h

Onderzoek geeft recht van spreken

11 februari 2015

Onderzoek geeft recht van spreken

lege KerkstraatTijdens een raadsvergadering haalde de wethouder van EZ ineens ons onderzoeksrapport aan als goed voorbeeld en misschien wel leidraad om leefbaarheid en leegstand in winkelgebieden aan te pakken. Een lange neus naar andere fracties en hun tamme inbreng? Nee, eerder erkenning van goed werk.

 

Het gebeurt niet vaak dat onze fractie verrast wordt door het college, bij de voorbereidende raadsvergadering van de detailhandelsnota gebeurde het toch. Zonder dat het aan de orde kwam zegde het college toe dat ze het rapport dat de SP in 2013 uitbracht over de leefbaarheid in Tegelen, gebruikt zal worden als bijdrage voor de uitvoeringsnota die gaat over detailhandel, leegstand en leefbaarheid in dit winkelgebied.

"Een mooie opsteker maar vooral goed dat het gemeentebestuur onze aanbevelingen en conclusies onderschrijft. Als ze die ook echt uitvoert zal het winkelgebied er echt op vooruit gaan.", zegt SP-fractievoorzitter Ton Heerschop.

 

Al tijdens de behandeling in de gemeenteraad van de detailhandelsvisie betoogde Heerschop dat er een integrale aanpak moest zijn op zowel leegstand, leefbaarheid als detailhandel. "Deze zaken los van elkaar zien maakt het er voor gebieden als Tegelen en Blerick niet beter op", zo zei hij. Veel raadsfracties waren dat met de SP eens.

Eigenlijk wilden de meeste fracties in de snel bewegende wereld van de detailhandel en internethandel vooral de zaak niet dichttimmeren. Heerschop: "Ondernemingen, met name midden- en kleinbedrijf en de overheid moeten een handelbaar set van afspraken hebben om op terug te kunnen vallen."

 

In een reactie op de vragen en betogen uit de raad haalde wethouder Satijn van economische zaken aan dat hij besefte dat de SP opkwam voor de leefbaarheid, en de leegstand wil terugdringen. Ook refereerde de wethouder aan het onderzoek dat de SP-Venlo al in maart 2013 uitbracht over de leefbaarheid en winkelaanbod in Tegelen.

sfeervol winkelcentrum tegelenSterker, hij zegde toe dat als input te gebruiken voor delen van de uitvoeringsnotitie.

 

"Dat is natuurlijk prachtig", reageert Ton Heerschop, "want zelfs na twee jaar heeft dat onderzoek nog toegevoegde waarde. Dat we als oppositiepartij op deze manier wederom iets kunnen betekenen voor de mensen in de gemeente Venlo is een mooie opsteker."

Maar het geeft meer aan. De SP doet vaker onderzoek en die onderzoeken blijken inderdaad een goed middel om andere partijen en bestuurders te overtuigen van onze alternatieven. Herrschop: "Onderzoek doen, analyse maken en dan alternatieven op tafel leggen is opnieuw een beproefd recept gebleken."

 
Lees ook:

U bent hier