h

Raad vindt sportvisies best maar schuift besluit voor zich uit

11 april 2019

Raad vindt sportvisies best maar schuift besluit voor zich uit

Woensdag 10 april werd de sportvisie besproken, die een toekomstbeeld schetst tot aan 2030 hoe mensen meer aan het sporten en bewegen gekregen worden, de openbare ruimte hiervoor meer ingericht wordt en sportparken algemeen toegankelijk en in gebruik worden genomen. Bij die visie zit ook een apart deel over de toekomst van de accommodaties, waarbij enkele verenigingen gevraagd worden om te verhuizen of (meer) samenwerking te zoeken met andere verenigingen om zodoende sportvelden beter te benutten, zodat nu noodlijdende sportclubs kunnen blijven bestaan en om vitalere sportgemeenschappen te krijgen. Vooral het clusteren van clubs op een centraal sportpark zorgt voor commotie.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten voerde het woord: “De ‘Sportvisie 2030’ geeft een doorkijk naar de toekomst waarin rekening gehouden wordt met de uitdagingen en ontwikkelingen van sport in individueel- of in clubverband. Die uitdagingen zijn talrijk met veel overbodige sportvelden, een teruglopend ledental, clubs die het moeilijk hebben en vrezen voor hun bestaan.”

 

“Het bewegen en blijven bewegen is het belangrijkste, waar en wanneer is ondergeschikt. De SP ziet het faciliteren van sport hierin als taak van de gemeente. Zorgen voor toekomstbestendige, duurzame en multifunctionele accommodaties die gebruikt kunnen worden door verschillende sporten en openbaar toegankelijk voor eenieder die wil bewegen.”

 

De SP vindt dat, gezien de dalende ledenaantallen, er iets moet gebeuren om te waarborgen dat verenigingssport mogelijk blijft. Clusteren en samenvoegen van verenigingen is hiervoor een middel zodat er vitalere, gezonde verenigingen ontstaan die de toekomst aankunnen. Daar horen dan ook goede accommodaties bij.

 

Weingarten: “Hierbij zijn het inzicht en de visie van de verenigingen zelf van groot belang. Uit de gesprekken die met hen zijn gevoerd blijkt dat de noodzaak bij verenigingen duidelijk is, dus ook zij moeten meedenken en meebewegen.”

“Zonder slag of stoot zal samenwerking niet realiseerbaar zijn, dat realiseert iedereen zich. Maar de meerwaarde is enorm; meer vrijwillige handen, invullen van kaderfuncties en taken waar nu moeilijk of geen vrijwilligers voor te vinden zijn.”

 

 

“Steeds meer mensen gaan individueel sporten, wandelen, hardlopen, fietsen en bootcamps; je ziet het steeds meer in de openbare ruimte. Een fantastische ontwikkeling mede ook door de Venloop en VenloStormt. Mensen worden aangezet om te bewegen. Ook hier kunnen we aan bijdragen door de openbare ruimte uitdagender te maken.”

 

De gemeenteraad wilde echter geen besluit nemen over de visies en schoof het besluit voor zich uit naar eind juni. Daarbij gaf ze wethouder de opdracht mee om dan met een financiële onderbouwing te komen van de clustering op sportparken, wat het verhuizen van clubs zou gaan kosten.

Sportwethouder Alexander Vervoort (SP) gaf toen en later nog eens aan dat dit pas na het vaststellen van de visies duidelijk zal worden, nadat daarna opnieuw met de verenigingen wordt gesproken over nadere samenwerkingen en mogelijke verhuisopties, wat uitgesmeerd wordt over de komende 4-5 jaren, en dat daar daarom nu nog geen kostenplaatje aan te hangen is.

De raad wenste evengoed dat de wethouder die informatie maar moet aanleveren, ook al is het onhaalbaar en onrealistisch.

 

 

Weingarten: “De krant schreef daarover dat het er vooral de schijn van had dat enkele raadsleden gewoonweg geen besluit durven te nemen, bang voor hun achterban bij bepaalde voetbalclubs en bang om kiezers te verliezen. Als dat zo is dan wordt het vervolgdebat in juni een herhaling van zetten. Benieuwd of de raad dan wel ballen toont en deze goede visies gewoon gaat aannemen.

Want bij elke vervolgstap zal de raad opnieuw worden betrokken, zo gaf onze wethouder aan, dus de gemeenteraad blijft aan zet en hoeft nergens bang voor te zijn, ze kan dit verhaal prima aan haar achterban uitleggen. Althans ik wel.”

 
Bekijk ook:

U bent hier