h

SP maakt rapport 'Analyse en doorkijk Coronapandemie in Venlo'

17 april 2020

SP maakt rapport 'Analyse en doorkijk Coronapandemie in Venlo'

Zoals iedereen in Nederland maakt ook de SP zich zorgen om het Coronavirus. Een wereldwijde pandemie die geen van ons in omvang en ernst eerder heeft gezien. Wat precies de gevolgen zijn is onduidelijk. Toch hebben we een rapport gemaakt met daarin een analyse en ook al een doorkijk voor wat ons nu en in de nabije toekomst te doen staat. Dit hebben we naar het gemeentebestuur gestuurd met vragen voor een nader onderzoek (na de crisis) en welke van onze aanbevelingen ze gaat overnemen.

 

 

In de zorg worden op de werkvloeren momenteel ongekende prestaties geleverd. De harde werkers daar verdienen ons aller respect. Daarnaast is het verdrietig om te zien dat juist onze regio hard is getroffen. Veel families en vrienden missen dierbaren die nu in isolatie verpleegd worden of die de strijd tegen Corona moesten opgeven.

Het is echter ook aan de politiek om antwoorden te vinden op de realiteit die nu is ontstaan. Zowel als het gaat om de analyse van de eerste fase van deze pandemie, alsmede voor datgene wat ons nu te doen staat om datgene te doen waar de samenleving om vraagt. Dit geldt zowel op landelijk als lokaal niveau. 

 

Foto: SP
Om die reden heeft de SP-Venlo een rapport gemaakt. Hierin is zowel een analyse van de eerste fase gemaakt als mede een doorkijk voor wat ons nu en in de nabije toekomst te doen staat. Hierbij nodigen wij andere politieke partijen en het maatschappelijk veld van harte uit om zich in dat debat te mengen. 

 

Daarnaast stelt de SP naar aanleiding van dit rapport een aantal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo.

Zo vernemen we graag of B&W bereid zijn om, waar mogelijk, de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen.
En of men onze mening deelt dat het noodzakelijk is nu prioriteit te geven aan de aanpak van de pandemie en daarmee andere dossiers tijdelijk in de ijskast te zetten? En of het college daarbij met een voorstel hiervoor komt.

 

De SP-Venlo is voorstander van een evaluatieonderzoek (raadsenquête) zodra de pandemie onder controle is. Hiermee wordt voorkomen dat er op de korte termijn gereageerd wordt. Daarnaast kan dan door de gehele raad een beoordeling worden gedaan van de maatregelen die het college in deze moeilijke tijd heeft moeten nemen. We horen graag van het college, hoewel dit een instrument van de raad is, of een dergelijke aanpak verstandig en nuttig zou zijn.

 

U bent hier