h

Interview Coppus: ‘Het is tijd voor peper!’

28 februari 2011

Interview Coppus: ‘Het is tijd voor peper!’

Thijs Coppus Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Veel mensen merken alleen iets van de provincie wanneer er een weg wordt aangelegd, als hun voetbalclub moet fuseren of wanneer het energiebedrijf wordt verkocht. "Maar er is meer", zegt SP-lijsttrekker Thijs Coppus.

  Een interview met SP-lijsttrekker Thijs Coppus

Wat is het belang van deze verkiezingen?
Thijs Coppus “De provincie beslist over heel wat zaken die dicht bij de mensen staan. Ik noem bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de jeugdzorg en de inrichting van het platteland. Het openbaar vervoer in Limburg is de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden, het platteland dreigt steeds verder volgebouwd te worden en jeugdzorg is steeds verder onder druk komen te staan.”

Maar wat wil de SP?
“Gratis openbaar vervoer, een platteland zonder megastallen, veel meer duurzame energie en genoeg betaalbare woningen in de hele provincie. Bovendien moet het afgelopen zijn met de vriendjespolitiek in het provinciehuis. Het is tijd voor een grote schoonmaak!”

Is het niet de hoogste tijd dat de SP in het college komt? Tot nu toe zat de partij steeds in de oppositie in Limburg...
"De SP was de grote winnaar van de vorige Statenverkiezingen, maar toch sloten het CDA en de PvdA ons meteen uit. Die partijen wilden zelf aan de macht blijven en zagen de SP als een bedreiging."
"Waarom? Omdat wij juist af wilden van de arrogantie en de machtspolitiek in Maastricht. Iedereen heeft kunnen zien dat juist die dingen de afgelopen jaren alleen maar erger zijn geworden. De behoefte aan een sterke SP is daarom groter dan ooit!"

5 redenen om op de SP te stemmen:

  1. De bezem door het provinciehuis!
  Het moet afgelopen zijn met de machtspolitiek van het CDA en alle prestigeprojecten. Na tientallen jaren CDA, aangevuld met PvdA en/of VVD, is het tijd voor nieuwe ideeën en een nieuw Limburg. De bezem moet door het provinciehuis. De SP is er klaar voor!
  2. Beter openbaar vervoer
  De bussen en treinen in Limburg moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 65-plussers en MBO'ers onder de 18 moeten gratis kunnen reizen. De prijs van een dagkaart voor het Limburgs openbaar vervoer wordt maximaal 2 euro.
  3. Geen megastallen in Limburg
  In tegenstelling tot andere provincies vinden CDA, PvdA en VVD het prima dat er in Limburg stallen voor duizenden tot tienduizenden dieren worden gebouwd. De SP is hier fel tegenstander van, omdat hierdoor het Limburgse platteland wordt volgebouwd, kleine boerenbedrijven in de knel komen, dierziekten vrij spel kunnen krijgen en de lucht ongezonder wordt.
  4. Een Limburgs energiebedrijf
  Het is belangrijker dan ooit om als provincie invloed te hebben op de manier waarop energie wordt geproduceerd. Veel meer dan nu moet gebruik worden gemaakt van duurzame energie. Daarom wil de SP dat de provincie weer een eigen duurzaam energiebedrijf opricht.
  5. Voor iedereen een betaalbare woning
  Door de bevolkingsafname worden er in gemeenten goede en betaalbare woningen afgebroken. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een betaalbaar huis te vinden en vertrekken jongeren uit onze provincie. Goede woningen worden niet gesloopt, maar opgeknapt.

Premier Rutte maakt van deze verkiezingen een test voor zijn kabinet.
"Nou die test kan hij krijgen maar dan wel een protest! protest-2maart Maak van 2 maart een dag van protest. In het belang van het onderwijs, zorg, kunst&cultuur, natuur, eerlijke woonlasten, WSW&Wajong, economie en werkgelegenheid, openbaar vervoer, veiligheid, privacy, tolerantie, uw (klein)kinderen, eerlijk delen. Als u dat ook vindt, hoop ik dat u op 2 maart op de SP stemt."


Thijs Coppus is 29 jaar, woont in Horst en is vader van een zoon. Sinds 2007 zit hij in Provinciale Staten (Limburgs Parlement) daarvoor was hij van 2001 tot 2009 raadslid/fractievoorzitter in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.


'Nieuwe Kracht': Bekijk hier ons verkiezingsprogramma en hier onze kandidatenlijst. Lees hier onze speciale verkiezingskrant.


16-02-2011: Wetenschappelijk bureau SP presenteert: 'De gebroken beloften van Geert Wilders'
20-01-2011: Tijd voor een frisse lucht coalitie
06-11-2010: Twee SP'ers uit Venlo op kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen

U bent hier