h

In memoriam Mariet Verberkt

30 december 2010

In memoriam Mariet Verberkt

Mariet Verberkt Vanochtend is stadshistorica Mariet Verberkt op 75 jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. We zullen haar steun en inzet voor een socialer en bewuster Venlo missen.

Mariet leerden we kennen als iemand met een groot sociaal hart, ze kon niet tegen onrechtvaardigheid en kwam op voor diegenen wiens stem niet gehoord werd. De SP vond in Mariet een medestander in het verzet om het Nedinscocomplex en het Bondsgebouw te behoeden voor de sloophamer. Ze verstrekte ons ook veel informatie rondom de Q4-plannen met de Bergstraat in Venlo.

Mariet is bekend geworden door haar vurige pleidooien in de gemeenteraad, waar ze van 1974-1980 fractievoorzitter was voor de PvdA. Na de politiek heeft ze zich gestort op de geschiedschrijving en was daardoor vele uren in het Gemeentearchief te vinden, aan het speuren naar bijzondere verhalen en historische feiten. Zo schreef ze vele boeken en documenten over uiteenlopende historische onderwerpen in Venlo. Hiervoor kreeg ze in maart de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo.

stadhuis Op 08-11-2007 kreeg toenmalig SP-bestuurslid Erik Manders (rechts) uit handen van Mariet Verberkt (links) het eerste exemplaar overhandigd van de aflevering 'Bondsgebouw' uit de reeks Venlose Katernen.

Ook had ze een scherpe pen waarmee ze menig (raads)voorstel van kritiek voorzag. Of het nu de burgermeester of de directeur van een woningcorporatie was, ze diende ze allemaal van stevige repliek en was hierdoor een geduchte tegenstander en dwong zo ook respect af.

In 2009 werd op initiatief van Mariet uitvoerig stilgestaan bij de negentigste verjaardag van het vrouwenkiesrecht, Venloos voorname vrouwen waarvoor ze enkele voorname vrouwen portretteerde in een boek hierover. Begin dit jaar hield Mariet zich nog bezig met de straatnamenbeleid (waarbij straten meer naar verdienstelijke vrouwen vernoemd dienen te worden), jongerenhuisvesting, en het laten benoemen van álle gevallenen tijdens de herdenking van de bevrijding van Venlo.

Tot op haar ziekbed streed ze voor vrouwenrechten en historisch besef in onze gemeente. Zo werd deze week bekend dat dankzij Mariets inspanningen, voortaan op dodenherdenking elk Venloos oorlogsslachtoffer genoemd zal worden, dus ook de vele Roma en Sinti zigeuners, die tot dit jaar onvermeld bleven.

Mariet Verberkt Met het overlijden van Mariet Verberkt verliest de stad een bijzondere vrouw die krachtig streed voor het sociale welzijn, vrouwenrechten en de sociale- en culturele historische architectuur die Venlo herbergt. We danken Mariet voor haar tomeloze inzet, steun en strijdvaardigheid. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

03-12-2008: Bondsgebouw behouden! (met dankwoord)
08-10-2008: Brief Mariet aan de raadscommissie: 'Toont de raad lef of hobbelt het opnieuw achter de mooie praatjes aan?'
10-09-2008: Ingezonden brief Mariet: 'Venlo zit op ‘verkeerd spoor’'

U bent hier