h

Strijden voor een 100% sociaal Venlo

15 januari 2014

Strijden voor een 100% sociaal Venlo

Maandag 13 januari hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst die werd gecombineerd met de jaarvergadering. Er werd geproost op het nieuwe jaar en diverse leden werden gedecoreerd. Maar de ledenavond stond vooral in het teken van het verkiezingsprogramma en de campagne daarvoor.

 

In Ontmoetingscentrum de Glazenap in Tegelen hield de SP-Venlo haar Nieuwjaarsborrel. Aan het begin van de receptie hief afdelingsvoorzitter Peter Nelissen het glas champagne en bracht samen met de aanwezigen een toast uit: “Dat het een succesvol jaar mag worden voor u allen en onze partij. Ik wens u een gelukkig en gezond 2014!”

Aansluitend werden diverse leden in het zonnetje gezet. Zoals Guus Janssen die de oorkonde ‘de zilveren kwast’  kreeg voor ruim 30 campagnes lang posters plakken sinds 1972. Guus coördineerde dikwijls de plakploeg en zorgde er mede voor dat onze posters steeds op alle aanplakborden en straatborden werden geplakt.

Ook Mie Peters-Delissen kreeg een attentie als het oudste actieve lid van onze afdeling. Ondanks dat ze al 82 jaar is, bezorgt ze nog steeds ons maandblad Tribune bij de SP-leden in haar wijkje. Dat verdient een compliment!

Zo kregen ook de kandidaat-raadsleden die onlangs de raadsscholing succesvol afsloten een presentje aangeboden.

Ook de webmasters kregen een cadeau van het bestuur, de een voor de jarenlange inzet en beide voor het verzette werk met het opleveren van de nieuwe website.

Een deel van de deze avond gedecoreerde leden.

 

Vervolgens legde het afdelingsbestuur en de raadsfractie verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, en werd een nieuwe kascontrolecommissie gekozen.

Lijsttrekker Ton Heerschop werd daarop geïnterviewd door Peter Ruijtenbeek, die hem het vuur aan de schenen legde met tal van lastige en scherpe vragen om de aanwezigen bekend te maken met ‘de mens achter’ de lijsttrekker en zijn politieke ideeën.

 

Raadslid Alexander Vervoort lichtte na de pauze en bittergarnituur het verkiezingsprogramma en de aanstaande campagne toe. De belangrijkste speerpunten werden gemotiveerd en vragen beantwoord.

Vervoort: “Met onze standpunten laten we zien dat een 100% sociaal Venlo mogelijk is. Dit programma willen we graag uitvoeren met een grote SP-fractie, en als we de kans krijgen realiseren in een college”.

 

Het was niet alleen gezellig, ook werden na stevige discussies belangrijke besluiten genomen over het programma, lijstverbindingen en de campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond, daarmee is 2014 alvast goed begonnen maar de kers op de taart komt hopelijk op 19 maart met een grotere SP in de gemeenteraad.

De top van onze kandidatenlijst (Stefan Hugues en Rohan Nagel ontbreken op de foto).

 

Vervoort wist het mooi te verwoorden: “Durf te strijden, durf te winnen. Samen kunnen we bergen verzetten en een einde maken aan het cynisme en de neoliberale macht doorbreken. Op naar een 100% sociaal Venlo!”


Lees ook:

U bent hier