h

Veel vragen over grondtransactie nieuwe bioscoop Venlo

18 januari 2013

Veel vragen over grondtransactie nieuwe bioscoop Venlo

 L1 kwam deze week met onthullingen over de aankoop van grond voor de nieuwe bioscoop in Venlo. De projectontwikkelaar die de bioscoop bouwt blijkt de grond te hebben gekregen voor een vriendenprijs die slechts tweederde is van de taxatiewaarde, een verschil van 100 duizend euro. De transactie lijkt op twijfelachtige wijze tot stand te zijn gekomen. Is er sprake van ‘Roermondse taferelen’? Reden voor de SP om raadsvragen te stellen zodat deze kwestie opgehelderd wordt.

 

Een korting van een ton is niet mis, en dat in tijden van bezuinigingen. Op zich zou dat natuurlijk gewoon goed onderhandelen kunnen zijn geweest van betrokken projectontwikkelaar ware het niet dat het hier ontwikkelaar  van Pol betreft, ook bekend van de relatie die hij heeft met oud VVD-wethouder Jos van Rey uit Roermond tegen wie een onderzoek loopt door Rijksrecherche en Justitie.
Van Pol was het die van Rey in Roermond minstens de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft laten krijgen maar ook steekpenningen zou hebben betaald. En dan roept die korting ineens vragen op. Heeft de gemeente matig onderhandeld of is er sprake van een vriendendienst?

 

Verder is opvallend dat de leider van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2009, voormalig wethouder Verheijen, glashard beloofde dat de dag na de verkiezingen de schop in de grond zou  gaan voor deze bioscoop aan de Picardie (toen nog parkeerplaats). Dat ook die belofte niets werd is tot daar aan toe maar dat het juist van Pol was die de bioscoop mocht neerzetten en de grond ver onder de taxatieprijs kreeg is ronduit opvallend te noemen.

 

De feiten zijn dat een VVD-wethouder in Venlo verantwoordelijk was voor de korting van ruim 30% op grond voor een projectontwikkelaar. Dat diezelfde projectontwikkelaar bevriend is met een VVD-prominent en wethouder in Roermond. Dat tegen zowel projectontwikkelaar als de Roermondse oud-wethouder door een onderzoekscommissie is aangetoond dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen beiden. Dat beide ook onderwerp zijn van onderzoek door justitie. Toeval of bewuste misleiding?

 

Daarnaast is het ook vreemd dat er wel een bioscoop mag komen in Venlo maar een veel ouder verzoek om in Velden een  bioscoop te bouwen wordt door de gemeente Venlo afgewezen en lijkt te worden tegengewerkt, diverse rechtszaken liepen er al. De schijn wordt gewekt alsof er afspraken zijn gemaakt dat de bioscoop in Venlo geen concurrentie mag hebben. Wordt tijd dat ook over deze kwestie opheldering komt.

 

Voor de SP is belastinggeld een middel om de maatschappij sociaal en economische te versterken. De VVD blijkt echter de Big Spender van Venlo te worden: Een Floriade met een groot tekort, mogelijk dikke kortingen geven aan vriendjes van politieke vriendjes als het om grondverkoop gaat en dan volgen wellicht nog de tekorten op het gebouw Villa Flora. Miljoenen naar dit soort zaken en ondertussen publieke voorzieningen sluiten en tientallen miljoenen bezuinigen...

citycinemaZo ziet de nieuwe bioscoop aan de Picardie er straks uit.

 

De SP is van mening dat in de zaak rondom de nieuwe bioscoop van Venlo de onderste steen zo snel mogelijk boven moet komen. Als er ruim een ton minder is betaald voor de grond van de bioscoop, dan heeft de burger van Venlo er recht op om te weten waarom dat zo is.
Om die reden heeft de SP vandaag vragen gesteld aan het college van B&W in Venlo. Mocht het een storm in een glas water zijn dan weten we dat. Mocht er meer aan de hand zijn dan heeft het college maar met name de VVD heel wat uit te leggen aan de Venlose burgers.

 


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).

 
Lees ook:

U bent hier