h

Zorgtekort: Met het mes op de keel stemmen

6 december 2017

Zorgtekort: Met het mes op de keel stemmen

Woensdag 6 december was er een extra raadsvergadering over de extra miljoenen om het zorgtekort (jeugdzorg en beschermd wonen) het hoofd te bieden, én om flink te moeten bezuinigen om dát tekort de komende jaren niet nog meer te laten oplopen. De voorstellen hiervoor gaan overal pijn doen, het plaatste de Raad voor een onmogelijk dilemma.

 

Concreet vroeg het gemeentebestuur om nu 4,4 miljoen euro extra vrij te maken in de begroting voor de inkoop van maatwerkdiensten (jeugdzorg). Daarmee wordt het budget opgehoogd tot afgerond 17,9 miljoen euro terwijl in mei nog werd gerekend met een totaal tekort van ruim 12 miljoen euro. Daarmee is het tekort nu voor de derde keer hoger geworden.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop voerde het woord tijdens het debat: “De Raad staat met het mes op de keel en de rug tegen de muur. Het maakt weinig uit of je vóór of tégen het collegevoorstel stemt want pijn gaat het toch wel doen. Zeker voor mensen die zorg nodig hebben maar ook voor de zorgaanbieders die met de nieuwe aanbesteding nauwelijks een kans kregen.”
“Een stevig debat dus want zorgwethouder Aldewereld had (opnieuw) wat uit te leggen. En het vertrouwen was al broos.”

Ook werd de gemeenteraad gevraagd om drastische maatregelen te nemen om de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet binnen de financiële afspraken te houden.

 

Ton Heerschop: “Door nu in te grijpen zou er mogelijk in 2021, over vier jaar dus pas, weer een financieel evenwicht zijn en de tekorten weggewerkt. Dat klinkt mooi maar betekent wel dat er flink bezuinigd moet gaan worden op de uitvoering van de zorg.”

 

De gemeenteraad werd vanavond gevraagd om een ongedekte cheque om

het tekort weg te werken. Maar wethouder Ben Aldewereld (VenLokaal, zorg) heeft geen idee waar het geld vandaag te halen. Wel dat het geld uit het zorgbudget zelf gehaald zal moeten worden. Dat kan dus alleen maar ten koste gaan van de uitvoering van die zorg.

Ton Heerschop: “Ik heb de gemeenteraad en het College van B&W een spiegel voorgehouden hoe het zorgtekort op te lossen, hoe dit miljoenenverlies kon ontstaan en welke gevolgen de mogelijke oplossing heeft. Want andere/mindere zorg, bezuinigingen, snijden in de PGB’s, minder aanbieders en keuzevrijheid, wat dit doet met de kwaliteit van de zorg… Dat gaat onze inwoners hoe dan ook raken.”

“Dé vraag zou dan ook moeten zijn wat dit gaat betekenen voor de mensen. De keuze zou zo maar kunnen zijn; wel zorg voor de één maar geen zorg voor de ander. Het zal ook betekenen dat kleinere zorgaanbieders nauwelijks een kans krijgen om mee te doen en mogelijk ten onder gaan. Het zal betekenen dat zorggeld gaat naar de overhead van de grotere zorgaanbieders. Wie is daarmee gebaat?”

 

De SP kwam met een alternatief en diende op initiatief van GroenLinks, samen met PvdA, een wijzigingsvoorstel in (amendement, bekijk het hier). 
 
Ton Heerschop: ”Daarin staan 8 punten om het raadsvoorstel mee aan te passen. Aanpassen, niet verbeteren want hoe je het ook draait, het blijft een slecht collegevoorstel maar wordt nu minder slecht met enkele duidelijke opdrachten aan het College van B&W.”
Het amendement werd aangenomen (alleen Lokale Democraten en D66 stemden tegen), een duidelijk signaal richting de wethouder.

 

Heerschop: “De gemeenteraad stond woensdagavond voor een verschrikkelijk dilemma. En dat ligt niet aan de gemeenteraad, deze situatie is dit College aan te rekenen. Het vertrouwen was al broos en door de handelswijze in dit dossier, in de afgelopen maanden, is het verder afgebrokkeld. De handelswijze van dit College, ook op dit dossier, is dan ook afkeuringswaardig.”

 

 

Heerschop: “Voor de SP is helder dat er alleen maar verliezers zijn in dit zorgdossier. En de onzekerheden zullen de komende jaren blijven. Of je nu voor of tegen stemde maakte dan geen verschil. Wat ook besloten zou gaan worden, dit gaat de meest kwetsbare mensen raken.”

“Maar een signaal afgeven is ook op z’n plaats. Met het aannemen van het amendement kon de SP niet anders dan voor het collegevoorstel stemmen. Maar de SP gaf ook het signaal af over de afkeurenswaardige gang van zaken en beet de wethouder toe dat we als een pitbull hem in de gaten zullen houden om de zorg goed geregeld te krijgen.”

 

Bekijk ook:

U bent hier