h

Vragen over zwijggeld en afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

21 november 2022

Vragen over zwijggeld en afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

Het bedrijf Kafra Housing wil huisvesting voor 800 arbeidsmigranten regelen aan de Venrayseweg in Venlo. In totaal komen zo in een straal van 4 kilometer ruim 2.500 arbeidsmigranten te wonen in Venlo en Horst aan de Maas. Logisch dat omwonenden daar al jaren tegen protesteren en in een bezwarenprocedure verwikkeld zijn. Voor Kafra Housing kennelijk geen probleem, zij heeft de bezwaarmakers geld geboden om hun bezwaren in te trekken en daarmee het verzet te breken. Daarvoor teken ze dan wel een geheimhoudingscontract en mogen te niet meer klagen over overlast. Omkoping, zwijggeld, mensen tegen elkaar opzetten? De SP stelt er aan B&W en de gemeenteraad vragen over.

 

Plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten zorgen op elke plek voor onrust bij omwonenden en bedrijven. Voor het verkrijgen en behouden van draagvlak vraagt dit vraagstuk dan ook om tact en het serieus nemen van bezwaren en zorgen.

Daarmee beginnen we onze brief met vragen, want de gemeenteraad heeft moeite met elk voorstel maar keurt ze wel goed. Zie het plan voor een woonoord voor 768 arbeidsmigranten op Albertushof in ‘t Ven onlangs.

 

 

Net zo verleende ze toch een vergunning aan Kafra Housing om aan de Venrayseweg 200 woonunits te realiseren voor 800 arbeidsmigranten. Van een serieus omgevingsgesprek tussen de initiatiefnemers en de buurt is geen sprake geweest.

Het plan is dan ook tegen de zin van vele omwonenden. Zij tekenden dan ook bezwaar aan tegen de vergunning, een wettelijk recht dat ze hebben.

 

De bezwaren zijn begrijpelijk, gezien de vele misstanden betreffende huisvesting van arbeidsmigranten, het bouwen van grote distributiebedrijven ('blokkendozen') en belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van het nabijgelegen industriegebied.

 

SP'er Laila Kuiper: "Kafra Housing (dat direct verbonden is met uitzendbureau Otto Workforce) probeert die bezwaren nu af te kopen tegen 4000 tot 6000 euro per omwonende. Bezwaren worden niet alleen afgekocht maar ook legt Kafra Housing de bewoners die een handtekening zetten onder het afkoopcontract óók geheimhouding en zwijgplicht op."

"Dat riekt naar omkoping en zwijggeld. Zulke maffiapraktijken zijn moreel verwerpelijk en geen oplossing voor de werkelijke zorgen van de omwonenden."

 

 

Niet alle bewoners zijn gecharmeerd van deze praktijken en willen niet meedoen. Dat wordt hen niet door iedereen in dank afgenomen en daardoor ontstaat nu verdeeldheid in de buurt. Bewoners worden zo tegen elkaar opgezet, en zelfs onder druk gezet door medebewoners om te tekenen in ruil voor geld. De SP vindt dat een zeer kwalijke gang van zaken.

 

Laila Kuiper: "Lijkt ons dat de gemeente Venlo daar niet in mee wil gaan en daar een stokje voor steekt, bijvoorbeeld door de vergunning in te trekken. Maar de gemeente blijft stil. Misschien is ze net zo verrast maar dat willen we dan wel graag vernemen. De gemeente dient als vergunningverlener namelijk haar rol en verantwoordelijkheid te nemen."

"Met onze brief vragen we niet enkel om opheldering maar ook om actie tegen de praktijken van zulke ondernemingen die menen door met geld te smijten dat blijkbaar alles te koop is."

 


Updates:

  1. Op 2 december jl. werd bekend dat Kafra haar 'aanbod' intrekt en geen van de omwonenden (af)gekocht zal worden (lees ook deze reactie).
  2. Op 17 december jl. kwam naar buiten dat de omwonenden hun bezwaren intrekken en het arbeidsmigrantendorp er gaat komen. Er is zelfs door de gemeente Venlo gevraagd om er in eerste instantie tijdelijk 400 vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten.
  3. Onze vragen zijn nog steeds niet beantwoord. De gemeenteraad heeft op 30 november jl. besloten om niets met onze vragen en kritiek te doen maar de beantwoording over te laten aan B&W. We wachten de reactie af...

 
 
Bekijk ook:

U bent hier