h

De pot verwijt de ketel...

8 februari 2010

De pot verwijt de ketel...

Schnappi1 web De Limburgse gedeputeerden Hessels en Driessen huilen krokodillentranen als ze bang zijn dat het Rijk naar de goedgevulde provinciale beurs kijkt. Want waar komt een groot deel van dat geld vandaan? Van de verkoop van Essent! Ze huilen als kleine kinderen dat hun lolly wordt afgepakt. Een gewaarschuwd mens telde toch voor twee?

    Opinie door Ton Heerschop, SP-raadslid in Venlo

Het is eens te meer het bewijs dat regeren vooruitzien is en dat deze regenten inmiddels zodanig in verwarring zijn, dat zij niet hebben voorzien dat na een miljardeninjectie in de financiële sector, minister Bos de gelden van Essent wel eens met heel veel belangstelling kon gaan bekijken.
De reactie van gedeputeerde Driessen dat dit "feitelijk diefstal is" klopt echter wel, maar vergeet dan niet dat de boef in dit geval de gedeputeerde zelf is. Hij was met zijn CDA degene die vóór de verkoop van Essent was. Hij heeft feitelijk de Limburger bestolen van de gelden die Essent ieder jaar opleverde. Driessen en het CDA waren degenen die gingen voor het grote geld op de korte termijn, iets waarvan in het voorjaar van 2009 al heel erg duidelijk was dat die denkwijze dramatische gevolgen kan hebben.

Eurobiljetten Maar ziende blind en horende doof hobbelden CDA en PvdA in polonaise achter elkaar door het provinciehuis nadat men voor Essent kon gaan cashen. De PvdA in Venlo was trouwens wél tegen de verkoop... Overigens was het de VVD die de dolksteek in de rug van de Brabantse burgers prikte. Want laten we niet vergeten dat juist de VVD een zeer dubieuze rol speelde in de soap rond Essent: eerst waren ze tegen maar toen ze zagen dat hun stem de doorslag zou geven gingen ze toch nog om, zonder serieuze argumenten.

De gelden van Essent bij de provincie zullen niet de oplossing van de problemen in de staatskas zijn. Dus is er een grote kans dat Den Haag ook de gemeenten die profiteerden van de verkoop zal gaan opzoeken. En ook dan zal eenzelfde soort regenten, maar dan op gemeenteniveau, dezelfde krokodillentranen huilen. Vreemd, want Bos zei voor de verkoop al dat hij een deel van de opbrengst wilde hebben voor de staatskas.

ze zijn nuts De SP heeft altijd gewaarschuwd voor het zich nu onvouwende scenario. Maar men wilde niet luisteren want de alternatieven van de SP zouden wel eens zinvol kunnen zijn en dat is weer lastig bij een volgende verkiezing. Het is nog erger; als enige zag de SP aankomen dat Bos de miljarden die voor Essent en Nuon zijn betaald zou gaan gebruiken om de tekorten tengevolge van de hebzucht in de bankwereld, te compenseren.
Het zegt genoeg over de CDA-gedeputeerden Hessels en Driessen als zij daar nu deze gespeelde verontwaardiging over naar voren brengen. Waarschijnlijk zal het weer de SP moeten zijn die straks moet opkomen om te voorkomen dat het geld van de Limburger richting staatskas gaat om onder andere de miljoenenbonussen in het ABN-Amro-fiasco af te betalen.

De provinciale PvdA en CDA hebben een letter gemeen in de afkorting van hun partij en dat is de A. Sinds de huilbui van de huidige gedeputeerden weten we dat die A inderdaad staat voor 'afbraak'. Want dat is het resultaat; geen Essent meer en de opbrengst ervan naar Den Haag. Limburg blijft achter in verbazing.

10-02-2010: opinie SP'er Thijs Coppus: "Invloed kopen"
08-02-2010: website Dagblad de Limburger: "Limburg is niet van plan 'dom Holland' te helpen"
05-03-2009: Essent geeft Limburg 24 miljoen. Nog wel...
30-01-2009: Pas op voor 'cashende' gedeputeerden

U bent hier