h

Hulpdienst SP-Venlo presenteert weer de inkomenskaart

23 februari 2022

Hulpdienst SP-Venlo presenteert weer de inkomenskaart

Foto: SP-Venlo
Ook voor 2022 zijn weer wetten en regels aangepast, het duurde even maar inmiddels is het overzicht compleet, en kan de Hulpdienst van de SP in Venlo ook voor dit jaar weer een inkomenskaart uitgeven met daarop alle landelijke en lokale inkomens-ondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. 

 
Woordvoerder Angelique Weingarten: “Er zijn veel regelingen landelijk maar ook lokaal waar veel mensen geen weet van hebben. Dit blijkt uit de vragen die binnenkomen bij de SP-Hulpdienst. Daarom dit jaar opnieuw de inkomenskaart, alle regelingen overzichtelijk bij elkaar maar ook waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning bij de aanvraag van de regelingen als men er zelf moeite mee heeft”.

 

De inkomenskaart bieden we actief aan bij de mensen die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie. Want vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn voor de lagere inkomens of bijzondere situaties. Dit aanbieden is meteen een kans om mensen te vragen naar wat goed gaat maar vooral naar wat beter kan en tegen welke problemen ze aanlopen.   

De kaart verspreiden we verder bij de Huizen van de Wijk, informatie- en adviespunten, welzijnsorganisaties en zorgmedewerkers. De eerste exemplaren worden uitgedeeld bij de Voedselbank Venlo op woensdag 23 februari.

 

Weingarten: “De kaart kan ook als checklijst dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd. We weten dat ook de gemeente zelf en hulpverleners in de wijken deze kaart hanteren. Een mooi compliment maar het geeft ook de behoefte van zo’n overzicht aan.”

 

 

“De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen we vragen (ook van zorgprofessionals) wanneer de kaart weer verschijnt. De gelamineerde papieren versie is steeds al vlug vergeven, de digitale versie (PDF) die op deze website staat wordt het hele jaar door bekeken en gedownload. Elk jaar worden er meer aangevraagd, inmiddels drukt de SP Hulpdienst er 500. Dat succes is mooi maar laat tevens zien dat er een brede behoefte is aan zo’n overzicht met alle regelingen voor Venlo.”

 

De nieuwe inkomenskaart staat op deze website (Hulpdienst) waar iedereen de kaart kan bekijken en downloaden/afdrukken.

Weingarten: “Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden want daarmee bereiken we ons doel dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. De kaart is in die zin niet 'van' de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

 

Bekijk ook:

 

U bent hier