h

SP kritisch over invoering 'wietpas'

17 maart 2011

SP kritisch over invoering 'wietpas'

wietpas Woensdag 16 maart werd in de Venlose gemeenteraad de mogelijke invoering van een wietpas besproken. Een meerderheid, buiten het CDA, is tegen de komst van een wietpas, vreest toestanden zoals in de jaren negentig, en geeft de voorkeur aan de huidige drugsaanpak onder de naam 'Hektor'. Lees hier de inbreng van de SP in het drugsdebat.

Voorzitter,
De raadsnotitie stelt aan de gemeenteraad van Venlo de vraag zich kan vinden in de in de notitie voorgestelde voorwaarden van handhaving en handhaafbaarheid, voor de invoering van het ingezetenencriterium; ofwel in makkelijke taal de invoering van ‘de wietpas’.

Hektor is een prima programma wat haar vruchten heeft afgeworpen en waar raadsbreed waardering voor is. Complimenten daarvoor aan diegenen die dat bedacht en ten uitvoer hebben gebracht. En dan ineens moet het dealen anders want er waait een wind van ‘stoere taal’ en ‘woorden van repressie’ door het land. We spreken hier vanavond natuurlijk feitelijk over hoe we omgaan met de zogenaamde wietpas. Waarom nemen we in Venlo het risico dat de handel met name aan Duitse toeristen/ klanten weer ondergronds gaat?!

Het probleem zit hem natuurlijk in het gedogen. Zolang de ‘achterdeur’ van coffeeshops niet is geregeld, komen we met de gehele discussie nergens.
Utrecht wil een wietkwekerij gedogen die coffeeshops bevoorraadt, geheel binnen de huidige wetgeving. Opties zoals men wil uitvoeren in Utrecht zouden ook in Venlo niet misstaan. De achterdeur wordt via het verkopen van enkele hennepplantjes geregeld, de gemeente heeft controle op de kwaliteit en de hoeveelheid werkzame stof, en het criminele circuit heeft veel minder vat op de handel.
De SP-fractie zou graag van de andere fracties en het college van B&W vernemen hoe men hierover denkt en of dit experiment, deze proef, samen met Hektor zou kunnen in Venlo?

In de raadsnotitie staat dat zonder verdere opsporingscapaciteit een pasjessysteem niet kan worden ingevoerd. En dat is jammer genoeg goed nieuws. Want de wietpas niet invoeren kan dan niet anders betekenen dan handhaven van de huidige situatie. En we weten allemaal dat door het huidige kabinet een kunstje is uitgehaald om helemaal geen capaciteit bij de politie te vergroten. Sterker, dankzij gedoogpartner PVV zijn er straks 500 agenten minder voor algemene politietaken omdat ze bijvoorbeeld de massale bijensterfte moeten onderzoeken of anders wel bezig zijn met overlastgevende meeuwen in het Haagse.

wiet De SP is duidelijk in haar visie op softdrugs, dit is niet anders dan de aanpak van alcohol of tabak. Legalisatie van gebruik en met name de achterdeur, inclusief heffing op de verbouw en verkoop, levert Venlo veel meer op dan wietpassen kapot kunnen maken. Graag vernemen we of de andere fracties hier anders over denken?

De SP wil benadrukken (aangezien het vanavond oordeelsvorming is) dat het nu voorliggende plan niet onze voorkeur heeft en we liefst verder willen met het bewezen project Hektor. Bij dit project ligt vanaf dit jaar de nadruk op de vermindering van de aan drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Juist zaken die door de komst van een wietpas op het spel staan, zeker wanneer we nu al kunnen aanvoelen dat de extra benodigde politiecapaciteit niet zal komen.

Met de komst van de wietpas is tevens het risico aanwezig dat de overlast terugkeert in wijken en in de binnenstad, die nog niet zo lang geleden juist werd schoongeveegd en voor ettelijke duizenden euro’s aan voormalige drugspanden in Q4 zijn opgekocht.
Gaan we nu het kind met het badwater weggooien omdat we buitenlanders moeten weren bij coffeeshops?
scooterAls die mensen geen drugs dáár krijgen dan zullen de scooterdealers hen wel brengen naar daarheen waar ze wel hun softdrugs (en/of zelfs harddrugs) kunnen kopen, en dat zal geen afgeschermde omgeving aan de grens zijn maar een duistere steeg in een woonwijk of de binnenstad.
Het kan niet zo zijn dat we op de nieuwe Maasboulevard (waar toch nog geen camera’s hangen) straks de kooptoeristen worden afgeschrokken door het van vroeger zo bekende “Eh Du, hasjies kaufen?”.

Twee weken terug gaf in dit stadhuis een coffeeshophouder zelf ook al aan (klanten)pasjes te hanteren. En dat gaat op zekere hoogte goed maar wel in combinatie met de politiecapaciteit, inzet en aanpak zoals verwoord in het huidige plan Hektor. Zonder Hektor, ofwel een toegeruste waakhond, keren we op snelle schreden terug naar de situatie waar we als Venlo zoveel moeite voor hebben gedaan om die juist uit te bannen.
Graag hoor ik hoe andere fracties hier tegenaan kijken.

De situatie in gemeenten waar de coffeeshops helemaal zijn gesloten (Roosendaal en Bergen op Zoom) is niet vergelijkbaar met de situatie in Venlo, coffeeshop en eerder kan naar Maastricht gekeken worden maar ook daar is een heel andere situatie en beleid aan de orde. Venlo is in de softdrugsaanpak best uniek te noemen, de aanpak hier werkt en dat succes willen we graag uitbouwen. De Maastrichtse raad gaf onlangs zelfs te kennen de Venlose aanpak graag over te nemen!

Tot slot:
De voorwaarden van handhaving en handhaafbaarheid zijn met Hektor goed gewaarborgd. Met het ingezetenencriterium is dit allemaal maar zeer de vraag, buiten dat er nog heel veel onduidelijkheden leven. Die onzekerheid wensen we niet.

We zijn dan ook blij met het onderzoek van de Universiteit van Tilburg die aangeeft dat een wietpas de drugsproblematiek niet op lost en het invoeren feitelijk onnodig is; wietpas Venlo heeft met Hektor een prima beleid dat zijn vruchten heeft afgeworpen, en dat toenmalig minister Donner (CDA) nog enkele jaren van budget heeft voorzien, dus laten we het bij waakhond Hektor met zijn scherpe tanden houden in plaats van te gaan zinspelen op een schijnoplossing als een proefballon van wietpasjes.

Vanuit de VVD kregen we vandaag een zeer interessante visie toegestuurd met 10 speerpunten. Dit spreekt ons erg aan. Graag zien we dat het niet bij een visie blijft maar ook uitgewerkt wordt. Is dit mogelijk?
We overwegen een motie, initiatiefvoorstel of iets dergelijks om de voorwaarden stevig kracht bij te zetten. Dit kunnen we samen doen met enkele andere fracties die zojuist ook al te kennen gaven met een voorstel hiertoe te komen.


Namens de SP-fractie sprak fractievoorzitter Alexander Vervoort.
Dit raadsdebat wordt over twee weken (30 maart) voort gezet.


17-03-2011: Website L1: 'Den Haag, kijk hoe Venlo drugsproblemen succesvol aanpakte' (onderaan dat artikel kunt u klikken voor een radio- en tv-reportage)
16-03-2011: Website Omroep Venlo: Raad wil succes Venlose aanpak tonen in Den Haag
Raadsnotitie Invoering ingezetenencriterium (PDF)
10-03-2011: Website NOS: 'Utrecht wil gedoogde wietkwekerij'
20-12-2010: Wietpassen houden geen kogels tegen
13-05-2009: Huidige drugsbeleid moet doorgaan en is beter dan het pasjesplan

U bent hier