegt de wethouder daarmee dat alle stoplichten in heel Venlo weg kunnen want niemand houdt zich aan de verkeersregels en in zijn ogen is dat normaal. Nou, nee, dat is niet normaal en de wethouder moet geen onzin verkondigen want dat kon nog eens als een pijnlijke bal terugkaatsen!

 

Foto: SP

 

Die reactie zorgde voor nog meer frustratie en ergernis die zich uitte tijdens de prikactie vanmiddag. Zo’n zestig mensen waren bij de actie aanwezig waaronder enkele raadsleden, pers, maar merendeels buurtbewoners. En die lieten flink van zich horen en zien.

Met protestborden werd de omgeving gewezen op de actie, auto’s werden met stopborden stilgezet waarna buurtbewoners flyers uitdeelden aan de automobilisten met het doel van de actie. In de tussentijd konden mensen veilig oversteken en werd het verkeer geregeld.

 

Foto: SP

 

En dat laatste is hoognodig want door het wegvallen van de verkeerslichten (ze staan immers uit) moeten auto’s lang wachten voordat ze het kruispunt kunnen oprijden. Dikwijls nemen ze maar voorrang omdat ze al lang staan te wachten. Dat dit leidt tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties mag duidelijk zijn. Sterker nog, er zijn het afgelopen jaar twee ongelukken en vele bijna-ongelukken gebeurd.

 

Een dame die enkele weken geleden nog op dit kruispunt door een auto geschept werd en nu revalideert, was met haar rollator aanwezig om actie te komen voeren. Een meneer wiens echtgenote enkele jaren geleden op deze weg verongelukte durfde voor het eerst de straat weer op, gesteund door alle omwonenden. Dit geeft wel iets aan!

 

Foto: SP

 

Dat de auto’s op de Kaldenkerkerweg tot stoppen gedwongen werden werd door de meeste mensen begrepen en lieten weten de actie te steunen. Helaas zijn er ook altijd mensen die in hun haast menen voorrang te moeten nemen, die werden vriendelijk er op gewezen even te moeten wachten totdat het andere verkeer gepasseerd is en iedereen de weg heeft overgestoken.

 

Een jong koppel uit Duitsland kon het geduld niet opbrengen en parkeerde de auto midden op de weg, begon te schelden, wat weer heftige reacties uitlokte bij de omwonenden.

Aangezien die omwonenden al 2,5 jaar frustratie en ergernis opkroppen was die scheldpartij de bekende druppel. Sommige omstanders zochten de confrontatie en emoties liepen hoog op, er vielen enkele klappen waarna de rust wederkeerde. Een smet op een tot dan toe geslaagde actie.

 

Foto: SP

 

Voor de SP en de actievoerende wijkbewoners was met die vechtpartij het doel van de actie ver uit zicht en de ‘lol’ van de actie er meteen van af en werd de actie direct stopgezet. Jammer dat een erg toffe en gezellige actie op zo’n manier moet eindigen maar het geeft ook weer wat de mensen al jaren meemaken waardoor het kookpunt vandaag werd bereikt.

 

Hoe dan ook liet de buurt vanmiddag zien dat ze vlug een oplossing willen voor het gevaarlijke kruispunt en dat de gemeente de wens van de wijk moet respecteren en dus liefst gisteren nog de verkeerslichten weer aan zet.

 

Deze actie krijgt sowieso een politiek vervolg, zeker na de verbazingwekkende uitspraken van de wethouder. De SP is van plan opnieuw vragen te gaan stellen. De buurtbewoners hebben de smaak intussen te pakken en denken na over nieuwe publieksvriendelijke acties. Op 6 juli is er opnieuw een informatieavond met de gemeente, benieuwd of de gemeente Venlo dan tot nieuwe inzichten is gekomen.

 
Bekijk ook:

U bent hier