h

Oproep SP: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

28 december 2022

Oproep SP: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

Op 15 december 2022 heeft de gemeente Venlo vergunning verleend voor de bouw van een distributiecentrum met kantoor, huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor (met name buitenlandse) chauffeurs. Terwijl de gemeente eerder zelf aangaf grootschalige huisvesting te wensen, lijkt die er nu toch te komen. De SP heeft de gemeente opgeroepen de vergunning te herzien.

 

Een en ander wordt – als de plannen door gaan – gerealiseerd aan de grens van Venlo met Horst aan de Maas, in een gebied waar al heel veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn of zullen worden gehuisvest. Schattingen lopen uiteen van 2.500 tot 3.000 in een straal van 2 tot 3 kilometer. Daaronder valt ook de huisvesting van 800 arbeidsmigranten op de WPG-locatie aan de Horsterweg in Venlo.

Naar aanleiding van de op 15 december jl. verleende vergunning deed de SP in Horst aan de Maas een oproep aan haar college van B&W op om bezwaar te maken tegen de vergunningverlening door de gemeente Venlo.

 

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De geplande nieuwbouw van VidaXL op Trade Port Noord.

 

In haar brief wijst de SP op een artikel dat enkele dagen terug in Dagblad de Limburger stond, waarin B&W stelt ten aanzien van de toestroom van arbeidsmigranten: “Geen nieuwe bedrijven met veel arbeidsmigranten, want er zijn al problemen genoeg met de huisvesting”.

Ook memoreert de SP het voornemen van B&W om in de gemeente Horst aan de Maas op z’n minst nog twee grote huisvestingslocaties toe te staan.

De SP is blij met de voornemens van B&W als vermeld in het artikel in De Limburger, maar stelt tegelijkertijd vast dat ondertussen bezwaren van burgers tegen de komst van een groot distributiebedrijf (Geodis) willens en wetens door de gemeente naast zich neergelegd worden.

 

 

Reden voor de SP om de gemeente te vragen of zij pogingen heeft ondernomen de gemeente Venlo op andere gedachten te brengen betreffende de vergunningverlening aan Vida XL, en of zij bereid is om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening aan Vida XL door de gemeente Venlo.

En om daarover op korte termijn in overleg te gaan met de regiogemeenten (met name Venlo, Peel en Maas en Venray) om met hen afspraken te maken over arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg.

 

Die afspraken dienen er op gericht te zijn om te komen tot een stop op verdere toestroom van arbeidsmigranten. Dit kan vooralsnog door geen vergunning te verlenen voor nieuwe huisvestingslocaties en op z’n minst oog te hebben voor ophoping van huisvestingslocaties binnen een relatief klein gebied. 

 

Onlangs vroeg de SP al om opheldering over de gang van zaken betreffende de manier waarop Kafra Housing meent de omwonenden van een bedrijfslocatie aan de Venrayseweg in Venlo, de huisvesting van 800 arbeidsmigranten af te kopen. We moeten nog antwoord krijgen van de gemeente Venlo op de door ons gestelde vragen daarover.
 
Bekijk ook:

U bent hier