h

Aanvullende vragen over inhuur interim-manager sociaal domein

9 september 2020

Aanvullende vragen over inhuur interim-manager sociaal domein

Het college heeft in de beantwoording van schriftelijke vragen ten aanzien van de inhuur van de interim-manager sociaal domein een aantal vragen onvoldoende beantwoord naar mening van de SP. Daarmee blijven vragen staan en roepen antwoorden nieuwe vragen op. In de raadsvergadering vanavond vroegen we meer helderheid.

 

De SP vroeg in mei of in de overdracht van het oude naar het nieuwe college van B&W, het besluit om de overtreding van de aanbestedingsregels is meegenomen. In het antwoord van juni verwijst het gemeentebestuur naar de bespreking van een WOB-verzoek in datzelfde college.

Hoe zit het nu? Aanleiding voor nieuwe en aanvullende vragen die we in de gemeenteraadsvergadering van vandaag (9 september) aan B&W stelden.

 
Burgemeester Antoin Scholten stelt dat: "Bij de overdracht van het oude naar het nieuwe college (mei 2018) is gesproken over het sociaal domein in de volle breedte, inclusief de inzet van de interim-manager. Het is niet meer na te gaan of er toen expliciet gesproken is over de gevolgde aanbestedingprocedure voor de interim-manager en de overschrijding van de financiële aanbestedingsgrens."

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Ook vroeg ik naar de onduidelijkheid dat B&W in haar eerdere antwoord stelt dat zij in een complex dossier als het sociaal domein een strikt zakelijke relatie wenste te hebben met de opdrachtnemer. Een relatie die zoals in het antwoord verwoord per maand kon worden opgezegd. In een ander antwoord stelt het college dat vanaf het begin duidelijk was dat in dit dossier een langdurige verbetertraject nodig zou zijn. Wat is het nu?"

 

De burgemeester zei daarop: "Een langdurig verbetertraject niet hetzelfde is als een langdurige inzet van een extern bureau. Het verbetertraject sociaal domein loopt tot op de dag van vandaag, maar in een dergelijk verbetertraject komt er altijd een moment dat de verbeteringen voldoende zijn geborgd in de organisatie: in processen, werkmethoden, administraties et cetera, en pakt het management het vervolg verder zelf op."

 

 

Ton Heerschop: "Sommige dingen blijven onduidelijk maar blijkbaar is niet meer precies te achterhalen hoe en wat exact is gegaan. Belangrijkste is dat de gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld, ondanks dat de aanbestedingsregels mogelijk wel toegepast hadden moeten worden. Maar de verlenging van de werkzaamheden van de interim-manager maakten dat blijkbaar niet noodzakelijk. Althans was het ook voor de accountant geen halszaak."

"En laten we wel wezen; deze interim-manager heeft de financiele ellende in het sociaal domein weer vlot getrokken en daarmee grote problemen in de continuiteit van zorg voorkomen."

 

Bekijk ook:

23-05-2020: Vragen over afwijkingen aanbestedingsregels inhuur interim-manager sociaal domein

U bent hier