h

Teleurstellend debat, we knokken door

12 mei 2010

Teleurstellend debat, we knokken door

19-4-2010 SP-actie stadswinkel 4 We wilden een debat met de wethouder over de sluiting van de stadswinkel in Blerick, het werd geagendeerd als ‘vragen buiten de orde aan het college voor de beeldvormende vergadering’. Evengoed een moment om eens met het college van gedachte te wisselen waarom de Stadswinkel wordt wegbezuinigd.

Vanwege de afwezigheid van dienstdoende wethouder Beurskens (vakantie) nam burgemeester Bruls voor hem waar. Alexander Vervoort SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort verwoordde vanavond namens ruim 300 boze mensen de kritiek over de in onze ogen onnodige sluiting van het steunpunt van de gemeente (stadswinkel) in stadsdeel Blerick. “Het debat verliep mijn inziens teleurstellend, maar had dat ingecalculeerd want het is opboksen tegen een starre overheid met oogkleppen op.”, aldus Vervoort.

Na de inleiding van Vervoort kwamen de vragen: Waarom is de gemeenteraad niet fatsoenlijk geïnformeerd over deze sluiting, wat doet dit met de serviceverlening aan de burger, waarom is er geen aandacht voor de mensen die nu bijvoorbeeld met een regiotaxi naar Venlo moeten, wat betekent dit voor de dienstverlening, waarom moet de stadswinkel eigenlijk dicht, kan met cijfers de noodzaak aangetoond worden, waarom staat de verkoop van het pand al ingebracht in de dekking voor het te bouwen stadskantoor (waarvoor de dekking in 2009 al gerealiseerd werd!) en waarom zijn daar geen cijfers over?
De antwoorden waren niet om echt over naar huis te schrijven. "De dienstverlening zou geen enkel probleem zijn, de serviceverlening zou prima in Venlo kunnen. Het was toch hemelsbreed nog geen drie kilometer. Daarnaast rijden regiotaxi’s ook over de brug naar Venlo." Dit laatste is een schoffering van de mensen die van deze gelegenheid gebruik moeten maken!

Op het argument dat er bij de SP veel klachten binnen komen, wierp de PvdA op dat ze dan wel wilden weten hoeveel mensen er dan frequent gebruik maken van deze stadswinkel. Stadswinkel-inzagekamer-Stw Vervoort: “Alsof we gaan turven welke van de 25.000 mensen in Blerick, hoe vaak deze voorziening bezoeken?! We toonden enkele boze brieven van mensen waarin één familie aan gaf frequent de stadswinkel te bezoeken, en niet enkel voor een nieuw paspoort maar ook voor folders, informatie en de inzagekamer. Dit werd door het college weggewuifd; het zou maar om enkelen gaan…”
Frappant was de uitspraak van het hoofd publieke zaken, die als ambtelijke ondersteuning naast de burgemeester zat, die zei dat hij “de komende tijd ongetwijfeld nog veel klachten over de sluiting zal ontvangen”. Gezien de SP er ruim 300 in korte tijd kreeg, wensen we hem veel sterkte.

30-04-2010 actie Stadswinkel Blerick 1 Op 30 april jl, op de Blerickse Koninginnemarkt, zetten de mensen massaal hun handtekening op onze petitie.

Het gemeentebestuur gaat ook voorbij aan de gevoelens dat de overheid zich weer eens terugtrekt uit een woonkern buiten Venlo. Men gaat voorbij aan de klacht dat mensen vinden dat men zich niet echt stoort aan de gevoelens en zorgen die bij de burger leven. Als dit de betrokkenheid voorstelt die politiek wenst te verkrijgen, dan stop daar maar mee.

De SP kreeg een klein beetje steun van de Blerickse Democraten die - waarschijnlijk zich schamende dat ze deze kwestie niet zelf aankaartten - nog probeerden het gezicht te redden. Dezelfde Blerickse Democraten die wel de begroting goedkeurden waarin deze sluiting volgens het college al was aangekondigd.
Grote afwezige in het debat was het CDA, dat in Blerick veel voorkeursstemmen kreeg, maar hield vanavond de kaken stijf op elkaar. Vervoort: “Valt me tegen van de andere fracties die niet of vooral gelaten reageerden. Dienstverlening-wijkvoorzieningen lijken richting een sterfhuisconstructie te gaan. En dan moet de grote bezuinigingsronde nog komen.”
De SP durft te voorspellen dat de ‘service aan huis’ binnen afzienbare tijd als eerste sneuvelt, en men enkel nog op afspraak gaat werken, binnen beperkte tijden.

19-4-2010 SP-actie stadswinkel 4 Op 19 april jl. heeft de SP de stadswinkel over de volle breedte met afzetlint en pamfletten verzegeld, om ontmanteling te voorkomen.

De Belfeldse Democraten hadden op de valreep de behoefte om nog eens aan te kaarten dat dit meer een debat was dan vragen aan het college. Een trap in onze richting maar ook een gegeven wat weer eens laat zien dat sommige partijen graag de politieke spelletjes voor de bühne spelen, eerder dan de belangen van de burgers te behartigen. Vervoort: “Want waar gaat het nu werkelijk over; om de procedure of om een wegbezuinigde wijkvoorziening?!”

Volgens het college zou de sluiting van de stadswinkel in Blerick financieel en in bemensing geen bezuiniging zijn. De vraag waarom de stadswinkel in Blerick dan écht dicht 'moest' blijft onbeantwoord. Vervoort: “Dus toch geen noodzaak en niet meer dan een onnodige bezuiniging?! We blijven de sluiting agenderen en overwegen om per motie heropening af te dwingen. Een kwestie van keuzes maken, van kunnen en willen. Voor SP een duidelijke keuze.”
Als die motie per hoofdelijke stemming gebeurt kan iedereen ook meteen zien welke (Blerickse) raadsleden werkelijk opkomen voor het stadsdeel. Wordt vervolgd...


In het radioprogramma 'Markt 2' discussiëren Miriam Linders (LokDem) en Alexander Vervoort (SP) verder over de sluiting van de stadswinkel in Blerick. Aansluitend gaat Vervoort in debat met Bob Vostermans (CDA) over jong zijn in de politiek. Het programma wordt uitgezonden op zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur, en herhaald op zondag om 07.00 en 22.00 uur. Omroep Venlo radio is in de ether te ontvangen via 96.9 FM en op de kabel via 87.5 FM, maar ook via een live stream online te beluisteren. Het interview kunt u ook hier downloaden en naluisteren (65 MB, klik op "normale download").


30-04-2010: Actie voor behoud Stadswinkel Blerick
19-04-2010: SP verzegelt stadswinkel Blerick
17-03-2010: Sluiting stadswinkel is ongelukkig

U bent hier