h

Regioconferentie SP Limburg (9 of 16 november)

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten.
Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd. 

Let op: Datum nog niet precies bekend, wordt 9 of 16 november, uitsluitsel volgt tzt.

Datum en tijd: 
zaterdag, 16 november, 2024 - 10:30 tot 16:00
Waar: 
(Nog onbekend.)

U bent hier