h

Coalitie bazelt gebakken lucht

30 mei 2014

Coalitie bazelt gebakken lucht

Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad de voorjaarsnota besproken die de kaders stelt voor de begroting in het najaar. Saai werd het allerminst, wel lang en grimmig.

 

De voorjaarsbegroting is een uitvloeisel van de begroting die in november 2013 werd aangenomen maar nu aangepast moet worden op de actualiteit maar vooral op de plannen van de nieuwe coalitie (VVD, CDA, PvdA, VenLokaal).

Want na het coalitieakkoord was het noodzakelijk om die kadernota bij te stellen. Hoewel, de vorige coalitie is slechts aangevuld met VenLokaal, en de financiering voor de plannen in het coalitieakkoord zijn nauwelijks ingevuld. De kadernota was daarmee net als het coalitieakkoord het verhaal van nieuwe wijn in oude zakken.

 

Toch wist de coalitie waarop ze wilde bezuinigen, de zesde wethouder moet namelijk ergens van betaald worden, en daarvoor kiest ze wederom voor kortingen op Omroep Venlo, de sport(verenigingen) en cultuur.

Na de zoveelste bezuiniging schoot dat in het verkeerde keelgat en dus greep de oppositie in. GroenLinks, Lokale Democraten, D66 en SP kwamen gezamenlijk met enkele alternatieven en reparatievoorstellen. Echter werden die allemaal zonder enig echt argument door de coalitie weggestemd. Opvallend en triest.

 


VenLokaal doet veel mensen versteld staan, zelden is een partij sneller gedraaid van kritische oppositiepartij tot volgzame coalitiepartner. Zo stemde ze vorig jaar tegen de begroting maar nu vond ze de verantwoording daarvan, de jaarrekening, “een prima stuk”. Toen VenLokaal aangesproken werd op die opvallende uitspraak volgde heel wat gestamel maar geen echt antwoord.

Ook stelde VenLokaal dat het gebruik van harddrugs en de drugscriminaliteit

zijn toegenomen maar cijfers die dat moesten onderbouwen kon ze niet geven, enkel dan dat de fractiechef eens op straat is aangesproken door een vermeende dealer...

 

Ook CDA en VVD maakten zulke uitglijders.

Zo blies de VVD hoog van de toren over de aanpak van drugsoverlast. Omdat een VVD-raadslid voor de vergadering een flinke lobby had gestart om een motie met een stevigere drugsaanpak door de raad te krijgen, hadden we verwacht dat die motie ook ter tafel kwam. Niet dus, de VVD serveerde slechts gebakken lucht in plaats van daadwerkelijk de burgers van de stad vooruit te helpen.

Toen vervolgens de oppositie diezelfde VVD-motie dan maar indiende (een goede motie die in onze ogen gewoon aangenomen kon worden) stemden de coalitiepartijen tegen, tegen hun eigen geschreven motie, zonder argumenten! Het moet niet gekker worden...

 

Volgens het CDA mag de bezuiniging op sport niet de verenigingen treffen. De SP vroeg tijdens het debat of het niet wat naïef was om dat te stellen omdat datzelfde CDA toch instemde met de bezuiniging en die korting ook de verenigingen zou treffen. Hoe zeer de CDA-fractie ook aangaf dat de bezuiniging op sport niet de verenigingen zullen treffen, met drie ton minder per jaar raak je die verenigingen. Gebakken lucht waarmee men de sport aan het lijntje en voor de gek houdt.

 

Sterker, op Twitter zegde CDA-wethouder Teeuwen toe dat de bezuiniging op sport niet ten koste van de verenigingen zou gaan. Sportwethouder Brauer (VenLokaal) kon die garantie echter niet geven.

De SP confronteerde de wethouders met de tweet van Teeuwen waarop de burgemeester ingreep en stelde dat alleen de sportwethouder daar een uitspraak over kon doen en dat die leidend was voor de overige leden van het college.

Een afgang voor de wethouder en het CDA. De grote mond op een lege straat van het CDA werd daarmee pijnlijk afgestraft.

 

De andere coalitiepartij, PvdA, hield het kort, erg kort, door te zeggen dat ze het allemaal prima vond. Weten we dat ook weer.

 


Ook opvallend dat 2 van de 4 coalitiepartijen (VVD en CDA) deze avond de financiering van hun eigen coalitieakkoord onderuit haalden maar wanneer men hen daarop aansprak men niet thuis gaf.

De vraag blijft dan hangen wat men nu opschiet met bijvoorbeeld een 'schamele' bezuiniging van 40 duizend euro op Omroep Venlo. Of moet van dat bedrag, samen met de bezuiniging op sport en cultuur, de zesde wethouder betaald worden? Die kost 360 duizend euro plus moet er nog eens 1,5 miljoen euro bezuinigd worden om gaten in de begroting te dichten.

 

Na een lang debat, dat bijna tot bijna middernacht duurde, is naast het machtsspel duidelijk geworden dat het bij de coalitiepartijen draait om de poppetjes op het pluche, men geen duidelijke financieringsvisie heeft en men niet weet welke effecten de voorgestelde bezuinigingen zullen hebben.

Nu de coalitie alle alternatieve voorstellen van de hand
wees en zelf niets meer inbracht dan enkel wat stoere praat voor de bühne, zijn we benieuwd hoe de coalitie bij de begroting dit najaar recht gaat praten wat krom is.

Nu lijkt men tijd te kopen om later zelf met een in beton gegoten verhaal te kunnen komen. We hopen op meer creativiteit én betere samenwerking.

 


De SP steunde voorstellen om bezuinigingen terug te draaien. Om dat te betalen keken we nadrukkelijk naar de kredieten die wel gereserveerd staan maar waar niets mee gedaan wordt.

Fractievoorzitter Ton Heerschop noemde het wijzigingsvoorstel op de jaarrekening een lakmoesproef voor de uitgestoken hand van de coalitie. Immers, door dit amendement zouden er in de gelden niets veranderen, alleen zouden we een post met niet gebruikt geld mogelijk maken die we actief hadden kunnen inzetten bij de begroting.

Maar nee, de coalitie sloeg ook dit voorstel van de oppositie af. VVD, CDA, PvdA en VenLokaal steken geen enkele hand uit, ze staan met de rug naar de rest van de wereld en doen waar ze zelf zin in hebben.

 

Of zoals de CDA-fractiebaas zei: "Het moet wel passen in onze visie" en dan bedoelt ze die van de coalitiepartijen, waarmee ze in feite zegt: U kunt tekenen bij het kruisje onderaan ons voorstel, 'it is our way or the highway'.

Die prachtig toegezegde handreiking is nog niets waard gebleken. En dat is dan de spijtige conclusie van het debat woensdag.

 

Daarmee is wel de grootste kritiek blootgelegd namelijk dat de nieuwe coalitie gewoonweg een voortzetting is van de oude coalitie, aangevuld met VenLokaal, inclusief houding en gedrag. Is dat uit angst? De handjes worden wel erg strak vastgehouden binnen de coalitie, bang dat er scheuren ontstaan in de samenwerking?

 

Het debat over de 'beleidsarme' voorjaarsbegroting, dat bijna vijf uur duurde, laat een onfrisse smaak achter. Hopelijk is dit voor het laatst en niet een voorbode voor de rest van deze raadsperiode, die duurt tot 2018.

 

Lees ook:

U bent hier