h

Actie uitdelen Inkomenskaart bij voedselbanken

27 februari 2021

Actie uitdelen Inkomenskaart bij voedselbanken

Foto: SP-Venlo
Sinds donderdag verspreiden we onze inkomenskaart, als download maar ook is die op meerdere plekken af te halen. Als startschot deelden we de kaart uit bij de Voedselhulp in Blerick en de Voedselbank in Venlo.

 

Angelique Weingarten zegt hierover: “De inkomenskaart is een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. Ook voor 2021 zijn weer wetten en regels aangepast, het duurde even maar inmiddels is het overzicht compleet, en kan de Hulpdienst van SP in Venlo ook voor dit jaar weer een inkomenskaart uitdelen.”

 

Ondanks de beperkende coronamaatregelen hebben we deze inkomenskaart onder de aandacht kunnen brengen bij de doelgroep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie. De kaart werd donderdag (25 februari) uitgereikt aan mensen bij de Voedselhulp in Blerick en de Voedselbank in Venlo.

SP'ers stonden daar buiten het gebouw de inkomenskaart uit te delen wat meteen een gelegenheid was om mensen te vragen naar wat goed gaat maar vooral naar wat beter kan en tegen welke problemen ze aanlopen.

 

Bekijk een reportage van de uitdeelactie, waarin Angelique Weingarten een toelichting geeft over het doel.

 

Weingarten: “De inkomenskaart is in de loop van deze week op meerdere plekken te vinden, vooral bij maatschappelijke organisaties, Huizen van de Wijk, informatie- en adviespunten, welzijnsorganisaties en zorgmedewerkers.”

 

“De kaart kan ook als checklijst dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd. We weten dat ook de gemeente zelf en hulpverleners in de wijken deze kaart hanteren. Een mooi compliment maar het geeft ook de behoefte van zo’n overzicht aan.”

 

Foto: SP-Venlo

   

Weingarten: “Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden want daarmee bereiken we ons doel dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. De kaart is in die zin niet 'van' de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

 

De nieuwe inkomenskaart staat ook op deze website, aan de rechterkant in het blokje Hulpdienst. Daar kan iedereen de kaart bekijken en downloaden/afdrukken.

 

“De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen we vragen (ook van zorgprofessionals) wanneer de kaart weer verschijnt. De gelamineerde papieren versie is steeds al vlug vergeven, de digitale versie (PDF) die op deze website staat wordt het hele jaar door bekeken en gedownload. Dat succes is mooi maar laat tevens zien dat er een brede behoefte is aan zo’n overzicht met alle regelingen voor Venlo.”

 

Angelique Weingarten is actief bij de SP-Hulpdienst in Venlo en heeft op basis van onderzoek naar de meest geschikte en recente informatie voor de inkomenskaart, deze kaart samengesteld: “De kaart is een levend document, ze is met zorgvuldigheid gemaakt maar voorzieningen en regelingen kunnen nu eenmaal veranderen, daar kan de kaart steeds op worden aangepast.”

 

U bent hier