h

Begroting begint goed

17 oktober 2014

Begroting begint goed

Begin november besluit de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. Gisteren was de voorbereidende vergadering daarvoor waarbij de SP al enkele zaken wist binnen te halen.

 

Zo kregen we de belangrijke toezegging dat het bedrag bedoeld voor het sociale domein ook daarvoor zal worden ingezet. En dat de bestedingen voortaan worden verantwoord in komende rapportages en begrotingen. Zo weten we zeker dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk en alleen aan de zorg besteed blijft worden.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De Rijksoverheid heeft een belangrijke taak toegewezen aan de gemeente. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd. Dat klinkt goed maar is tevens ook een sprong in het duister omdat de bezuinigingsopdracht in totaal 'immens' mag worden genoemd. Kunnen we het voor dat geld aan? Ik waag dat te betwijfelen.”, zo sprak Heerschop gisteren de raad toe.

“Voor de SP is helder dat het budget – als weergegeven als deelfonds sociaal domein – ook moet worden ingezet voor het doel sociaal domein zoals AWBZ, WMO, Jeugdzorg, WSW, enzovoort. De SP wil graag dat in de komende kadernota’s, rapportages en begrotingen dit budget wordt verantwoord. Waar zijn de gelden terecht gekomen of gaan ze komen? Alleen zo kunnen wij als raad bewaken dat ze ook daadwerkelijk zijn ingezet waarvoor ze bedoeld zijn.”

“De SP overwoog om hierover een motie in te dienen maar met de toezegging van de wethouder is

dat gelukkig niet meer nodig. Een belangrijke toezegging die voorkomt dat zorggeld aan andere 'dingen' gaat.”

 

Daarnaast komt eindelijk een wens van ons van de grond met de komst van een regionaal grondbedrijf. Bij de voorbereidende raadsvergadering over de begroting kregen we een keiharde toezegging van de wethouder waarbij de SP-motie bij de begroting 2014 nu al is ingevuld. Erg fijn.

"Onderling concurreren op grond stopt, samenvoegen diverse beheersbedrijven volgt, diverse grondexploitaties samenvoegen kan nog enkele weken duren, de SP-motie uit 2013 is hierbij leidend", zo zei de wethouder gisterenavond.

Hiermee wordt ons initiatief tot een regionaal grondbedrijf ingevuld, waarbij de concurrentie op grond binnen de regio teniet wordt gedaan, waarbij vele miljoenen onnodig verpatst werden.

Onze visie is om binnen dit regionaal grondbedrijf de te hoog opgelopen grondprijzen binnen de duur van vijf jaar teruglopen naar normaal acceptabele niveaus. Hierdoor voorkomen we een crash maar maakt het grondbedrijf een zachte buiklanding. We geven voorkeur aan stedelijke vernieuwing in de stad en de woonkernen eerder dan uitbreiding in de buitengebieden.

 

Heerschop: “Weer twee punten uit ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt. Fijn dat het gemeentebestuur onze ideeën omarmt en nu ook in uitvoering gaat brengen. Dit gaat de gemeenschap vele miljoenen besparen die we liever aan sociale zaken uitgeven.”

 

Over drie weken spreekt de gemeenteraad verder over de begroting, mogelijk dat we nog meer zaken binnenhalen. De SP heeft sterk ingezet op het terugdraaien van bezuinigingen, zoals op de sportverenigingen, bibliotheek, carillon, stadsomroep, wegen- en groenonderhoud.

Heerschop: “Als we ook op die zaken – over drie weken bij de besluitvorming – ook een toezegging of aangenomen motie krijgen dan zijn we al best tevreden want dat is dan een flinke verbetering van de begroting die daarmee socialer en evenwichtiger wordt.”

 

Lees ook:

 

U bent hier