h

Uitvoering begroting stelt teleur

21 december 2017

Uitvoering begroting stelt teleur

Op woensdag 20 december moest de gemeenteraad opnieuw debatteren over de gemeentelijke begroting. Die werd begin november al vastgesteld maar deze maand werd pas duidelijkheid hoe het financiële tekort in de zorg op te lossen. En dus moest de begroting daarop aangepast worden. Dit ging niet zonder slag of stoot.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Deze begrotingswijziging is feitelijk het vaststellen van de daadwerkelijke begroting. Dat wist ieder raadslid in november, we moesten er maar rekening mee houden.”

“Maar zie het verschil in de raadsvoorstellen. Het indrukwekkende document uit november, een begroting van dik 300 pagina’s, en dan nu een raadsvoorstel van 16 pagina’s en de daarbij behorende PowerPoint-presentatie van de interimmanager die de zorgen in het sociaal domein in goede banen mag leiden. Maar geen diepere onderbouwing anders dan de keuzes die deze interimmanager momenteel maakt.”

 

 

Heerschop: “Niet alle tekorten worden uit het sociaal domein zelf weggehaald, wat aanvankelijk wel het plan was van B&W. Gelukkig maar want dat kon ook niet anders wat de SP betreft. Dit tekort is zo groot dat het de meest kwetsbare mensen zou treffen die afhankelijk zijn van zorg. Het financiële probleem wordt nu uit de hele begroting gehaald, dat maakt het probleem niet kleiner maar de pijn wordt nu wel beter verdeeld.”

 

“Maar als we kijken naar de keuzes die hieronder liggen dan zien we dat vele miljoenen euro’s uit het sociaal domein worden gehaald als bezuinigingen op basis van de ramingen van de interimmanager. Ramingen waar 5 miljoen aan verschil in zit. Wordt het structureel vijf of tien miljoen euro bezuinigen? Het College houdt dat in 2018 op 7,1 oplopend naar 8,4 miljoen euro in 2021. Dit is geen realisme maar wensdenken van B&W.”

 

 

“De gevolgen van dit beleid zal maken dat Venlo een kille gemeente zal worden. Strak sturen op resultaten, minder keuzevrijheid voor mensen met een PGB. Anders gezegd; een drempel wordt opgeworpen. De centen zullen de komende jaren met deze aanpassing leidend zijn en niet de zorg voor mensen.”

 

De basis van dit leed ligt volgens de SP-fractie bij het gegeven dat de zorg wordt gezien als markt. “Maar ziek zijn is echter geen keuze. Het is niet kiezen voor een depressie of een kapotte heup. Dat hele marktdenken is totale waanzin en deze begrotingswijziging bewijst dat weer eens te meer.”, stelde Heerschop.

 

 

“Wat is dan het alternatief? Dit kan alleen liggen in fundamenteel andere keuzes. Bij een goed begin bij een volgende raadperiode. Met een coalitieakkoord waar als het de SP betreft geen PM-posten of fictieve geldstromen in vermeld staan die niet behaald worden. Geen wensdenken meer volgens de SP.”

“Geen geld meer naar projecten waarvan we nog steeds geen steen op de ander zien komen. Iets duurdere gronden voor bedrijfsterreinen. Er zijn ook andere keuzes te maken.”

 

Foto: Zundert

 

Ton Heerschop: “Wij begrijpen het enorme dilemma waar ook het gemeentebestuur mee heeft gezeten. Echter, de keuzes die achter dit raadsvoorstel schuilgaan, met name op de zorg, zijn zo fundamenteel anders dan de SP ze wil maken. Om die reden konden we niet anders dan tegen dit voorstel stemmen en zullen we zeker richting de nieuwe gemeenteraad met alternatieven blijven komen.”

 
Bekijk ook:

U bent hier