h

SP eist vrachtverbod voor Blerick bij behandeling burgerinitiatief

22 april 2008

SP eist vrachtverbod voor Blerick bij behandeling burgerinitiatief

Axie folderDe SP Venlo spreekt woensdag namens 858 verontruste burgers in de gemeenteraad bij de behandeling van het burgerinitiatief voor een vrachtverbod voor Blerick. Najaar 2007 startte de SP een handtekeningenactie om te voorkomen dat vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen dwars door de Blerickse woonwijken mag rijden. Voor dit burgerinitiatief zijn 858 handtekeningen opgehaald, daar waar er 300 zijn vereist. Deze petities worden tijdens de raadsvergadering op ludieke wijze aangeboden aan wethouder Beurskens.

De SP wil veilige woonwijken. Zowel op het gebied van externe veiligheid als op het gebied van volksgezondheid. Met de ingebruikname van de A73 is de verkeersstroom in en om met name Blerick toegenomen. Om de veiligheid in deze woonkern te garanderen eist de SP een vrachtwagenverbod voor dit gebied. Vanzelfsprekend met een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Dit is hetgeen de SP op woensdag 23 april aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad zal meedelen tijdens de inspraak bij de behandeling van het burgerinitiatief dat de partij in september 2007 is gestart. Voor dit burgerinitiatief zijn 858 handtekeningen opgehaald, daar waar er 300 zijn vereist. Al deze handtekeningen worden die avond aan de wethouder verkeerszaken aangeboden op een ludieke wijze, namelijk in een miniatuurvrachtwagen, volgestopt met de vele honderden ingevulde petities.

Wordt het wegkijken en afschuiven of basis voor hoop en vertrouwen?

Op dit moment mag vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen door de Blerickse woonwijken rijden. Bij filevorming op de omliggende snelwegen moet het vrachtverkeer dwars door Blerick. Deze situatie is onacceptabel. Deze gemeenteraad kan stelling nemen en het college tot actie opdragen. Het kan en mag niet zo zijn dat een burgerinitiatief gesteund door ruim 858 mensen, waarvan velen uit Blerick, wordt weggeschoven en weggekeken. Als SP hopen we dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur de zorgen van de mensen serieus neemt. Het is de taak van de SP om op te komen voor de veiligheid en gezondheid van mensen in de gemeente Venlo. Wanneer de gemeente dit ook doet, zal dit leiden tot meer duidelijkheid en zekerheid. Tevens zal dit de basis leggen voor nieuwe hoop en vertrouwen.


De SP nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn tijdens deze raadsvergadering. Niet alleen om zo steun te betuigen aan het burgerinitiatief maar ook omdat een volle publieke tribune het voor het gemeentebestuur onmogelijk maakt om de bezwaren van tafel te vegen, zodat men gedwongen wordt er serieus mee aan het werk te gaan.

De raadsvergadering vindt plaats in Gemeenschapshuis de Hamar, Hamarplein 2 in Belfeld, en start om 19.00 uur.
Na het vragenhalfuur zal SP-afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort namens de 858 verontruste burgers de raad toespreken. Tegen het einde van de raadsvergadering staat de behandeling van het burgerinitiatief zelf op de agenda. Verwacht wordt dat de raad zal zeggen dat het niet hoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en het burgerinitiatief afschuift naar de verantwoordelijke wethouder.


12-10-2007: Milieudefensie Nederland steunt acties tegen sluipverkeer in Blerick en Tegelen
22-09-2007: Ruim 200 handtekeningen na startschot Axie Vrachtverbod op Blerickse weekmarkt
20-09-2007: SP Venlo start Axie Vrachtverbod voor Blerick

U bent hier