h

Kabinet sluit Venlo uit bij wietproef: gemiste kans

29 augustus 2019

Kabinet sluit Venlo uit bij wietproef: gemiste kans

De gemeente Venlo mag van de minister niet deelnemen aan de landelijke proef met legale wietteelt. Jammer dat Venlo niet de kans krijgt om het Venlose model verder uit te rollen met gereguleerde teelt en controle op kwaliteit en decriminaliseren. Goed dat de gemeente vasthield aan haar eisen en zich niet laat ringeloren door de minister.

 

Omdat Venlo de 3 coffeeshops toestaat dat ze wiet verkopen aan geregistreerde Duitse klanten, en daaraan wil vasthouden, is voor de minister reden om Venlo buiten de proef te houden.

De minister wil dat deelnemende proefgemeenten het ingezetenencriterium strikt handhaven. Dat schrijft voor dat coffeeshops alleen wiet mogen verkopen aan inwoners van de eigen gemeente, die zich na legitimatie hebben ingeschreven bij de coffeeshop.

 

Voor een grensgemeente als Venlo zorgt dat voor een ongewenste tweedeling waarbij de overlast en drugsgerelateerde criminaliteit zullen stijgen. We zagen dat ook in 2012 met de wietpas toen het aantal straatdealers een enorme vlucht nam, met alle negatieve gevolgen van dien, in het centrum en de wijken.

 

Jammer dat de zo gewilde wietproef bij voorbaat al mislukt want het kabinet wilde de proef niet en doet er met hun eisen er kennelijk alles aan om te zorgen dat de uitkomst al vaststaat (mislukking) en regulering van productie tot verkoop verder uit het zicht raakt. Een gemiste kans derhalve.

 

Regulering zou een mooie en haalbare eerste stap zijn maar legalisatie van softdrugs is de enige oplossing. Maar weer wachten op een progressief kabinet dat wel de ballen heeft om wiet, de teelt en verkoop uit het criminele circuit te halen?

 
Bekijk ook:

U bent hier