h

Onze wethouder zwaait af

31 mei 2022

Onze wethouder zwaait af

Vandaag, 31 mei, was een bijzondere dag voor de Venlose SP-afdeling. Onze wethouder Alexander Vervoort nam afscheid van het college van Burgemeester en Wethouders en droeg het stokje over aan de net geïnstalleerde nieuwe wethoudersploeg. Na vier jaar is het werk nog niet gedaan maar zit zijn werk er op.

 

Met dat afscheid kwam niet alleen een einde aan vier jaar meeregeren, maar werd ook een periode van 12 jaar SP in de Venlose gemeenteraad afgesloten. Eind maart nam de raadsfractie al afscheid toen de nieuwe raad werd ingezworen maar Alexander bleef aan tot er ook een nieuw college gevormd was. Dat was vanavond en daarmee is de SP (voorlopig) uit het stadhuis van politiek Venlo maar niet uit het straatbeeld.

De SP zit dan weliswaar de komende vier jaar niet in de gemeenteraad (eigen keuze) maar blijft actief voor en met de mensen knokken voor een betere samenleving. Alleen dan niet in het stadhuis maar weer op straat.

 
In zijn toespraak sprak burgemeester Antoin Scholten lovende woorden over Alexanders inzet als wethouder de afgelopen vier jaar en gemeenteraadslid de acht jaar daarvoor. Hij beschreef hoe door Alexanders inzet een aantal moeilijke dossiers in beweging waren gekomen, ook al werd daar niet altijd op een plezierige manier op gereageerd door de oppositie.

Zo was daar het nieuw te bouwen zwembad, nieuwe visie voor sporten, bewegen en sportaccommodaties, nieuw en verder aangescherpt beleid voor actieve en integrale armoede- en schuldenaanpak.

Onderdelen uit de bestuurlijke portefeuille van Alexander worden nu verdeeld over drie verschillende wethouders. Zegt dat iets over de zwaarte en moeilijkheid van al die dossiers?

 

Na de dankwoorden van Burgemeester Scholten aan het adres van Alexander (en de eveneens vertrekkende wethouder Sjors Peeters, 50Plus/VSP), nam Alexander het woord voor zijn afscheidstoespraak.

Hij stond stil bij de moeilijke en complexe dossiers die hij heeft opgepakt in mei 2018, zoals de vraag wat te doen met het verouderde gemeentelijke zwembad: “Het zwembad gaat komende jaren nieuw gebouwd worden maar mijn opvolger mag het lintje doorknippen bij de opening”, zo memoreerde hij.

 

Foto: SP-Venlo
Ook wees Alexander Vervoort op nog twee dossiers waar we pas later de vruchten van gaan plukken. Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek werden door de coronabeperkingen afgeremd maar kunnen nu volop uitgevoerd worden. “Daar gaan we de komende jaren van zien dat de armoede kan afnemen. Zeker wanneer ook ‘Den Haag’ eindelijk iets gaat doen aan de inkomenskant” (stijgende (minimum)lonen en uitkeringen), zo zei hij.

Alexander vond het een gemis dat het niet is gelukt het nieuwe accommodatiebeleid nu al voor te leggen aan de gemeenteraad. “De Gordiaanse knoop en brei aan spaghetti is ontwart, het is nu aan de nieuwe bestuurders om ook hier lef te tonen en knopen door te hakken. Dat verdienen de wijkgebouwen, na jaren van stilstand en achteruitgang.”

 

Daarnaast benoemde hij ook de behaalde successen, zoals nieuwbouw zwembad maar zeker de aangescherpte en continue aandacht voor armoede- en schuldenbestrijding, maar zeker ook het feit dat onder Alexanders bewind er de afgelopen jaren vele honderden mensen vanuit een uitkeringssituatie weer aan duurzaam betaald werk werden geholpen.

Hij merkte verder op dat hij er blij mee was dat het beleid, dat de afgelopen vier jaar is neergezet, nu voortgezet wordt in het nieuwe coalitieakkoord. Hij wees er dan ook op om kansen te verzilveren en niet zoals voorheen lastige dossiers op de lange baan te schuiven.

 

Foto: SP-Venlo

 

Als afsluiting zei Alexander het een eer, voorrecht en genoegen te hebben gevonden om voor de Venlose samenleving bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen te hebben. Hij wenste de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders succes toe in hun werkzaamheden voor het algemene belang van alle Venlonaren.

 

Tijdens het handen schudden na afloop van deze speciale gemeenteraadsvergadering werd vaak de opmerking gehoord dat de inzet van Alexander geprezen werd en verwacht werd dat hij over vier jaar misschien wel weer terug zou komen. We zullen zien maar wat toch wel een mooie afsluiting was van een speciale avond.

Want als afdeling gaan we de komende vier jaar niet op onze handen zitten en gaan we ervoor zorgen dat we over vier jaar weer het instrument ‘de gemeenteraad’ in onze gereedschapskist hebben, naast onze acties op straat met en voor de bewoners van Venlo.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier