h

Fijne feestdagen en de beste wensen

23 december 2013

Fijne feestdagen en de beste wensen

kerstwens Rond de feestdagen is het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar in petto zal hebben. We hopen allemaal het beste, voor onszelf en voor onze dierbaren. Maar laten we ook niet de mensen vergeten die juist onze steun nodig hebben.

De laatste raadsvergaderingen in Venlo zitten er op. De mensen in het veld, de fabrieken en op kantoor hebben hun laatste werk voor het jaar bijna afgerond en verlangen naar een tweetal mooie kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling. Dat zijn gelukkige mensen die op die manier het jaar kunnen eindigen.
Jammer genoeg zijn in Venlo steeds meer huizen te zien waar geen kerstboom staat of niet samen met de familie genoten kan worden van de laatste dagen van het jaar.

Veel mensen hebben zelf, of in hun omgeving, de gevolgen van de crisis gevoeld. Steeds meer mensen leven in armoede. Kinderen groeien op zonder iedere dag een ontbijt en/of warme maaltijd te krijgen. Vaak stille armoede en ellende achter de voordeur. In Venlo alleen al betreft het zo'n 3500 kinderen. Onacceptabel!

Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we een jaar waarin de SP-Venlo eindelijk het reanimatieproject, waar ze al vijf jaar voor ijverde, gerealiseerd zag worden.
Ook een jaar waarin de SP wel deed wat de VVD al jaren beloofde maar liet liggen. sp-tomaat_kerstmuts Bijvoorbeeld de bestrijding van overlast van hondenpoep waarvoor de SP wel een oplossing vond waarbij in 2014 een proef voor wordt ingesteld.
Maar 2013 was ook een jaar waarin de financiële ellende en het wanbeleid rondom het vermeende mikwe aan de orde kwam.
Een jaar waarin de SP succesvol de verkeerde ontwikkelingen op het kazerneterrein keerde en de huidige plannen uitstel op uitstel nodig hebben. Tijd voor een alternatief, een plan B of C, zoals de SP al jaren aangeeft.

We haalden bij de begroting belangrijke punten binnen zoals een aanpak voor stageplekken voor technische opleidingen in Venlo en een regionaal grondbedrijf.
Maar de SP was ook actief in de wijken met een onderzoek naar de leefbaarheid en ondernemerschap in Tegelen en Blerick.
We kwamen direct in actie bij de eerste signalen dat station Venlo haar intercitystation zou verliezen. Hierover bestaat nog steeds geen duidelijkheid maar de eerste signalen duiden er op dat een directe verbinding met de Randstad blijft bestaan.

2014 zal een belangrijk jaar worden. De eerste lokale regels zullen worden vastgesteld over hoe moet worden omgegaan met de sociale werkplaatsen, zorg in de thuissituatie en jeugdzorg. En de vooruitzichten stemmen niet vrolijk.
In een tijd dat de werkloosheid hoger is dan ooit de afgelopen dertig jaren, sp_kerstboom ligt ook in onze gemeente de vraag voor of mensen met een uitkering niet moeten werken voor die uitkering. We hebben schijnbaar werkzaamheden liggen binnen de gemeente die we door goedkope arbeid willen laten invullen zonder daarvoor loon te willen betalen. Loon naar werken is dus geen vanzelfsprekendheid in de komende jaren.

In de zorg volgt een ontslaggolf, als de voortekenen niet bedriegen. En ja, ook die mensen mogen hetzelfde werk wat ze deden straks met behoud van uitkering in plaats van voor loon gaan doen.
De jeugdzorg is al complex en moet straks door de gemeente worden uitgevoerd, hoe en wat is nog onduidelijk.

Het wordt dus een belangrijk jaar, 2014. Gaan we de kloof tussen arm en rijk, tussen gezond en ziek, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid verder vergroten of kiezen we voor een socialere samenleving?
schuursponsjes Die vraag zal op 19 maart 2014 voorliggen. De SP in Venlo is er klaar voor om een goede uitslag neer te zetten en te gaan bouwen aan een 100% sociaal Venlo.

Maar voor het zover is willen wij zowel namens de SP afdeling Venlo als de raadsfractie uw van harte een heel fijne feestdagen wensen en een gezond en gelukkig 2014.
Graag nodigen wij u uit om mee te doen met de SP in 2014, er is immers genoeg werk te verrichten. Bedenk dat het immers beter is een kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken.

Peter Nelissen, afdelingsvoorzitter Ton Heerschop, fractievoorzitter

 

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

 

U bent hier