h

Klachtenlijn geopend over bezuinigingen en sluiting stadswinkels

4 juni 2010

Klachtenlijn geopend over bezuinigingen en sluiting stadswinkels

raadhuis Arcen Gisteren werd bekend dat de gemeente Venlo de stadswinkels in Tegelen en Arcen gaat sluiten, nadat ze eerder, op 19 april, de stadswinkel in Blerick gesloten heeft. De stadswinkel in Arcen is pas 6 maanden open en de inwoners van deze heringedeelde gemeente werd beloofd dat er een gemeentelijk servicepunt aanwezig zou blijven. Opnieuw worden belangrijke voorzieningen geschrapt. Dit is tegen het zere been van de burger die haar mening niet onder stoelen of banken veegt.

“Daarom opent de SP een klachtenlijn om alle klachten te inventariseren. Alexander Vervoort Met een zwartboek zal de partij tijdens de bespreking van de kadernota op 30 juni aanstaande deze sluitingen aan de orde stellen. We schromen niet om per motie de sluiting ongedaan te krijgen, desnoods ten koste van andere projecten. Er is geld, het is alleen een kwestie van de juiste keuzes maken.”, aldus fractievoorzitter Alexander Vervoort.

Vervoort: “De burgers weten nu waar ze met dit College aan toe zijn; alles wordt schraler, killer, duurder, de dienstverlening wordt teruggeschroefd en gewenste voorzieningen opgeheven. Dit schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. De SP krijgt nog steeds veel klachten en vragen over de sluiting van de stadswinkel in Blerick, en nu ook over de aangekondigde sluiting van de stadswinkels in Tegelen en Arcen.” hulpdienst Mensen kunnen hun mening geven via het speciale telefoonnummer van de SP-Klachtenlijn: 06-57305201 (eventueel het antwoordapparaat inspreken) of een e-mail sturen naar: venlo@sp.nl

Vervoort: “De stadswinkels in Blerick en Tegelen bedienen ieder ruim 25.000 mensen, vooral de stadswinkel in Tegelen wordt drukbezocht. Met de plannen van het College moeten in de toekomst ruim 100.000 mensen naar één centrale plek in Venlo die moeilijk bereikbaar is, waar je alleen betaald kunt parkeren en waar regiotaxi’s alleen met veel moeite en verkeershinder mensen (vooral ouderen en gehandicapten) kunnen afzetten en ophalen. Zelfs de stadsbus heeft geen halte in de directe omgeving. wachten Daarnaast werkt het alleen op afspraak mensen ontvangen nog niet naar behoren. Ook het constant verzetten van gemaakte afspraken zorgt voor lange wachttijden. Als dit bedoeld wordt met de service en dienstverlening van de gemeente, dan houd ik mijn hart vast voor de toekomst.”

Als alternatief denkt het College een mobiele stadswinkel in te gaan zetten. Vervoort: “Zo’n bibliobus-plus zie ik niet de voordelen waarmaken die een vaste stadswinkel wel heeft. Het organiseren, lastige communicatie en de extra kosten zullen deze bus geen lang leven geven.”
Bij de herindeling in 2001 deed de gemeente Venlo de belofte dat de stadswinkels in Tegelen en Belfeld open zouden blijven. Anderhalf jaar later sloot de Belfeldse stadswinkel, ondanks de belofte. In 2009 en recentelijk in het debat op 12 mei, beloofde de gemeente dat de overige stadswinkels open zouden blijven. Vervoort: “Een trieste conclusie is dat beloftes van het College blijkbaar niets waard zijn. Dat belooft een harde confrontatie zolang dit College er zit.”

19-4-2010 SP-actie stadswinkel 4 Op 19 april jl. heeft de SP deze stadswinkel over de volle breedte met afzetlint en pamfletten verzegeld, om ontmanteling te voorkomen.

In de tijd dat de SP zich druk maakt over de sluiting van de stadswinkels bleven andere partijen opmerkelijk stil. “Heel vreemd dat de overige partijen zwegen en zwijgen. Zelfs het CDA dat zegt midden in de samenleving te staan, staat niet open voor de geluiden uit die samenleving. De SP staat alleen maar dat weerhoudt ons er niet van de messen te slijpen! Dat nu ineens de Belfeldse Democraten iets roepen acht ik vreemd maar misschien willen ze hun eerdere zwijgen goedmaken en kunnen we elkaar alsnog vinden.”, aldus Vervoort.


Achtergrondinformatie:
Op 17 maart stelde de SP vragen aan de wethouder over de sluiting van de stadswinkel in Blerick, met daarbij het verzoek de sluiting ongedaan te maken omdat hiermee een belangrijke wijkvoorziening weggehaald zou worden. Omdat een reactie daarop uit bleef heeft de SP op 19 april (de dag dat de Stadswinkel voor het eerst dicht bleef) het pand verzegeld om te voorkomen dat het ontmanteld zou worden.

30-04-2010 actie Stadswinkel Blerick 1 Juist omdat de bevolking, gemeenteraad en wijkoverleg de sluiting via de media moest vernemen en niet om haar mening werd gevraagd, en het gemeentebestuur dit ook niet van plan is te doen, heeft de SP zelf een onderzoek gehouden. Op de Blerickse Koninginnemarkt op 30 april was de partij met een stand aanwezig om aandacht te vragen over de sluiting van de Stadswinkel. Middels een petitie/ handtekeningenlijst konden voorbijgangers zich uitspreken. Er werden die dag ruim 320 handtekeningen gezet.

Op 12 mei volgde een kort debat tijdens de ‘beeldvormende raadsvergadering’. Daarin gaf de burgemeester (die de wethouder verving) te kennen dat er nog veel klachten verwacht werden en nog meer centraler gewerkt zou gaan worden maar ook dat op korte termijn de overige stadswinkels open zouden blijven. Die uitspraak is met de kadernota van deze week vernietigd.

In het debat op 12 mei kon de gemeente geen cijfers overleggen over bezoekersaantallen en balieafhandelingen. De cijfers zouden nagestuurd worden maar sindsdien is het opnieuw stil. Vervoort: “Wanneer de gemeente zelf niet weet hoe gewenst de stadswinkels zijn, op welke basis heeft ze dan besloten tot het sluiten er van? De SP is dan ook van mening dat het hier handelt om ordinaire bezuinigingen zonder goede grond over de rug van de service en dienstverlening aan haar eigen burgers. Het college heeft de mond vol van groei en het tegengaan van bevolkingskrimp maar centraliseert tegelijkertijd alles naar het Venlose centrum en laat zo de leefbaarheid en het voorzieningen niveau in de kleine kernen doodbloeden. Dit is geen aderlating meer maar een ongewenste amputatie. Daartegen zal de SP ten strijde blijven trekken.”


12-05-2010: Teleurstellend debat, we knokken door
30-04-2010: Actie voor behoud Stadswinkel Blerick
19-04-2010: SP verzegelt stadswinkel Blerick
17-03-2010: Sluiting stadswinkel is ongelukkig

U bent hier