h

Petities 'behoud intercity Venlo' overhandigd aan NS

4 februari 2014

Petities 'behoud intercity Venlo' overhandigd aan NS

In november werd bekend dat de intercitystatus van station Venlo of een intercity naar de Randstad mogelijk zou vervallen. Daarop startten we een petitie, om de reiziger een stem te geven, om de NS duidelijk te maken dat Venlo een volwaardige intercityverbinding verdient. In korte tijd haalden we honderden handtekeningen op. Vandaag overhandigden we die aan de NS.

 

De NS maakte in november 2013 kenbaar dat ze van plan was om per 2016 de intercityverbinding tussen Venlo en Den Haag te laten vervallen. Volgens de SP een onzinnige, overbodige en onverantwoorde beslissing. Zelfs de VVD stelde er raadsvragen over. Om de onvrede over dat NS-besluit een stem te geven, is de SP daarop een handtekeningenactie gestart.

In totaal haalden we 550 handtekeningen op, naast de tientallen petities die via e-mail en de speciale Facebook-actiepagina binnenkwamen. Nadat de afspraak enkele keren verzet moest worden, werden op dinsdag 4 februari de opgehaalde handtekeningen aangeboden aan de NS.

Wil Joosten, manager public affairs van de NS-stations Regiodirectie Zuid, kwam vanuit Eindhoven om de petities in ontvangst te nemen en de plannen van de NS toe te lichten.

 

NS-manager Wil Joosten (rechts) kreeg de petities uit handen van SP-raadslid Alexander Vervoort (links).

 

“Een ongelukkige communicatie”, zo noemde Wil Joosten het dinsdag tegenover de SP-delegatie die hem de petities overhandigde: “De NS wilde aangeven dat vanaf 2016 het traject tussen Den Haag en Eindhoven een hogesnelheidslijn (HSL) wordt. Een snellere intercityverbinding dus op dat spoor wat niet wil zeggen dat ineens geen intercity Venlo meer zou aandoen. Wel gaan we het spoorboekje anders inrichten.” Die onduidelijkheid is daarmee uit de wereld.

 

Joosten: “Eindhoven wordt eindstation van die HSL waardoor de directe verbinding Venlo-Den Haag via Eindhoven anders ingezet dient te worden omdat de HSL-trein niet kan doorrijden tot aan Venlo. Er blijft een intercityverbinding tussen Venlo en Eindhoven. Alleen dienen mensen dan voortaan, vanaf 2016, in Eindhoven over te stappen op de HSL richting Den Haag of op de intercity naar Utrecht/Amsterdam/Schiphol.”

 

 

Joosten lichtte het besluit van de NS verder toe: “Op dit moment is het aantal mensen dat vanuit Venlo in de trein blijft naar Den Haag, en het aantal reizigers dat in Eindhoven moet overstappen richting Utrecht ongeveer gelijk. Vanaf 2016 dienen alle doorreizende reizigers in Eindhoven over te stappen. Daarmee behoudt Venlo haar intercitystatus en via Eindhoven een verbinding naar de Randstad. Mogelijk dat er vanuit Venlo zelfs een directe intercity naar Schiphol gaat rijden maar daarover moet de NS nog beslissen.”

 

Het is goed dat er nu eindelijk wat meer duidelijkheid bestaat, en ook dat de intercitystatus van station Venlo niet ter discussie staat. Wel moet nog blijken of Venlo een directe intercityverbinding houdt met de Randstad of enkel via een overstap in Eindhoven.  

 

We maakten meteen van de gelegenheid gebruik om ook te vragen naar de plannen van de NS betreffende de nieuwe toewijzing/vergunning (concessie) voor het openbaar vervoer, de verbeteringen op de Maaslijn, problemen rondom goederentransport, en mogelijkheden voor een directe verbinding naar Düsseldorf.

 

 

Wil Joosten was over die vraagstukken een heel stuk duidelijker dan menig politicus: “De NS hecht grote waarde aan de spoorverbindingen in Limburg en gaat daarom via een dochterbedrijf deelnemen aan de concessie om vanaf 2016 het hele spoor in Limburg weer terug in handen te krijgen. Ook wil de NS daarnaast zorgen voor een goed netwerk van bussen, streekvervoer op alle plaatsen. Ook willen we dan verbeteringen aan de Maaslijn versnellen.”

Joosten: “De stations, zoals Venlo, spelen daarin een belangrijke rol. Sterker, als de NS de vergunning toegewezen krijgt dan willen we het station Venlo kwalitatief verbeteren en klantvriendelijker maken. Daarvoor hebben we diverse plannen liggen.”

 

Joosten: “Het goederentransport blijft een lastige. Als NS hebben we daar ook last van. ProRail regelt welke trein voorrang krijgt op het spoor en kijkt daarbij vooral naar de economische factor. Vertragingen zorgen voor hogere kosten bij transportbedrijven die vanaf het spoor de goederen verder vervoeren. Dat betekent dat personentreinen wel die vertragingen opvangen.”

 

“Ik begrijp heel goed de ergernis die dat bij reizigers bezorgt. Het beste zou het zijn wanneer de NS ook het gezag over het spoornet terug krijgt. Het opnieuw samenvoegen van NS en ProRail voorkomt de problemen die er nu zijn en zorgt voor een betere afstemming op het spoor.”

 

“Een verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf is lastig realiseerbaar omdat je erg afhankelijk bent van wat Duitsland doet. Voordat alle plannen daar besproken zijn, zijn we minstens vijf tot tien jaar verder. Ook speelt mee dat het Duitse spoorbedrijf, dat het nog tot 2025 voor het zeggen heeft op dat traject, geen tientallen miljoenen euro’s kan investeren.”, zegt Joosten.

 

Onlangs zei verkeerswethouder Teeuwen (CDA) nog dat de verbinding naar Düsseldorf en de spoorverbreding tussen Kaldenkirchen-Dülken in 2015 al klaar kan zijn. Een week later herriep hij dat en zei hij dat het voor 2020 gerealiseerd kan worden.

Verkiezingskoorts? De werkelijkheid zegt dat het dus nog minstens elf jaar zal duren voordat er aan Duitse zijde duidelijkheid (en geld) komt. Hopelijk kan het toch sneller.

 

We danken Wil Joosten voor het in ontvangst nemen van de petities, en voor de verkregen uitleg waarmee een boel vragen en misverstanden zijn weggenomen.

Joosten nam de petities – in de speciaal daarvoor vervaardigde ‘SP-locomotief’ – mee naar de NS-regiodirectie in Eindhoven. Hij wist onze actie te waarderen, te meer omdat hij nu, namens de NS, ook opheldering kon geven.

 

Lees ook:

U bent hier