h

Drugsdebat, raad eensgezind: overlast moet aangepakt worden

26 april 2013

Drugsdebat, raad eensgezind: overlast moet aangepakt worden

hangjeugdscooters Volgens burgemeester Scholten valt het met de drugsoverlast in Venlo wel mee. Ervaringen en meldingen vanuit de wijken zeggen dat de overlast en criminaliteit sinds de komst van de wietpas flink is toegenomen. De gemeenteraad besprak het drugsbeleid en nam vijf voorstellen aan ter verbetering van de huidige situatie.

De burgemeester van Venlo haalde in het raadsdebat op 24 april cijfers aan die stellen dat het wel meevalt met de drugsoverlast in Venlo. Als het gaat om de gebruiker in een coffeeshop heeft hij gelijk. Als het gaat om de ervaringen van wijkbewoners of wijkagenten is de ervaring vaak anders. De overlast is na mei 2012 wel degelijk toegenomen, toen het ingezetenencriterium en de wietpas werden ingevoerd.

Alle politieke partijen in de gemeenteraad vinden dat de overlast moet stoppen. Daar komt jammer genoeg veel symboolpolitiek bij kijken: Wel Duitsers in de shops toestaan die wonen in een cirkel over de grens (VVD) wietpas zonder aan te geven hoe groot die cirkel is en hoe dat te controleren valt; het weren werkt prima, het beleid is dus een succes maar de overlast moet weg (CDA) zonder aan te geven hoe dan; het zichzelf voordoen als de bemiddelaar die een miljoen wil steken in aanpak (D66) zonder aan te geven welke aanpak of waar dat geld vandaan komt; of het opzetten van een politiepost in de wijk (PvdA) zonder nut en gevolg duidelijk te hebben.
Het zijn proefballonnen als druppels op een gloeiende plaat. Het geeft aan dat veel partijen wel iets willen doen aan de gevolgen van het falende landelijke drugsbeleid maar eigenlijk niet weten hoe.
Na een fel debat met de burgemeester werd een compromis aangenomen om alternatieven te onderzoeken voor het beleid. Dit moet leiden tot verbeteringen maar is nu vooral uitstel.

Het probleem ligt bij het gedoogbeleid: Softdrugs verkopen in gedoogde coffeeshops is legaal maar daarbuiten crimineel, de productie en inkoop (‘achterdeur’) van softdrugs blijven illegaal, softdrugs kopen is legaal voor mensen die in Nederland wonen en strafbaar voor buitenlanders. Een verplichte registratie en clubpas is inmiddels weer afgeschaft maar zette zoveel kwaad bloed dat de meeste coffeeshopbezoekers hun wiet in het illegale circuit kopen.
Het gedoogbeleid en de huidige aanscherping en weer afzwakking drugs-dealen daarvan creëert vooral onduidelijkheid en zorgt dat de criminaliteit een flinke stimulans kreeg. Dit ten koste van ons imago en de leefbaarheid in de wijken en het centrum van Venlo. Het jarenlang succesvolle project Hektor lijkt hiermee te grabbel gegooid en dat is een pijnlijke constatering.

De SP stelde tijdens het raadsdebat dat de analyse van de situatie laat zien dat in mei 2012 Zuid-Nederland aan de wietpas moest, de Duitse gebruiker verkaste naar het noorden waar de softdrugs nog wel te krijgen was, straatdealers al snel opdoken maar zagen dat hun gedroomde drugsmarkt vertrok naar het noorden dus creëerde men een nieuwe markt namelijk de schoolgaande jeugd. Een zeer zorgelijke ontwikkeling die wat de SP betreft zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Keiharde aanpak van straathandel moet gebeuren, maar niet alleen die aanpak.
Alleen als ook de achterdeur van de coffeeshop geregeld wordt kan ook de kwaliteit van de softdrugs geregeld worden. Alleen dan brengen we het criminele circuit een gevoelige (financiële) slag toe, en slaan we de criminele (thuis)teelt - met alle risico’s van dien - uit onze wijken.

De gemeenteraad was gelukkig eensgezind en vroeg om een onderzoek naar aanpak van de ‘achterdeur’, wietblad te onderzoeken wat de effecten zijn van het tijdelijk niet handhaven van het ingezetenencriterium, welke mogelijkheden er zijn om wiet te telen onder toezicht van de gemeente. Maar ook vroeg de raad om preventiemaatregelen voor jeugd en aanpak straathandel.

Daarnaast is de SP van mening dat het weren van buitenlanders bij coffeeshops van de baan moet, inmiddels steunt de bestuursrechter dit door een uitspraak in een zaak van een Maastrichtse shop. De rechter is van mening dat het niet toelaten van buitenlanders een te zware maatregel is voor het beoogde doel, hiermee legt hij een bom onder het landelijke zwalkende drugsbeleid. Dat belooft wat.

Vraag is welke schade inmiddels in de Venlose wijken is aangericht legalize door de criminele dealers die dachten met de wietpas een goudmijn aan te boren. Zoals SP-raadslid Ton Heerschop al aanhaalde tijdens het debat; “Dit verhaal is nog lang niet gesloten. Er zullen nog vele debatten over volgen.”

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
24-04-2013: Omroep Venlo: Felle discussie drugsbeleid in raad
27-09-2012: Raad evalueert veiligheidsbeleid
12-01-2012: Coffeeshopklanten uitsluiten leidt tot meer straathandel en criminaliteit

U bent hier