h

Openbare bijeenkomst klimaatrechtvaardigheid

7 oktober 2018

Openbare bijeenkomst klimaatrechtvaardigheid

Foto: Etriplus
De gemeenteraad zei in maart “nee” tegen de omstreden windturbines. Politiek Venlo stond daarna buitenspel omdat de provincie het plan er toch door wilde drukken. Dit zorgde voor nog meer weerstand maar hoe nu verder? Dat willen we met de mensen bespreken op 19 oktober in de Boekend.

 

Op 28 september hebben provinciale staten een besluit genomen om het ‘windpark Greenport Venlo’ alsnog mogelijk te maken. Hiermee wordt een democratisch genomen besluit van de Venlose gemeenteraad terzijde geschoven. De SP wil in gesprek met de omwonenden over de stand van zaken.

 

De SP stemde ook in het Limburgs Parlement tegen het voorstel, omdat er (nog steeds) geen draagvlak voor is, alternatieven onbespreekbaar bleken en de politiek onwrikbaar. De SP was juist wél op zoek naar alternatieven en draagvlak maar bleek in de coalitie (met CDA, VVD, PvdA, D66) alleen te staan.

De inwoners van Heierhoeve, Boekend en Blerick, die zich hevig verzetten tegen zes van de negen geplande turbines, lijken nu gedwongen om in beroep en bezwaar te gaan om de meest omstreden windturbines te voorkomen.

 

Yolanda Claessens, SP-fractievoorzitter in het Limburgs Parlement: “Wij steunen de mensen in Heierhoeve, Boekend en Blerick want het windturbineplan wordt hen door de strot geduwd. Enkel omdat de provincie anders de taakstelling niet zegt te halen.”

“Als we de klimaatdoelen willen halen, kan dat alleen als er steun voor is onder de mensen. Voordelen en nadelen, kosten en baten zullen rechtvaardig verdeeld moeten worden. Zolang de rekening bij huishoudens wordt gelegd en de voordelen bij Shell en co, zal die steun voor klimaatkeuzes niet groeien.”

 

“Datzelfde geldt voor draagvlak en vertrouwen. Wie zonder enige invloed een heel park aan windmolens in de achtertuin krijgt, zal evenmin een voorstander van gezonde klimaatkeuzes worden. Het is koren op de molen van rechtse ontkenners van klimaatverandering.”

"De SP pleit voor klimaatrechtvaardigheid"

Hoe het nu verder gaat/moet met het windpark en welke mogelijkheden er zijn om de plaatsingen te voorkomen, wil de SP opnieuw met de mensen uit Heierhoeve, Boekend en Blerick bespreken. Dit doen we tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdag 19 oktober om 19.30 uur in Café-feestzaal De Boostenhof, Heymansstraat 125 in Boekend.

Sprekers die avond zijn: Angelique Weingarten, SP-raadslid in Venlo en tevens Statenlid, Bob Reurs, voormalig gedeputeerde Limburg, en Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP.

Graag tot ziens op de 19e, u bent van harte welkom!

 
Bekijk ook:

U bent hier