h

Pleidooi voor nieuwe softdrugswet

25 mei 2016

Pleidooi voor nieuwe softdrugswet

Vanavond kon de Raad zich uitspreken over de regulering van het cannabisbeleid. De SP is voorstander van volledige legalisatie maar regulering is een eerste stap daartoe. We moeten af van het gedogen dat in de praktijk niet werkt en voor problemen zorgt.

 

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, vormt samen met 7 andere burgemeesters de bestuurlijke werkgroep modernisering drugsbeleid. Onlangs verscheen hun rapport ‘Het failliet van het gedogen, op weg naar de cannabiswet’ met daarin oplossingen voor de problemen die gemeenten ervaren met het huidige cannabisbeleid.
Op 8 juni verdedigt de werkgroep het rapport tijdens een vergadering van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als daar het rapport wordt omarmd dan dient het als advies naar kabinet en Tweede Kamer voor een nieuwe softdrugswet.

 

Woensdag 25 mei was de gemeenteraad aan zet om haar wensen en bedenkingen over dit rapport te geven, en om te melden wat de burgemeester dient te stemmen tijdens de VNG-vergadering.

Op het CDA na (die steeds tegen elke verbetering van het gedoogbeleid is) koos de gemeenteraad voor een nieuw softdrugsbeleid, voor het reguleren van de hele cannabisketen van productie tot verkoop.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Sinds de introductie van de wietpas in 2012 ontstonden er grote problemen, vooral overlast en toegenomen criminaliteit. Zaken die we in Venlo juist vanaf 2002 met het toenmalige project-Hector hadden uitgebannen. De wietpas mislukte en het ingezetenencriterium is eenvoudig te omzeilen.”

“Al langer pleit de SP dat het gedoogbeleid niet werkt. Je kunt niet in de wet stellen dat iets strafbaar is maar dat vervolgens wel oogluikend toestaan, dat schept verkeerde verwachtingen met alle gevolgen van dien.”

 

Vervoort: “En die gevolgen zien we nog dagelijks met de straathandel maar ook bijvoorbeeld gezondheidsrisico's en illegale wietplantages in woonwijken die niet alleen voor overlast zorgen maar ook regelmatig brand veroorzaken.”

 

 

“De politie en justitie hebben hun handen vol om de criminaliteit aan te pakken. Speciale projecten daartoe werden wegbezuinigd of door verkeerde/naïeve politieke besluiten de nek omgedraaid. Tijd dus om eindelijk eens af te stappen van het gedogen en met consequent beleid te komen.”

“De SP pleit voor legalisatie van cannabis maar beseft ook dat ze daar nu nog geen politieke meerderheid voor heeft. Om de wet toch aangepast te krijgen is reguleren een stap in de goede richting.”

 

Vervoort: “In het debat over het rapport voor de VNG heb ik nogmaals gezegd dat niet alleen de ‘voordeur’ (verkoop in coffeeshop) maar ook de ‘achterdeur’ gereguleerd moet worden. Dit zodat het hele circuit uit de illegaliteit gehaald wordt en erop gecontroleerd kan worden.”

“Hiermee wordt het duidelijk waar de softdrugs vandaan komen (uitbannen criminele handel), garanties voor de volksgezondheid door controle op samenstelling en kwaliteit en hoeveelheid werkzame stof (THC), en kan er ook eerlijker belasting worden geheven over de hele productie en handel.”

“Daarnaast worden politie en justitie ontlast en kan er daadwerkelijke handhaving plaatsvinden op de dan nog illegale keten. Plus aanpak van (sociale) onveiligheid, leefbaarheid en overlast, en is er ruimte voor preventie. Ondermijning en het spannende van wiet verdwijnt, het wordt normaal en daarmee niet stoer om mee te experimenteren.”

 

 

Vervoort: “De aanbevelingen uit het rapport van de burgemeesters onderschrijven we als SP. Maar de politieke realisatie daarvan lijkt nog ver weg, zeker als het nu al vooruit geschoven wordt naar een volgend kabinet. Dat is jammer maar ook begrijpelijk want een meerderheid in de huidige Tweede Kamer en het kabinet (VVD/PvdA) lijken veranderingen in de weg te staan.”

 

Vervoort: “Ik heb burgemeester Scholten nogmaals opgeroepen om bij VNG en kabinet te pleiten om gemeenten de kans en ruimte te geven om te experimenteren zoals met gereguleerde en gecontroleerde wietteelt. Maar ook om oog te houden voor het aanpakken van overlast die in de wijken ervaren wordt.”

“Ik hoop dat het rapport niet in een stoffige lade verdwijnt want het gedogen is inderdaad failliet, al heel lang, er moet iets veranderen. Na het gedogen is opnieuw verbieden niet realistisch, eerder naïef, dus dan lijkt reguleren het best denkbare alternatief op weg naar legalisatie.”

 
Lees ook:

U bent hier