h

Aanscherpen nieuwe sportvisie

23 november 2018

Aanscherpen nieuwe sportvisie

Op 21 november besprak de gemeenteraad de aanzet om te komen tot een nieuwe sportvisie voor Venlo. Fracties gaven hun wensen en bedenkingen mee. Voor de SP lag de nadruk op het betrekken van ouders, gezondere sportomgeving, betere communicatie en vitale sportaccommodaties.

 

De gemeente Venlo werkt momenteel aan een nieuwe sportvisie voor de komende jaren. Toegespitst wordt op de onderdelen sportontwikkeling en sportvoorzieningen.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “De afgelopen tijd was er veel te doen over een uitspraak (die hij niet deed) van de wethouder over een dwingende rol van de gemeente om voetbalclubs te laten fuseren zodat het aantal ongebruikte voetbalvelden (en de onderhoudskosten daarvoor) zal afnemen. Iedereen viel over de dwangmaatregel maar tijdens het debat bleek dat die maatregel al sinds 2010 in het beleid is opgenomen en nog nooit is gebruikt. Oeps, een flater van de diverse raadsfracties die hoog van de toren bliezen maar niet (meer) wisten dat ze er zelf ooit mee ingestemd hadden. Pijnlijk blootgelegd door de wethouder.”

 

“Daarnaast bleek dat de gemeente ook geen dwang wil of gaat hanteren, het dient enkel als ‘stok achter de deur’ op het moment dat het niet meer anders kan, als niets anders meer lukt om de verenigingen tot gesprek aan te zetten.”

 

Wethouder Alexander Vervoort (SP, sport): “Daarvan is nu al geen sprake want de 14 voetbalverenigingen zijn met elkaar in goed overleg over samenwerkingen zonder dat de gemeente daar sturing aan hoeft te geven. De ogenschijnlijke ‘dwang’ die door elke fractie benoemd werd als iets dat te ver gaat, was daarmee erg snel van tafel want ongemakkelijk om te debatteren over iets wat de gemeenteraad zelf in 2010 al had ingesteld.”

“Fusies worden niet van bovenaf opgelegd, dat werkt niet, verenigingen moeten zelf bereid zijn om over samenwerking te praten. De gemeente steunt hen hierin omdat we zien dat veel clubs een onzekere toekomst voor zichzelf zien, clubs steeds minder leden kennen en vaker velden over hebben. Nu niks doen is op de lange termijn desastreus voor het voetbal en de sportbeoefening in de gemeente.”

 

 

Petra Raijer: “We zijn wel benieuwd wat de gesprekken tussen de voetbalclubs gaat opleveren. Het kost tijd; er moet rekening gehouden worden met de emoties en oude sentimenten van een club. Een goede communicatie is belangrijk: van gemeente naar bestuur maar ook naar de leden en de vrijwilligers, dat iedereen weet wat, waarom en wanneer speelt.”

 

“Het is een feit dat er te veel accommodaties zijn die te weinig gebruikt worden.  Dat hier iets moet gebeuren dat is duidelijk. Samenwerking zal noodzakelijk zijn. Er gebeurt al best veel hierin, maar dat zal nog meer moeten, niet alleen wat optimaal gebruik van velden betreft maar ook qua trainers of kader/bestuur als voorbeeld.”

 

 

Petra Raijer: “Bij het onderdeel sportontwikkeling wordt in de sportvisie ingezet om de jeugd te stimuleren om te bewegen en gezond te leven. Dit in samenwerking met het onderwijs. Maar ook de ouders zijn in deze belangrijk en dienen meer betrokken te worden.”

“We lazen in de conceptvisie vooral over de buitensport maar nauwelijks iets over de binnensport (zalen) en vroegen B&W hier ook oog voor te hebben.”

 

 

Onze wethouder zei toe op beide punten dit mee te nemen in het uiteindelijke beleid. Hij gaf daarbij wel aan dat het overleg met de binnensportverenigingen tot nu toe niets opleverde omdat die verenigingen nauwelijks bereid waren tot een gesprek maar dat dit de komende maanden nogmaals opgepakt wordt.

Het college van B&W komt in februari met de definitieve sportvisie waarover de gemeenteraad zich dan opnieuw mag buigen.

 

Bekijk ook:

U bent hier