h

SP presenteert signaleringsverslag omwonenden Blariacumcollege

6 maart 2015

SP presenteert signaleringsverslag omwonenden Blariacumcollege

BlariacumcollegeNajaar 2014 heeft de SP-Venlo bewoners in de omgeving van het Blariacumcollege (Burg. Gommansstraat Blerick) gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk. Naar aanleiding van de verkregen (negatieve) reacties is er een bredere enquête uitgezet. De informatie die deze enquête opleverde is nu verwerkt in een rapport, met daarbij onze conclusies en aanbevelingen, waarvan het eerste exemplaar vanochtend werd aangeboden aan de directie van het Blariacumcollege. Vervolgens ontvangen ook de wijkagent, Wijkoverleg, gemeente Venlo, en de geënquêteerde omwonenden het verslag.

 

SP-kandidaat Statenlid Angelique Weingarten deed het onderzoek: "De SP wil graag weten wat er speelt en leeft in de wijken, daarom gaan we regelmatig 'buurten in de buurten'. De verhalen die we ditmaal van de bewoners kregen waren heftig. Er bleek behoorlijke overlast te zijn van (hang)jongeren, bedreigingen, drugs gerelateerde overlast, zwerfvuil, straatraces, enzovoorts. Reden om dieper op situatie in te gaan en te analyseren wat er aan de hand is en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Daarom zijn we gekomen met een signaleringsverslag, we hopen dat hiermee zaken opgepakt en aangepakt worden."

 

Het volledige rapport (signaleringsverslag) kunt u onderaan deze pagina bekijken (link naar PDF).

 

Weingarten: "Omwonenden waarderen zeer het initiatief van het Blariacumcollege met de Sfeerkeepers. De korting hierop is volgens die omwonenden direct terug te zien in het straatbeeld, in negatieve zin. Goed en direct contact met gemeente en politie is dan nog meer van belang, zodat handhavend opgetreden kan worden daar waar dat nodig is."

"Dat geldt ook voor aanpak van de parkeerproblemen en (tijdelijk) her inrichten van het braakliggende terrein (oude Blariacumcollege). Ander punt is de aanpak van zwerfvuil door op plekken waar de meeste overlast/rommel ervaren wordt, meer afvalbakken te plaatsen. Hierbij kan samengewerkt worden met de broodjeswagens en de school (leerlingencorvee)."

vuilnis in struiken
Scholieren dumpen hun afval veelal in tuinen in de wijk...

 

Weingarten: "Wij doen met de resultaten van ons onderzoek een eerste stap, het is aan de instanties om de aanbevelingen op te pakken en genomen acties terug te koppelen met de omwonenden. Zo versterkt men werkelijk de onderlinge verstandhouding, meldingsactiviteit, vertrouwen, gevoelens van veiligheid, maar net zo het vergroten van leefbaarheid en woongenot."

 


 

Vanochtend werden de eerste exemplaren van het SP-onderzoek aangeboden aan Cor Vulders, directeur algemene zaken van het Blariacumcollege, en Marc Berghs van de Sfeerkeepers op die school.

Weingarten: “Het was een open en positief gesprek. De Sfeerkeepers zijn zeer blij met ons rapport en gaan hier gebruik van maken.

Foto: SP

Cor Vulders ontving het 1e exemplaar van Angelique.
 

Het Blariacumcollege heeft ons rapport eveneens positief ontvangen, wel gaf men aan dat voor wat betreft de overlast van leerlingen een taak ligt voor Handhaving en politie, aangezien de schoolleiding buiten het schoolterrein geen zeggenschap heeft.

In die zin is men blij dat dit rapport ook naar andere instanties gaat. Zo hoopt men nog beter te kunnen samenwerken met de buurt, politie, gemeente enzovoorts.

Foto: SP

Ook Marc Berghs van de Sfeerkeeprs kreeg het rapport.
 

Daarnaast gaf de schooldirectie aan dat men graag diverse programma's en projecten zou willen oppakken en bijvoorbeeld de Sfeerkeepers uitbreiden, maar door bezuinigingen keuzes moet maken, financiële keuzes die ten koste gaan van die ambitie. Dat is natuurlijk begrijpelijk maar ook jammer."


 

Na het bezoek aan het Blariacumcollege ging de SP opnieuw de wijk in, om een flyer over de resultaten van ons onderzoek huis-aan-huis te bezorgen. Zo informeren we de omwonenden wat we met de enquête gedaan hebben en nog willen doen.

Tijdens dit folderen werden we door een buurtbewoner aangesproken die blij was met ons signaleringsrapport en hoopt dat de instanties het oppikken: “Ik dacht al, wat zou de SP met de enquêtes gaan doen, maar ik zie het nu, net als bij andere keren doen jullie er ook echt iets mee, hartstikke goed, ga zo door!”

 

Lees ook:

U bent hier