h

Twijfel over nieuwe plannen voor kazerneterrein

12 december 2019

Twijfel over nieuwe plannen voor kazerneterrein

In de gemeenteraad werd gisteren de nieuwe plannen voor het kazerneterrein besproken. We twijfelen of de invulling de juiste is. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit maar toch zijn we nog niet overtuigd of dit het beste is. We missen een duidelijk karakter voor het Spaanse fort en net zo sociale woningbouw.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De breuk tussen de initiatiefnemers van het vorige plan, ‘Fort van Venlo’ en de gemeente duidde de SP als onvermijdelijk en dus ook logisch. Dat dit publiek geld heeft gekost is betreurenswaardig maar zegt ook wat over de manier waarop voorgaande colleges Venlo knel hebben gezeten.”

“Het Fort van Venlo was, zeker met de gelukkig geschrapte kabelbaan, simpelweg te ambitieus en de financiële onderbouwing rammelde. Wat dat betreft zou men ook van politieke moed van dit college mogen spreken als het gaat om de durf daar een punt achter te zetten.”

 

“Nu ligt er een nieuw en veel beter plan. In 2008 zeiden we al dat woningen een goede oplossing zijn als invulling voor het kazerneterrein. Nu staan in de nieuwe plannen 200 “wooneenheden” gepland; 125 koopsector en middenhuur van minimaal 850 euro per maand, 25 wooneenheden zijn voor studenten en 50 huurwoningen boven de huurtoeslaggrens van 720,42 euro per maand. Dit laatste is toch geen sociale huurprijs?”

 

 

Ton Heerschop: “De SP had hier een andere invulling verwacht. Zeker omdat met name aan sociale huurwoningen een gebrek is. Jammer dat deze kans niet gebruikt wordt in deze plannen. De eenzijdigheid voor woningbouw op deze locatie steekt de SP. Nu lijkt het alsof er een dure yuppenbuurt op het kazerneterrein gaat verrijzen. Dit wil de SP graag anders zien en die opdracht hebben we de wethouders meegegeven.”

 

“Dan het Fort Sint Michiel. De SP heeft de historische en toeristische waarde van het Fort steeds onderschreven. In 2011 nam de SP initiatieven voor behoud en zichtbaarheid van het Fort. Voor het gebruik maken van restauratie van delen van het Fort als het gaat om werkgelegenheid en stageplaatsen. Teleurstellend dat de huidige plannen dit te weinig waarmaken. We zien graag dat het college het Fort een meer prominente plek geeft in de nieuwe plannen voor het terrein.”

 

 

Ton Heerschop: “De SP baalt dat eerder toegezegde zaken rondom het Fort nu ineens teniet worden gedaan. De kansen ervan worden niet gezien als het gaat om toeristische, historische waarde alsmede om de werkgelegenheid en stagemogelijkheden.”

“Het lijkt dat dit nieuwe plan vooral ingegeven is om zo snel mogelijk de grondexploitatie op orde te krijgen. Het maakt niet uit wat er komt als er maar wat komt lijkt, het adagium. De onder het terrein liggende historie lijkt ondergeschikt. De kansen ervan evenmin.”

 

“We gaan ervan uit dat het college het tijdens het raadsdebat meegekregen huiswerk uitwerkt naar een nog beter plan en tegemoetkomt aan onze wensen, zodat we in januari knopen kunnen doorhakken.”

 

Bekijk ook:

U bent hier