h

Opnieuw succesvolle hoorzitting, nu was de horeca aan de beurt

2 juni 2020

Opnieuw succesvolle hoorzitting, nu was de horeca aan de beurt

Vanavond organiseerde de SP de tweede hoorzitting in het kader van de coronacrisis. Zoals gebruikelijk nodigden we hiervoor ook de overige raadsleden uit, GroenLinks en EENLokaal gingen hierop in. Ditmaal was het onderwerp de horeca in onze gemeente. Hoewel de reactie vanuit de horeca beperkt was, deed dit niets af aan de inhoud van de bijdragen.

 

Opnieuw is duidelijk geworden hoeveel creativiteit in de Venlose samenleving zit, maar ook de zorg voor elkaar. Zo merkte een deelnemer op hoezeer het hem aan het hart ging dat het verenigingsleven momenteel niet of nauwelijks een thuis kan vinden in de horeca. In een gemeente waar zoveel verenigingen zijn en zoveel saamhorigheid moet ons dit aan het hart gaan. “Wat als die verenigingen straks uiteenvallen”, aldus de zorgen van deze horecaondernemer.

 

Ook de terugval van de zakelijke markt raakt met name de hotelbranche zwaar. Echter realistisch als men is stelt men dat dan de toeristische markt benadert moet worden. Beeldbellen zal nu eenmaal een deel van de zakelijke reizen gaan vervangen.

Maar voor een toeristenstad moet Venlo wel aan de bak. Bijvoorbeeld de toiletvoorzieningen in en om winkelgebieden, maar ook bij de stations zal beter moeten. Een punt wat door de gemeente in samenwerking met winkels en horeca actief opgepakt zou kunnen worden.

 

De registratie van deze 'horeca'-hoorzitting is hier terug te kijken, en ook op onze Facebook-pagina.

 

Horecaondernemers merken ook dat de verschillen met Duitse maatregelen soms vreemde discussies opleveren met klanten van over de grens. In Duitsland mag men met tien man aan een tafel zitten terwijl dat in Nederland slechts met twee personen mag. “Toch is dit iets wat nog wel uit te leggen is”, aldus de ondernemers. “Wat niet uit te leggen is, is waarom in bioscopen per zaal 30 mensen een film mogen kijken, maar in een zalencentrum slechts dertig mensen in het gehele gebouw mogen zijn. Dat voelt onrechtvaardig.”

 

Ook verbazen ondernemers zich over de verplichting om te moeten noteren wie er vanaf het terras naar het toilet gaat in betreffende gelegenheid. Waar we in Nederland fel zijn op privacy moet hier iemand ineens zijn naam, adres en woonplaats opgeven. En waarom eigenlijk, vertrouwen we de horecaondernemer niet? Dit nog los van de risico’s op datalekken.

Iets slimmer en praktischer met de regels omgaan, waarbij de anderhalve meter regel gewoon de basis moet zijn, zou al veel schelen.

 

 

En ja, hard optreden tegen overtreders. Geen enkel probleem voor diegene die deelnamen aan de hoorzitting. Sterker nog, de vraag werd opgeworpen waarom de gemeente niet actief handhaaft: “Moeten straks de horecazaken die hun best hebben gedaan sluiten en kunnen diegene die een loopje met de regels genomen hebben doorgaan? Daarnaast is het laatste wat ik wil een tweede lockdown”, aldus een ondernemer.

De raadsleden kunnen aan de bak met de verkregen informatie. De volgende hoorzitting is 16 juni wanneer de detailhandel gehoord zal worden.

 
Bekijk ook:

U bent hier