h

SP spreekt namens 858 bewoners gemeenteraad toe

24 april 2008

SP spreekt namens 858 bewoners gemeenteraad toe

Axie folder Woensdagavond heeft de SP mede namens 858 verontruste burgers ingesproken in de Venlose gemeenteraad over het door de SP ingediende burgerinitiatief voor een vrachtverbod voor Blerick. Dit burgerinitiatief werd later die avond behandeld door de raad. Het pakte exact zo uit als we tevoren verwacht hadden.

Gisterenavond was het zover: alle opgehaalde handtekeningen die de SP sinds de start van de actie op 20 september 2007 ophaalde, konden worden overhandigd aan de Gemeente Venlo.
23-04-2008 inspreken Gemeenteraad 01 De miniatuurvrachwagen volgeladen met de 858 opgehaalde handtekeningen van boze burgers.

Dit gebeurde tijdens de spreektijd die de SP had aangevraagd om het burgerinitiatief en de actie toe te lichten, met de oproep om er serieus mee aan de slag te gaan. Hier kunt u de uitgebreide toespraak terug lezen.
23-04-2008 inspreken Gemeenteraad 02 SP-voorzitter Alexander Vervoort (2e persoon links) spreekt de gemeenteraad en het gemeentebestuur toe.

Tegen het einde van de raadsvergadering stond de behandeling van het burgerinitiatief zelf op de agenda. Zoals verwacht werd, sprak de gemeenteraad unaniem uit dat dit burgerinitiatief niet hoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en het daarmee afwijst. Enkele partijen in de gemeenteraad willen onderdelen van het burgerinitiatief bespreken in een komende commissievergadering, om te bekijken hoe men verkeersoverlast kan aanpakken.

De wethouder verkeerszaken heeft aangegeven dit burgerinitiatief serieus in behandeling te nemen om te kijken op welke manier gehoor gegeven kan worden aan de klachten van de Blerickenaren. De wethouder gaat starten met metingen om de komende tijd te bekijken hoe de verkeerssituatie nu is, in vergelijking met vóór de openstelling van de snelweg A73 enkele maanden geleden. De resultaten van deze metingen verwacht de wethouder na de zomer te kunnen presenteren.

23-04-2008 inspreken Gemeenteraad 03 De publieke tribune zat goed vol. Er moesten stoelen worden bijgezet. De animo was groot en dat maakte indruk bij de gemeente.

Door de raad mag dan formeel het burgerinitiatief zijn afgewezen, we hebben onze doelstelling gehaald doordat de gemeenteraad uitspraak heeft gedaan, er een signaal is afgegeven en de wethouder en de raadsfracties er in een latere commissie, mee aan de slag gaan. Als SP wachten we gespannen het resultaat af en hopen dat het voor de mensen in Blerick voordelig uit pakt. We houden het in de gaten!


Voor de liefhebber een korte weergave van de reacties van de politieke partijen tijdens de behandeling van het SP-burgerinitiatief:

VVD: Voorstel afwijzen en willen er niet inhoudelijk op reageren. Hoe zit het met indienen van burgerinitiatieven voor raadsfracties, en hoe moet dat als de SP zelf in de raad komt? De effecten zijn nadelig voor de A74, de verkeersveiligheid en het milieu. Nog eens behandelen niet nodig, is al vaker aan de orde geweest in deze raad.
PvdA: Het burgerinitiatief voldoet niet aan de criteria en verklaren ze daarom ongeldig. Kijkende naar de vastgestelde procedures voor burgerinitiatieven maar ook naar de inhoud van dit burgerinitiatief, moet men niet het kind met het badwater weggooien. Venlo is een logistieke hotspot; hoe ga je dan om met maatregelen voor vrachtverkeer? Met het instellen van een vrachtverbod voor de ene wijk, krijgt een andere wijk ook een probleem. De problematiek blijft bestaan. De PvdA vertrouwt erop dat de wethouder hiermee aan de slag gaat. Behandel dit stuk in de raadscommissie Economie, verkeer en beheer (EVB) zodat de gemeente inzicht en transparantie heeft rondom economie versus bevolking.
GroenLinks: Steunen het PvdA-voorstel en doen de oproep aan de wethouder om de terechte stelling van de SP en de problemen te onderzoeken, onderbouwen en of ze kloppen.
Lokale Democraten: Procedureel is het niet correct. Voor de problemen is eerder aandacht gevraagd in de wijk en dit verdient daarom de aandacht. Zijn voor het raadsvoorstel om dit burgerinitiatief af te wijzen maar wel dat het door de wethouder serieus opgenomen wordt. In de commissie later bespreken. Bij beantwoording ook de reden en uitleg voor afwijzing meegeven aan het publiek dat in grote getale hier aanwezig is. Gaan mee met het PvdA-voorstel.
Samen: Monitoren sluipverkeer/ vrachtverkeer; eerder geen antwoord op gekregen toen we hier naar vroegen. Delen de zorg van veel mensen. Vrachtverbod is geen optie, dit moet je ook handhaven. Wel hier serieus mee om gaan. Om welke wegen gaat het en het daar monitoren, ook qua milieuproblematiek. In raadscommissie dan aan de orde stellen.
CDA: Hier gaat de raad niet over. Het CDA is blij met de A73 en er moet snel een A74 komen in tegenstelling tot wat de SP wil. CDA heeft aandacht voor de problemen, optie is openstelling Gülicksebaan. In de radioreportage op L1 vandaag gaven mensen aan dat de overlast is afgenomen. Toch alles afwachten. Verwijzen naar plan minister Eurlings om achteraf doelstellingen te toetsen of ze gehaald zijn. Hoe actueel zijn de handtekeningen?
Burgemeester Bruls: Gelet op de procedure rondom burgerinitiatieven moet men geen knollen voor citroenen verkopen. Het thema is belangrijk, behalve afwijzen wel inhoudelijk behandelen in de raadscommissie. Heeft de SP geen spijt dat men niet mee deed aan de verkiezingen in 2006? Gezien het grote aantal opgehaalde handtekeningen zal met de verkiezingen veel zetels en een grote inbreng mogelijk zijn. Het initiatief verdwijnt niet en hij bedankt iedereen die dit initiatief mogelijk maakte en degenen die hun handtekening plaatsten.


Op alle hierboven door de partijen gegeven reacties had de SP niet de mogelijkheid om op te reageren, wat best jammer is.
In stemming is het raadsvoorstel om dit burgerinitiatief af te wijzen, unaniem aangenomen. De bal ligt nu bij de wethouder.

Download en lees hier de toespraak van de SP voor de gemeenteraad. (PDF, 16 Kb)
23-04-2008: Radio en tv interview voor L1
22-04-2008: SP eist vrachtverbod voor Blerick bij behandeling burgerinitiatief
20-09-2007: SP Venlo start Axie Vrachtverbod voor Blerick

U bent hier