h

Onderzoek parkeren toont wederom falen College

20 december 2017

Onderzoek parkeren toont wederom falen College

In 2016 sloot de gemeente twee parkeergarages, Arsenaal en de Roermondsepoort, vanwege de slechte bouwkundige staat. Dit kwam voor velen als een verrassing. Het riep de vraag op of deze sluiting niet eerder voorzien had kunnen worden. In april 2017 werd de rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de sluiting van de garages. De conclusies zijn niet mals, de reactie van de SP evenmin.

 

De rekenkamer kwam wederom met een stevig rapport, trekt een boel negatieve bevindingen en komt met 8 conclusies en 7 aanbevelingen om zodoende als gemeenteraad weer zicht te krijgen op de risico’s met betrekking tot de ontwikkeling, eigendom en exploitatie van de Venlose parkeergarages en de mate waarin deze worden beheerst.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het rekenkameronderzoek rondom het dossier parkeergarages is het zoveelste bewijs dat dit College gefaald heeft. Hoe zeer er ook gewezen wordt naar ambtenaren, de politiek verantwoordelijken zitten in de collegebanken.”

 

Al in 2015 was een bericht bekend waarin waarschuwingen over de veiligheid en gezondheidsrisico’s van de twee bewuste parkeergarages stonden opgetekend.

Pas in september 2016 deed dit College van B&W of het totaal verrast was. De verantwoordelijke wethouder (Henk Brauer, VenLokaal) trad af, vertrok door de achterdeur zonder zich in deze gemeenteraad te verantwoorden.

 

Ton Heerschop: “Sindsdien staat het onderwerp parkeren zo ongeveer maandelijks op de politieke agenda van deze Raad.”

“En dan nu dit rekenkamerrapport met als belangrijkste conclusie het onvolledig en onjuist informeren van de gemeenteraad. Meer dan voldoende om een motie van afkeuring of wantrouwen in te dienen. Maar dat vertrouwen was allang weg, daar voegt weer een motie niets aan toe maar benoemd heb ik het wel.”

 

 

Heerschop: “Eigenlijk zou dit College er goed aan doen geen complexe dossiers meer aan de Raad voor te leggen. Men heeft immers laten blijken niet of nauwelijks in staat te zijn in het besturen van onze gemeente.”

 

De SP wilde met een wijzigingsvoorstel komen waarin de gemeenteraad de opdracht aan het college zou geven om het ‘vier ogen principe’ steeds toe te passen (meerdere mensen kijken over de schouder mee bij complexe dossiers). En bij dossiers waarin gezondheidsrisico’s of waarin omvangrijke financiële risico’s spelen, deze gemeenteraad direct en volledig te informeren.

Ton Heerschop: “Eigenlijk is het diep en diep triest dat we met een dergelijke wijziging op een raadsbesluit zouden moeten doen. Immers vraagt het om datgene wat dit College al moet doen maar steeds nalaat, namelijk de Raad volledig en tijdig informeren.”

 

Misschien gelukkig maar een dag voor het debat in de gemeenteraad kwam er een uitvoerige brief van dit College (wethouder Stephan Satijn, VVD) wat inhoudelijk dezelfde strekking heeft als datgene wat wij als SP willen dat een College doet. Te weten tijdig en volledig de raad informeren.

 

Ton Heerschop: “Daarmee was ons wijzigingsvoorstel niet meer nodig en konden we instemmen met het raadsbesluit waarin de uitwerking staat van de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer.”

“Ik hoop dat de stevige kritiek en het opnieuw opzeggen van het vertrouwen eindelijk zijn aangekomen en dat dit College in de resterende maanden dat het zit werk maakt van de aangedragen verbetervoorstellen.”

 
Bekijk ook:

U bent hier