h

Parkeergarages worden verkocht

29 juni 2017

Parkeergarages worden verkocht

Voor de zoveelste keer sprak de gemeenteraad over parkeren. Na het gedoe rondom het sluiten en slopen van twee parkeergarages, de tarieven, blauwe zones en weer renovatie van een garage, was nu de vervreemding van alle parkeergarages aan de orde. Misschien murw geslagen en om van alle sores af te zijn werd met de verkoop unaniem ingestemd.

 

Voor de SP is parkeren onderdeel van de manier hoe men verkeer in een stad stuurt. Parkeergarages zijn daar een onderdeel van. Het zijn vaak de meer veilige en betrouwbare parkeerplekken in een stad.

Met vervreemding van het eigendom, oftewel de verkoop, geven we die parkeerplaatsen en een deel van de regie/controle uit handen.

En toch zou de SP met dit voorstel kunnen instemmen nu we in deze ook invloed zouden blijven houden op de tarieven in deze garages.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Wat ons zorgen baart is dat de vermoedelijke koper (Q-Park) is overgegaan in de handen van de Amerikaanse durfinvesteerder KKR. In hoeverre worden daarmee deze gemeentelijke parkeerplaatsen overgedragen aan de haaien van de markt?"

Want voor durfinvesteerders weten we dat er maar één regel is, namelijk alles voor de winst en de winst voor alles.

"Welke toezegging de wethouder ook doet, dat zal de toekomst zijn bij Q-Park en dan is de vraag wat de burgers van Venlo daar dan aan hebben?"

 

"Daarnaast moet Venlo drie ton reserveren voor deze verkoop. Bij vele vastgoedtransacties liggen de kosten van de transactie bij de koper. Dus waarom niet in dit scenario? Als de koper met daarachter een durfinvesteerder maximale winst wil, waarom de gemeente Venlo dan niet?"

"Laat de koper die drie ton betalen was de oproep van de SP." Indien het college daar geen toezegging op zou doen dan wilde de SP daarvoor een wijzigingsvoorstel indienen. Dat hoefde gelukkig niet want de wethouder zegde toe de gemaakte kosten in de verkoopprijs te zullen berekenen.

 

Met deze en meer garanties waren er geen belemmeringen meer en kon de gemeenteraad niet anders dan instemmen met het voorstel. Heerschop: "We hopen dat Q-Park, of een andere koper, goed met onze parkeergarages zal omgaan en dit de service en kwaliteit zal doen verbeteren."

 
Bekijk ook:

U bent hier