h

Nieuwe feiten bioscoopdeal brengt B&W opnieuw in problemen

3 december 2015

Nieuwe feiten bioscoopdeal brengt B&W opnieuw in problemen

Er is nieuwe informatie verschenen rond de gronddeal voor de bouw van de bioscoop in Venlo. Heeft B&W de Raad wel goed geïnformeerd of hield ze al dan niet bewust een belastend document achter? De Rekenkamer, die onderzoek deed naar de deal destijds, weet niet of ze de info kende en onderzocht heeft. Dit roept wederom de nodige vragen op, die we vandaag naar B&W stuurden. Hopelijk komt er nu eindelijk eens opheldering in dit dossier.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “In mei 2013 kwam de Rekenkamer Venlo naar buiten met een quick scan naar de gronddeal voor de bioscoop op de Picardie. Dit onderzoek zou de afsluiting moeten zijn van een discussie of er wel of niet een bewuste opzet was om een Roermondse projectontwikkelaar te bevoordelen bij de gunning van de bouw.” 

“Nu blijkt uit een WOB-verzoek van Dagblad de Limburger dat er in 2011 een collegebesluit is genomen waarin staat dat de gemeente deze projectontwikkelaar in het verleden actief heeft benaderd met de vraag de ontwikkeling van een bioscoop in overweging te nemen.”

 

Dit is in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur tot op heden steeds beweerde, namelijk dat projectontwikkelaar Van Pol de gemeente benaderde. Het initiatief werd echter door toenmalig wethouder genomen.

Die wethouder vroeg aan Van Pol om in Venlo de bioscoop te gaan bouwen, lang voordat er een besluit lag over de bouw en de aanbesteding daarvoor. Andere ontwikkelaars zijn dus niet afgehaakt wegens “te kleine winstmarges”, zoals steeds door B&W werd beweerd, maar omdat vooraf al zeker was dat Van Pol de aanbesteding kreeg gegund.

 

Het collegebesluit uit 2011 waarin dit allemaal staat, was geheim maar is door de krant uit de doofpot gehaald, en ook in bezit van de SP-fractie die er vandaag pittige raadsvragen over heeft ingediend.

Heerschop: “Het door het gemeentebestuur meten met twee maten, de vriendjespolitiek, het bevoordelen van de ene ondernemer boven de andere… We hebben het meermaals aangekaart en onze afschuw over uitgesproken maar volgens B&W verliep alles altijd ordentelijk. Het tegendeel lijkt echter waar en staat op papier. B&W heeft weer eens wat uit te leggen.”

Het vreemde is, dat onduidelijk is of de Rekenkamer wist van dit collegebesluit en of dat onderdeel is geweest van het rekenkameronderzoek.

Heerschop: “Op onze navraag geeft de Rekenkamer aan dat uit hun dossier niet blijkt dat betreffende besluit wel, dan wel niet in het onderzoek in 2013 is meegenomen. Ook bij de onderzoeker destijds is het niet aantoonbaar dat dit belastende document wel of niet door B&W ter beschikking is gesteld.”

 

Daarmee ontstaan er opnieuw onduidelijkheid over de manier waarop destijds de bouw van de bioscoop in de binnenstad vorm is gegeven.

Heerschop: “Over de gronddeal stelden we al meerdere keren vragen, er volgde een Rekenkameronderzoek en een stevig debat in de gemeenteraad. De grond voor de bioscoop is veel te goedkoop verkocht aan de Roermondse projectontwikkelaar, die het vervolgens trouwens weer voor een hogere prijs aan de bioscoopeigenaar verkocht. Dat zaakje stonk al en de betrokkenheid van B&W bleef ‘merkwaardig’ te noemen.”

De Raad ging echter mee met het oordeel dat de grondtransactie weliswaar onder de taxatienorm was maar toch binnen het beleid paste…

“En dan nu, twee jaar later, komt een document bovendrijven waarin niet alleen die gronddeal en goedkope parkeerplekken maar ook de directe benadering van de projectontwikkelaar op initiatief van B&W beschreven staat. Dit slaat in als een bom.”

“Als dat document uit 2011 niet aan de onderzoekers van de Rekenkamer in 2013 is meegegeven, en dus ook onbekend bij de gemeenteraad, dan heeft het gemeentebestuur opnieuw een vet probleem.”, zegt Heerschop.

De SP-fractie hecht aan zorgvuldigheid in dit dossier omdat feiten moeten spreken en geen vermoedens. Daarnaast mogen er ook geen onduidelijkheden blijven bestaan over betreffende ontwikkelingen.

Heerschop: “Het is nu wederom aan het college van B&W om openheid te geven zodat we eindelijk eens opgehelderd krijgen hoe de vork in de steel zit.”

 
Lees ook:

U bent hier