h

Vragen over afwijkingen aanbestedingsregels inhuur interim-manager sociaal domein

23 mei 2020

Vragen over afwijkingen aanbestedingsregels inhuur interim-manager sociaal domein

De SP heeft vragen gesteld aan B&W over de inhuur in 2017 van de dure tijdelijk manager Jan Hijzelendoorn, die het miljoenentekort in het sociaal domein moest oplossen. Bij die inhuur lijkt Venlo de Nederlandse en Europese aanbestedingswet te hebben overtreden. Althans, dat zou blijken uit onderzoek van Omroep Venlo. We willen er het fijne van weten en de gemeente kans geven om uitleg te geven.

 

SP-raadslid Ton Heerschop verdiepte zich in de kwestie: “Zo wil ik weten wanneer het gemeentebestuur precies wist dat de begrote 150.000 euro om Hijzelendoorn in te huren onvoldoende bleek. En ook waarom men ervoor koos om het contract met de interim-manager te verlengen in plaats van hem in dienst te nemen of alsnog over te gaan tot een aanbesteding, zoals dat wel hoort bij zulke forse investeringen.”

 

Omroep Venlo heeft een uitvoerige analyse gemaakt over de wijze van aanbesteding van de interim-manager sociaal domein. Deze analyse roept bij de SP diverse vragen op. Kijk hier voor de 11 uitvoerige vragen die we vandaag naar het stadsbestuur stuurden. Binnen 30 dagen moet B&W een antwoord hebben gegeven op deze vragen en weten we meer van wat er zich heeft afgespeeld en of het onderzoek van de omroep juist is of veronderstellingen zijn.

 

Manager Jan Hijzelendoorn heeft goed werk verricht met zijn team specialisten. Dat staat buiten kijf. Sneller als verwacht wist hij het miljoenentekort in het sociaal domein weg te werken en Venlo weer in stabiel water te krijgen door afspraken te maken over betere en snellere facturering van zorgaanbieders, duidelijkheid over de geleverde zorg en de kosten daarvoor.

Ook werden er strenge afspraken gemaakt tussen gemeente en zorgverleners zodat er beter gestuurd kan worden op de inkomsten en uitgaven en om te garanderen dat mensen de zorg krijgen die nodig is.

 

 

Ton Heerschop: “Tot zover het goede nieuws want onderzoek door Omroep Venlo bracht aan het licht dat er mogelijk aanbestedingsregels zijn overtreden bij de inhuur van de crisismanager.”

“Als het totale bedrag van de kosten bij een inhuuropdracht boven een bepaalde drempel komt, moet een gemeente die opdracht Europees aanbesteden. De gemeente huurde de manager in 2017 in maar zag blijkbaar pas in april 2018 dat de kostendrempel overschreden zou worden. De gemeente besloot om toch niet aan te besteden maar het contract met het bedrijf van Hijzelendoorn steeds opnieuw te verlengen. Daarmee zou Venlo de Europese wetgeving hebben overtreden. Ik wil weten of dat echt zo gegaan is en waarom Venlo deze keuzes maakte.”

 

In het tv-programma Nedinscoplein van 14 mei jl. een gesprek tussen onderzoeker Guus Benders en Ton Heerschop.

 

 

Ton Heerschop: “In mei 2017 stapten twee wethouders op vanwege het ontstane miljoenentekort en ook de gemeentesecretaris kon niet veel later vertrekken. Het was een puinhoop toen, er moest snel orde op zaken worden gesteld. De gemeenteraad vroeg om een "brandweercommandant" om de spreekwoordelijke uitslaande brand in het sociaal domein te blussen. Snel werd zo iemand gevonden en kon die beginnen met puinruimen, daar was iedereen zeer content over en de man heeft zeker goed werk verricht.”

“Toch krijgt dat succesverhaal nu een nare nasmaak door de financiële afwikkeling en of de procedures wel goed gevolgd zijn. Ondanks de snelheid waarmee de puinruimer is aangesteld had wel de regels gevolgd moeten worden. Of was de crisis zó immens dat dit niet kon? Dat wil ik graag van het gemeentebestuur vernemen.”

 

 

Ton Heerschop: “Hebben oud-wethouders, van het toenmalige college in 2017, een aanbeveling gedaan ten aanzien van Hijzelendoorn en onder wiens verantwoordelijkheid is dat contact met hem is gelegd?”

“Sinds mei 2018 zit de SP in het college van B&W. En dus is het voor ons van belang om te weten of dit besluit (over het niet naleven van de aanbestedingsregels) is overgedragen aan het nieuwe stadsbestuur. Op welk moment wist de gemeente dat de Europese aanbestedingsregels zouden worden overtreden? Waarom is vlak voor het aantreden van de huidige ploeg wethouders (mei 2018) nog door de vorige ploeg in april 2018 een collegebesluit genomen over de zoveelste verlenging van het contract (tot medio 2019) met Hijzelendoorn, wetende dat men daarbij afwijkt van het eigen inkoopkader?”

 

“Een boel vragen die het onderzoek van de omroep oproept. De gemeente stelt dat de reconstructie afwijkt van de werkelijkheid, met onze vragen kan ze dat beeld rechtzetten en aangeven wat er dan wel is gebeurd en waarom bepaalde keuzes destijds zijn gemaakt.”

 

Update 26 juni 2020: Vandaag kregen we het antwoord van B&W op onze vragen. Men stelt kortweg dat hetgeen in de pers naar voren kwam geen recht doet aan de wrerkelijkheid. Lees de gemeentelijke reactie hier.

 

Bekijk ook:

U bent hier