h

SP-HULPDIENST MAAKT OPNIEUW DE INKOMENSKAART

25 februari 2021

SP-HULPDIENST MAAKT OPNIEUW DE INKOMENSKAART

Foto: SP-Venlo
Na een jaar weg te zijn geweest is hij er weer: de INKOMENSKAART. Op de kaart staat een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. In 2020 is de geldkrant vanuit de gemeente Venlo verspreidt maar de vraag naar de overzichtelijke inkomenskaart van de SP bleef komen.

Woordvoerder Angelique Weingarten: “Vaak weet men niet welke regelingen er zijn voor de lagere inkomens. Er zijn met regelmaat mensen die nog nooit gehoord hebben van zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ook de gemeentelijke Stadspas, bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en financiële ondersteuning voor kinderen die graag willen sporten, waarvan de ouders dit niet kunnen bekostigen, zijn vaak nog onbekend.”

 

“Om ervoor te zorgen dat men op de hoogte is welke regelingen er allemaal zijn, hebben wij de inkomenskaart weer samengesteld. De kaart kan als checklist dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd.”

 

Foto: SP-Venlo

 

Weingarten: “Om de inkomenskaart onder de aandacht te brengen van de doelgroep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie, wordt de kaart verspreid onder enkele organisaties.”

Op 25 februari om 13.00 uur wordt de inkomenskaart aangeboden bij mensen die gebruik maken van de Voedselhulp Blerick, en om 14.00 uur bij de Voedselbank Venlo aan de Kaldenkerkerweg. Leden van de SP-Venlo staan daar buiten de kaart uit te delen.

 

De inkomenskaart blijft permanent op deze website staan zodat iedereen deze kaart kan downloaden en bekijken. Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden.

 

Angelique Weingarten is lid van de SP-Hulpdienst in Venlo. Zij heeft op basis van wekenlang onderzoek naar de meest geschikte en recente informatie voor de inkomenskaart, deze kaart samengesteld: “De kaart is een levend document, ze is met zorgvuldigheid gemaakt maar voorzieningen en regelingen kunnen nu eenmaal veranderen, daar kan de kaart op worden aangepast. De kaart is niet 'van' de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart (naast de bestaande sociale kaart) als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

 

U bent hier