h

Sportvisies na half jaar bakkeleien eindelijk aangenomen

13 november 2019

Sportvisies na half jaar bakkeleien eindelijk aangenomen

Voor de vijfde keer dit jaar sprak de gemeenteraad over een visie voor de sport tot 2030. Het gaat om de toekomst van alle sport, van voetbal tot rugby, van turnen tot judo. En invulling van de toekomst gebeurt met de clubs en niet over clubs. En de raad blijft in positie, de raad wordt meegenomen in het verdere proces. Na heel wat politiek gedoe werden de visiedocumenten vanavond dan eindelijk aangenomen en kunnen de sportverenigingen aan de slag.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De sportvisie met bijbehorende accommodatievisie hebben wel wat stof doen opwaaien de afgelopen maanden. Bij de laatste oordeelsvomende vergadering liepen de gemoederen wederom hoog op. Sport is en blijft emotie, zo blijkt weer. De wethouder versprak zich in het debat en liep vast in zijn eigen woorden, onzes inziens met de beste bedoelingen en menselijk, iets dat waarschijnlijk iedereen weleens is gebeurd. Maar het leidde wel tot onduidelijkheid.”

 

De raadsinformatiebrief die daarop volgde, en de toezegging over hockey en bij de begroting, gaf ons die duidelijkheid.
Alhoewel dat voor de SP al eerder helder was, het waren vooral enkele sportclubs die hun lobby inzetten en enkele raadsfracties die een grijsgedraaide plaat afstaken of het vuurtje opstookten, vooral met politieke bedoelingen.

 

 

Wel was het achteraf onhandig om clubs met naam te noemen bij de accommodatievisie. Weingarten: “We begrijpen dat het om een denkrichting gaat, hoe het zou kunnen worden in de komende 11 jaar. Maar door het te benoemen lijkt het al gauw dat het dit moet worden. En dat is niet het geval.”

“Een visie is een vergezicht. Waar willen we heen? Wat willen we bereiken? Wat denken wij dat wij hiervoor nodig hebben? Hoe stoppen we de dalende ledenaantallen bij de sportclubs en hoe krijgen en houden we mensen aan het sporten en bewegen?”

“Wat daar in ieder geval voor nodig is zijn vitale en goed gefaciliteerde sportparken waar verenigingen bij kunnen aansluiten. De sport toekomstbestendig maken en inspelen op de veranderende wereld om ons heen, rekening houdende met de individuele en de georganiseerde sporter, jong en oud.”

 

 

Weingarten: “Ik benadrukte in het raadsdebat vanavond toch maar even dat de SP ervan uit gaat dat iedere partij in deze raad zit met hetzelfde doel; gezonde verenigingen waar iedereen mee kan doen en waar iedereen welkom is.”

“Maar dan moet er nu wel iets gebeuren, weer voor ons uit schuiven en de verenigingen laten wachten, is echt geen optie. De raad is er ook om besluiten te nemen.”

 

 

“De SP stemde dan ook voor de sport- en accommodatievisie. De SP steunt de visies met haar 4 pijlers, 2 opgaven, en bijhorende uitgangspunten en ambities. Want daar gaat het om, de kaders, de rest is immers een denkrichting en daarvoor staan we als gemeenteraad zelf aan de lat om die bij te stellen als we dat willen.”

 

Weingarten: “Om een politieke meerderheid te garanderen stemden we in met een wijzigingsvoorstel speciaal voor het ‘cluster voetbal’: ‘een onderzoek om zowel in Blerick als in Venlo 2 sportparken geprioriteerd voor voetbal aan te wijzen’.”

“We deden zelf nog de oproep aan B&W om in gesprek te blijven met alle sportverenigingen en nu rap samen met hen aan de slag te gaan.”

 
Bekijk ook:

U bent hier