h

Actie voor behoud Stadswinkel Blerick

30 april 2010

Actie voor behoud Stadswinkel Blerick

19-4-2010 SP-actie stadswinkel 2 Omdat de bevolking, gemeenteraad en wijkoverleg de sluiting van de Stadswinkel via de media moest vernemen, en niet om haar mening werd gevraagd (en het gemeentebestuur dit ook niet van plan is te doen), startte de SP vandaag op de Blerickse Koninginnemarkt een eigen onderzoek onder de mensen.

We vroegen aan de bezoekers van de Koninginnemarkt in Blerick aandacht voor de sluiting van de Stadswinkel en over de gemeentelijke bezuinigingen. Middels een petitie/ handtekeningenlijst konden voorbijgangers zich uitspreken. De informatie die dit opleverde nemen we vervolgens mee in het debat dat op ons verzoek op de raadsagenda komt (woensdag 12 mei aanstaande). Want uw mening en suggesties leggen we voor aan het gemeentebestuur en de andere partijen in de gemeenteraad, en kan de doorslag geven om de sluiting terug te draaien.
En u kwam massaal bij onze kraam een handtekening zetten, na enkele uren zette de 300e persoon z'n handtekening!

30-04-2010 actie Stadswinkel Blerick 1

Veel, heel veel mensen wensen de heropening van de stadswinkel in Blerick. Dit blijkt niet alleen uit de handtekeningen die we tijdens de Koninginnemarkt in Blerick hebben verzamelt maar ook uit de gesprekken met de mensen.
Het waren prettige gesprekken doch met woede beladen: "Wat denken ze wel niet, wie denken ze dat ze zijn, de petitie tekenen? Daar kom ik voor! Open dat ding en snel!" waren veel gehoorde uitspraken.
Maar meer opvallend: "Ik stem al jaren wisselend CDA, VVD en PVDA maar mijn steun hebben jullie in deze." Ook eentje die we wel vaker horen: "Waar zijn de andere partijen?" Tja, die zijn er niet buiten verkiezingstijd...

30-04-2010 actie Stadswinkel Blerick 2

Ook mensen uit andere kernen zetten zonder aarzeling hun handtekening, ondanks dat zij niet zelf betroffen zijn, uit solidariteit met de Blerickenaren, zelfs mensen uit de Randstad. Iedereen wist onze actie te waarderen. Bij de mensen is een gevoelige snaar geraakt.
Dat er bezuinigd gaat worden komen we niet onderuit, maar dan niet op primaire zaken zoals een stadswinkel in de functie van dienstverlening naar de burgers. Het is een kwestie van keuzes maken en we kunnen genoeg dingen verzinnen waarop wel beknibbeld kan worden.

19-4-2010 SP-actie stadswinkel 4 Op 19 april jl. heeft de SP de stadswinkel over de volle breedte met afzetlint en pamfletten verzegeld.

Op Koninginnedag kleurde Blerick dus niet alleen Oranje maar ook Rood!
Rood van woede en van schaamte dat de Stadswinkel Blerick is gesloten.
Een onnodige bezuiniging ten koste van de dienstverlening moet ten goede komen aan miljoenen verslindende projecten zoals de Floriadegebouwen?!? Dacht het niet. In de gemeente Venlo woont 25% van de mensen in Blerick, terwijl daar steeds meer voorzieningen weggehaald worden. Dit kan zo niet langer.

De SP wil dit een halt toe roepen en voelt zich gesteund door vele Blerickenaren, maar kan niet zonder UW hulp.
Wat is uw mening over de sluiting van de Stadswinkel en over de bezuinigingen?
Laat het ons horen op Koninginnedag bij onze stand aan de Carleypassage in Blerick. Uw stem telt voor drie want:
1. Blerick verdient een stadswinkel,
2. Blerick mag niet het kind van de rekening worden,
3. Geef een stevige waarschuwing aan de machthebbers dat we dit alles niet meer pikken!

19-04-2010: SP verzegelt stadswinkel Blerick
17-03-2010: Sluiting stadswinkel is ongelukkig

U bent hier