h

SP maakt samen met Werkgroep bezwaar tegen vergunning VidaXL

26 januari 2023

SP maakt samen met Werkgroep bezwaar tegen vergunning VidaXL

Vandaag maakten we gezamenlijk bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan VidaXL. Dit bedrijf wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden, en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. We verzetten ons vooral tegen de komst van weer een ‘blokkendoos’ én de massale huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij we op tal van punten aantonen dat de vergunning niet verleend kan worden.

 

 

De bezwaarmakers zijn de SP in Venlo en Horst aan de Maas, en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas. Samen richten ze zich in hun bezwaarschrift op de ondoordachte zoveelste plek waar massale huisvesting van arbeidsmigranten moet plaatsvinden.

Op die locatie staat het bestemmingsplan de huisvesting van arbeidsmigranten, en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, niet toe. Ook het beleid dat de gemeente Venlo zelf heeft vastgelegd voor zulke huisvesting, van wat de gemeente noemt "internationale werknemers", wordt met voeten getreden.

 

Foto: Etriplus
Ook wordt in het bezwaarschrift gewezen op de windturbines ter plaatse, waar de arbeids-migranten pal onder komen te wonen. Met alle overlast van lawaai en slagschaduw van dien.

 

Bij het massaal huisvesten van arbeidsmigranten wordt door de voorstanders (zoals het college van B&W van Venlo) vaak het argument gebruikt dat er sprake zou zijn van een tekort aan personeel, en dat daarom een beroep gedaan moet worden op de migranten uit vooral Oost-Europa.

De bezwaarmakers wijzen er op dat de overmatige bouw van distributiecentra – oorspronkelijk door de overheid gepresenteerd als werkgelegenheid voor de lokale bevolking –, er juist voor zorgt dat er een tekort aan personeel ontstaat.

 

Zelfs al worden er arbeidsmigranten aangetrokken, het tekort blijft bestaan en wordt paradoxaal genoeg juist groter. Want de arbeidsmigranten doen ook een beroep op allerlei maatschappelijke diensten (zoals politie, zorg, maatschappelijke werk) en commerciële bedrijven (zoals supermarkten), die op hun beurt weer extra personeel moeten aantrekken. Personeel dat er dus vaak niet is.

 

De SP is niet tegen de komst van buitenlandse werknemers maar wel tegen de wijze waarop zij gehuisvest worden. Massale toestroom van arbeidsmigranten leidt ook tot de groei van maatschappelijke problemen. Zo wordt het vinden van een (huur)woning voor de regionale bevolking steeds moeilijker. Zowel in Venlo als in Horst aan de Maas staan woningzoekenden al vijf tot zes jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning!

 

 

In het bezwaarschrift wordt ook aangegeven dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de andere gemeenten in de regio. De omliggende gemeenten – met Horst aan de Maas voorop – zijn niet betrokken bij de plannen. Terwijl het duidelijk is dat de weerzin tegen de groei van het aantal 'blokkendozen’ in de regio en van de arbeidsmigranten die als gevolg van die groei aangetrokken worden, niet alleen bij de burgers toeneemt, maar ook bij de overheden (rijk, provincie en omliggende gemeenten).

Diverse gemeenteraadsfracties hebben nog onlangs op de rem getrapt waar het gaat om de verdere bouw van distributiecentra. Zij pleitten terecht voor meer diversiteit in bedrijvigheid.

Alhoewel, één van de felste tegenstanders destijds (CDA-Venlo) is binnen het jaar ineens voorstander, sinds ze weer in B&W zetelen...

 

Bekijk ook:

U bent hier