h

Standpunt mogelijke steun VVV

9 december 2015

Standpunt mogelijke steun VVV

Voetbalclub VVV-Venlo heeft de gemeente eerder dit jaar gevraagd om financieel bij te springen. Een commissie heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn en komt vandaag met haar kritische conclusies: de gemeente moet nu geen geld geven, eerst moet VVV herstructureren. De SP onderschrijft dit, hier een uitleg waarom.

 

Dat VVV in financiële problemen verkeert kent een aantal oorzaken. Het rapport dat door de ‘Commissie van Wijzen’ onder leiding van oud-burgemeester Van Graafeiland is opgesteld is daar heel duidelijk in, net als het advies om eerst intern orde op zaken te stellen en te kijken naar mogelijkheden die VVV nu onbenut laat.

 

Op basis van dat rapport heeft de gemeente besloten geen voorstel tot steun aan VVV aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit is VVV in het verkeerde keelgat geschoten en reageert als door een wesp gestoken.

Jammer genoeg worden feiten, aannames en (on)mogelijkheden momenteel in de discussie door elkaar gehaald. Er wordt vooral op de emotie gespeeld, niet in de laatste plaats door de clubleiding zelf. Begrijpelijk maar wat de SP aangaat moeten we de discussie terug brengen naar de feiten en niet op de man spelen.

 

De stelling dat de gemeente niets met VVV heeft en geen bijdrage wil betalen is onwaar. Het is ook niet de eerste keer dat VVV om geld komt vragen. Over de jaren heen heeft VVV met regelmaat stevige bedragen aan gemeenschapsgeld ontvangen, ettelijke miljoenen in totaal.

Destijds mocht dat nog, nu zou het staatssteun zijn en dat is verboden. Een belangrijke reden om terughoudend te zijn met het geven van steun en te bekijken op welke manier er wel bijgedragen zou kunnen worden.

Laten we ook niet vergeten dat de gemeente bereid was om met VVV een nieuw stadion te bouwen op het kazerneterrein, tegen heel gunstige voorwaarden voor de club en enorme financiële risico’s voor de gemeente.

Zo was de gemeente bereid om een hypotheek van ruim 40 miljoen euro te verstrekken plus een garantiefonds van 10 miljoen euro en daarnaast de hele infrastructuur voor haar rekening te nemen. VVV ging daar graag in mee en had enorme haast om de plannen door de gemeenteraad te jagen.

 

Dat was in 2010, maar in 2012 liep VVV-voorzitter Berden weg van deze stadiondeal en stelde dat hij het geld wel op een andere manier bijeen kreeg en het verder wel zonder de gemeente ging regelen. Daar hebben we nooit iets meer van vernomen, er komt geen nieuw stadion aan de maasoever. Niet de gemeente haalde dat plan onderuit maar VVV zelf.

 

Begin 2015 meldde VVV zich opeens weer bij de gemeente: “Het is nu aan de gemeenschap om een bijdrage te leveren in plaats van het bedrijfsleven”, zo zei preses Berden. Na het horen van de problemen stelde de gemeente voor om eerst gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden en een juist beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Een logische keuze.

 

De SP was kritisch op de samenstelling van de onderzoekscommissie. Maar we moeten vaststellen dat die gedegen werk heeft geleverd, de kritiek is niet mals maar ook zijn er realistische adviezen.

Juist in die zin is het jammer dat VVV meteen in de kramp schiet en grote woorden gebruikt als "dit is de doodsteek voor het betaald voetbal in Venlo". Misschien moet VVV eerst eens goed in de spiegel kijken in plaats van op basis van emotie te reageren.

 

Dat nu gewezen wordt naar de gemeente alsof zij VVV naar de knoppen laten gaan is onterecht, oneerlijk en een valse voorstelling van de feiten. De werkelijke oplossing ligt in de bestuurskamer van VVV. Daar zal de ratio moeten terugkeren in plaats van de reactie om in de verdediging te schieten en verongelijkt in de richting van het gemeentebestuur te wijzen.

 

Er zijn legio mogelijkheden om als profclub in Venlo actief te blijven, zo stelt het rapport ook. Grijp de kansen aan in plaats van te zeuren en steeds het handje op te houden.

Hopelijk pakt VVV de handschoen constructief op, voert ze verbeteringen door zoals in de bedrijfsvoering en verzilverd ze financieringsopties. Pas dan kan er sprake zijn van eventuele steun van de gemeente.

 

In het rapport worden over VVV harde noten gekraakt, het zou goed zijn wanneer de voetbalclub de diverse suggesties in een plan van aanpak verwerkt.

In tegenstelling tot wat de VVV-voorzitter nu vlug roept, is er wel degelijk toekomst voor betaald voetbal in Venlo, zonder dat de overheid moet bijspringen. VVV moet niet denken in problemen maar in oplossingen.

 

Zie ook:

U bent hier